Accés obert Vols més informació?

Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia

El grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia és un títol oficial de 180 crèdits ECTS.
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 48
Obligatòries 96
Optatives* 24
Treball final de grau 12

Assignatures

Assignatures
Si et matricules per primera vegada del grau en tècniques d'interacció digital i multimèdia, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:

 

Assignatures Paquet 1                                                                        

Crèdits

Disseny gràfic

6

Comunicació i treball en equip a la xarxa

6

HTML i CSS

6

Assignatures Paquet 2                                                                      

Crèdits

Disseny d'Interacció

6

Cultura digital

6

Fotografia i Vídeo

6

Assignatures Paquet 3                                                                     

Crèdits

Storytelling: recursos narratius    

6

Fonaments de gestió d'organitzacions i projectes

6

Fonaments de programació per a multimèdia  

6

 

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

- No tenen cap lliurament d'una activitat avaluable el mateix dia. 

- Hi ha certa flexibilitat a l'hora de superar algunes activitats.

 

Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

Semestre 1

Crèdits

Disseny gràfic

6

Fotografia i vídeo

6

HTML i CSS

6

Comunicació i treball en equip a la xarxa

6

Disseny d'interacció

6

Semestre 2

Crèdits

Storytelling: recursos narratius 

6

Cultura digital

6

Fonaments de programació per a multimèdia

6

Fonaments de gestió d'organitzacions i projectes 

6

Disseny d'interfícies

6

Semestre 3

Crèdits

Gràfics 3D

6

Digitalització de continguts 

6

Interacció tangible 

6

Fonaments matemàtics de la multimèdia 

6

Projecte 1. Web

6

Semestre 4

Crèdits

Animació 

6

Llenguatge visual. Perspectiva crítica 

6

Programació web

6

Fonaments físics de la multimèdia

6

Projecte 2. Mèdia 

6

Semestre 5

Crèdits

Internet i bases de dades

6

Conceptualització d'interactius

6

Programació creativa 

6

Projecte 3. Aplicació interactiva 

6

Optativa 1 6

Semestre 6

Crèdits

Optativa 2

6

Optativa 3

6

Optativa 4

6

Treball final de grau

12

Treball final

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia el treball final és una assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels diferents àmbits establerts. Cada estudiant ha de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una selecció de l'àrea desitjada. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor o la tutora del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor o la tutora del treball final és qui s'encarrega d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i assessora l'estudiant en cadascun dels aspectes següents: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: 1) el seguiment i l'elaboració del treball, 2) el projecte o estudi final realitzat i 3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent a la secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals.

Si vols veure exemples de treballs finals realitzats per l'estudiantat, pots consultar-los a la nostra revista Mosaic.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitats

Presencial, no presencial o virtual.
Requisits

Haver cursat i superat 120 crèdits ECTS de la titulació.

No la poden cursar els estudiants que la tinguin incorporada o la puguin incorporar a l'expedient per una avaluació d'estudis previs (AEP) o per reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP).

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb una persona professional que actua com a tutora de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores Nota: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulteu més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia té una durada mínima estimada de tres cursos acadèmics, distribuïts en sis semestres, amb una càrrega total de 180 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar. En el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor o una tutora, que li ofereix assistència directa i l'assessorament necessari per orientar-lo en la matrícula.

Recursos per a l'aprenentatge

En les assignatures que ho requereixen, l'estudiantat té accés al programari Adobe Creative Cloud, el més utilitzat en els entorns professionals. Pot disposar del programari tot l'estudiantat resident en els països inclosos en la cobertura de la llicència. (Països no inclosos: el Canadà, els Estats Units i Mèxic.)

 

Requisits tècnics recomanats: 

  Sistemes operatius
- Processador Intel de 6a generació o superior o equivalent AMD o Apple M1
- Windows 10 actualitzat
- MacOS 10.12 o superior
- 8 GB de RAM (recomanat 16)
- Almenys 8 GB de disc lliures
- Targeta gràfica amb quatre gigues de RAM
- Pantalla de 1920 x 1080 o superior
- Targeta de so


Opcional: Targeta GPU recomanada per Adobe per a rendiment accelerat.
Nota: Si estàs considerant comprar un ordinador Mac nou amb processadors Apple Silicon, has de considerar que hi ha alguns programes, com ara Adobe Premiere Pro, que encara no corren de forma nativa sobre aquests processadors.


Navegadors
 Windows: Chrome, Firefox o Edge
 MacOS: Safari, Chrome o Firefox
 Linux: Chrome o Firefox
 Dispositius mòbils: Android Chrome, iOS Safari

Càmera web, micròfon i altaveus: Segons l'assignatura, necessitaràs disposar d'aquests elements per a fer determinades activitats. Si es fan proves virtuals, és obligatori disposar de la càmera.

Accés obert

Fins al 8% de dte.per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.