Accés obert Vols més informació?

Grau de Sociologia

El grau de Sociologia online de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) et forma com a professional capaç d'analitzar els fenòmens socials de la contemporaneïtat. Dominaràs les dues ànimes de la sociologia: la que empeny a elaborar una mirada crítica i teòricament fonamentada dels fenòmens socials, i la que orienta cap a la recerca i l'acció aplicada, atenta a la necessitat de donar respostes tècnicament rigoroses, ben contextualitzades, eficients i plausibles en l'exercici professional. Seràs un professional de la sociologia amb un alt domini dels marcs teòrics, els procediments metodològics, i les habilitats i tècniques de la disciplina i de les ciències socials.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 1 març 2023

Títol: Sociologia

Per què estudiar el grau de Sociologia de la UOC?

Estudiant el grau de Sociologia a la UOC podràs: 

  • Incorporar la perspectiva pròpia de la sociologia, sempre en diàleg amb les altres disciplines de les ciències socials.
  • Ser un/a professional versàtil i adaptable, obtenint  un ampli espectre d'ocupabilitat gràcies a l'element diferencial que aporta la sociologia.
  • Fer anàlisis empíriques rigoroses dels fenòmens socials, amb un alt domini de les tècniques d'investigació quantitatives, qualitatives i mixtes.
  • Abordar la comprensió dels fenòmens socials emergents, vinculats a les noves tecnologies de la societat digital, les transformacions ecosocials, la reformulació de la desigualtat social o l'ús del big data. 
  • Incidir en el coneixement, el disseny, l'anàlisi i l'avaluació de polítiques públiques i altres mecanismes d'acció social.

 

Una formació completa i integral en la sociologia

El grau online de Sociologia et proporciona una formació integral i interdisciplinària per adquirir la perspectiva i la mirada pròpies de la sociologia. Aquesta habilitació et permetrà ocupar-te en les activitats i els nínxols professionals específicament sociològics, però també en l'ampli rang d'àmbits laborals en els quals les habilitats i la perspectiva sociològica aporten un element diferencial.

En aquest sentit, la versatilitat i adaptabilitat són característiques que incorporem a la concepció del nostre programa formatiu per afavorir que la teva carrera professional disposi del més ampli espectre d'ocupabilitat.

 

Grau de Sociologia

Sessió informativa online:
2 de febrer, 17.00h en català (hora local Barcelona)
Informació i inscripcions


Titulació oficial

El grau de Sociologia ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora i està pendent de rebre la resolució de verificació per part del Consell d'Universitats.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert:
fins al 31 de gener inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.