Accés obert Vols més informació?

Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Objectius

Proporcionar a l'estudiantat la formació científica, tecnològica i socioeconòmica per a l'exercici professional en el desenvolupament i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en qualsevol àmbit.

Adquirir coneixements de la legislació vigent en el sector de les telecomunicacions.

Dotar l'estudiantat dels coneixements necessaris per a assessorar, dissenyar, analitzar, instal·lar, mantenir i explotar sistemes, components o processos de l'àmbit de les TIC de qualsevol empresa, Administració o institució.

Desenvolupar la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives, i posteriorment, implantar una solució.

Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.

Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.

Adquirir la capacitat d'anàlisi de les tecnologies de telecomunicació i tendències del mercat per trobar les respostes adequades a les necessitats i els recursos en un entorn concret.

Desenvolupar la capacitat d'adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.

Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita en l'àmbit acadèmic i professional, especialment la redacció de documentació tècnica.

Dotar l'estudiantat de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la seva formació de manera autònoma.

Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Perfils

El grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació es dirigeix:

 • A les persones que vulguin exercir la professió d'Enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Als professionals que vulguin adquirir competències i coneixements en desenvolupament i aplicació de les TIC.
 • A qualsevol persona interessada a conèixer i entendre el funcionament de les telecomunicacions.

El graduat en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació per la UOC obté, d'acord amb l'Ordre CIN/352/2009, de 9 de febrer, les atribucions professionals d'Enginyer tècnic de telecomunicació, en l'especialitat que hagi cursat l'estudiantat. Les tres mencions possibles són:

 • Sistemes Telemàtics: se centra en les tecnologies relacionades amb les xarxes de comunicació, les aplicacions i els serveis telemàtics.
 • Sistemes de Telecomunicació: se centra en les tecnologies relacionades amb la propagació en diferents mitjans de transmissió i en el disseny, la utilització, la gestió i la implantació de sistemes de comunicació.
 • Sistemes Audiovisuals: aprofundeix en els coneixements generals aplicant-los als sistemes audiovisuals, en el camp de l'acústica i l'electroacústica, el processament de so i imatge, la televisió, el vídeo i les aplicacions multimèdia.
Competències

Els graduats en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació de la UOC adquireixen les competències indicades en l'Ordre CIN/352/2009, de 9 de febrer, que estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a la professió d'Enginyer tècnic de telecomunicació.

Així mateix, el grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació garanteix l'adquisició de les competències bàsiques per als estudis de grau previstes en l'annex 1 del Reial decret 1393/2007.

 

Competències específiques

 • Capacitat per a projectar, calcular, desenvolupar i implementar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació que tinguin per objecte la concepció o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació.
 • Capacitat per a aplicar la legislació vigent durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Capacitat per a aplicar coneixements sobre l'ús i la programació d'ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • Capacitat per a conèixer, avaluar, dissenyar i aplicar sistemes i subsistemes de comunicacions (maquinari i programari) per a aplicacions pròpies de les telecomunicacions, i per a aplicacions de control i seguretat.
 • Capacitat per a comprendre i saber aplicar el funcionament i l'organització d'internet, els models de components, programari intermediari i serveis.
 • Capacitat per a redactar documents tècnics.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte mediambiental i econòmic de les solucions tècniques.

 

Competències transversals

 • Capacitat per a comunicar oralment i per escrit coneixements i conclusions en l'àmbit acadèmic i professional, davant un públic especialitzat o no.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per abordar-lo i aplicar una solució eficaç.
 • Capacitat per a adaptar-se a futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

El paper del 5G com a motor de la indústria i la societat

Sessió informativa del grau

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.