Accés obert Vols més informació?

Grau de Tècniques d'Aplicacions de Software

El pla d'estudis del grau de Tècniques d'Aplicacions de Software es compon de 180 crèdits ECTS, que es distribueixen d'acord amb les directrius del Ministeri d'Educació i Formació.
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 48
Formació obligatòria 96
Formació optativa 24
Treball final de grau 12
Total de crèdits 180

Assignatures

 

Si et matricules per primera vegada del Grau de Tècniques d'Aplicacions de Software, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:

 

Assignatures Paquet 1 Crèdits

6

6

6

 
Assignatures Paquet 2 Crèdits

6

6

6

Aquests paquets d'assignatures t'ofereixen un conjunt d'avantatges:

- No tenen cap lliurament d'una activitat avaluable el mateix dia.

- Hi ha certa flexibilitat a l'hora de superar algunes activitats.

 

Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

Treball Final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final, que en aquest cas és de 12 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix a dur a terme un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits durant el grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per completar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant ha de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el treball de final de grau. Per matricular-se del treball final, prèviament cal fer una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un projecte individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i assessora l'alumne en cadascun dels aspectes següents: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant d'una comissió d'avaluació formada per un mínim de dos membres del professorat, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la memòria, el producte, el projecte o l'estudi final que s'ha dut a terme i (3) la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, que es troba a la Secretaria del Campus, un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura  Optativa
Durada 12 crèdits ECTS, que equivalen a 300 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.
Modalitat Presencial, semipresencial o virtual.
Requisits Haver superat 120 crèdits ECTS.
Acompanyament Durant les pràctiques, l'estudiant rep un seguiment docent personalitzat per part d'un professional que actua com a tutor del centre de pràctiques i d'un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals s'asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores NOTA: la disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar a l'eina Gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual. 

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Tècniques d'Aplicacions de Software té una durada mínima estimada de 3 anys acadèmics, distribuïts en 6 semestres, amb una càrrega total de 180 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis segons les seves possibilitats de dedicació i la disponibilitat de temps que tingui. 

D'aquesta manera, els estudiants podeu decidir cada semestre les assignatures que voleu cursar. En el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Recursos per a l'aprenentatge

Durant el desenvolupament del curs, els estudiants tenen accés a programari i a serveis triats pels professors de la Universitat: una selecció de programari lliure, llicències del programari propietari més utilitzat actualment, revistes digitals de tot tipus, informes de Gartner, etc.

Els estudiants aprendran a fer servir diferents llenguatges de programació, com ara C, Java i JavaScript, i també diverses llibreries i frameworks per a aquests llenguatges. També utilitzaran diferents eines per dissenyar, desenvolupar, desplegar i mantenir programari. Aquestes eines inclouen entorns de desenvolupament integrat (IDE, per la sigla en anglès, com ara Eclipse, NetBeans o IntelliJ), sistemes de control de versions (GitHub, GitLab) i eines de modelat de programari (Papyrus, MagicDraw).

En les assignatures de caràcter més aplicat, els estudiants disposaran d'un laboratori virtual que donarà suport en l'aprenentatge de llenguatges de programació i en la instal·lació, la configuració i l'ús d'eines de desenvolupament.

Cal tenir en compte que els llenguatges i les eines que s'utilitzen es van avaluant contínuament, de manera que aquesta llista es pot modificar en funció de les tendències de l'àmbit i les necessitats docents del programa.

Per poder fer les pràctiques, és recomanable disposar de màquines amb un sistema operatiu de 64 bits i 4 GB de RAM com a mínim (s'aconsella que sigui de 6 GB).

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa. Grau en Tècniques d'Aplicacions de Software

Sessió online:
21 de juliol, 18.30 hInformació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Presentació del grau

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.