Accés obert Vols més informació?

Grau de Tècniques d'Aplicacions de Software

Objectius
 • Adquirir la capacitat de crear programari usable, eficient i de qualitat que doni resposta a necessitats en qualsevol àmbit d'aplicació.
 • Proporcionar coneixements profunds sobre el procés de desenvolupament de programari i totes les etapes del seu cicle de vida, des de la definició de requisits fins al disseny, passant per la implantació, el manteniment i l'evolució.
 • Proporcionar coneixements sobre els llenguatges de programació, les eines i les tecnologies més utilitzades per construir programari per a diferents plataformes.
 • Adquirir la capacitat d'utilitzar metodologies àgils per assolir els objectius de funcionalitat, qualitat i temps de desenvolupament.
 • Proporcionar coneixements sobre l'administració de sistemes, xarxes i aplicacions de manera local, en xarxa i en el núvol.
 • Desenvolupar la capacitat de comunicar-se i treballar de manera efectiva dins d'un equip de desenvolupament.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que li permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat per adaptar-se a entorns nous i a les TIC emergents actualitzant les competències professionals. 
Perfils

El grau de Tècniques d'Aplicacions de Software s'adreça a qualsevol professional que vulgui adquirir les competències i els coneixements necessaris per treballar com a desenvolupador de programari. Aquest perfil professional inclou figures com ara les següents: programador, analista-programador, desenvolupador web, enginyer de programari o desenvolupador d'aplicacions.

D'altra banda, el grau també capacita per administrar aplicacions un cop s'hagin desplegat. Aquest perfil professional inclou figures com ara la d'administrador de sistemes o d'administrador de xarxes.

Competències

Competències generals

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en llengua estrangera.

Competències transversals

 • Expressió escrita correcta i clara, demostrant domini del vocabulari específic de l'àmbit del desenvolupament de programari tant en l'entorn acadèmic com en el professional.
 • Treball en equip.
 • Capacitat per adaptar-se a les noves tecnologies de desenvolupament i als futurs entorns, actualitzant les competències professionals.

Competències específiques

 • Capacitat per identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que hi tenen les TIC.
 • Capacitat per avaluar solucions de programari i elaborar propostes de projectes de desenvolupament tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions del mercat.
 • Capacitat per comprendre i utilitzar les bases científiques del desenvolupament de programari per analitzar cada problema amb el grau d'abstracció adequat a cada situació i aplicar-hi les habilitats i els coneixements adquirits per estudiar-lo i resoldre'l.
 • Capacitat per identificar els elements de l'estructura i els principis de funcionament d'un ordinador.
 • Conèixer els fonaments dels sistemes operatius i les xarxes d'ordinadors per dissenyar i desenvolupar solucions que tinguin en compte les especificitats de cada plataforma, els recursos disponibles i compartits, i la seguretat del sistema.
 • Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 • Aplicació de les tècniques específiques d'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
 • Capacitat per aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades.
 • Capacitat per proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema de desenvolupament de programari concret.
 • Capacitat per desenvolupar aplicacions per a múltiples plataformes.
 • Capacitat per dissenyar solucions de programari centrades en les persones.
 • Capacitat per dur a terme de manera autònoma un treball en l'àmbit del desenvolupament de programari, i també presentar-lo i defensar-lo davant d'un públic expert.

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 21 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Presentació del grau

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.