Accés obert Vols més informació?

Grau de Relacions Laborals i Ocupació

Perfil professional

El grau de Relacions Laborals i Ocupació de la UOC ofereix una formació versàtil, que afavoreix la inserció i mobilitat laboral, com també la millora professional, en diferents àmbits socials i empresarials.

El grau orienta cap a les sortides professionals següents:

 • Graduat o Graduada social
 • Direcció de persones
 • Agent d'ocupació i desenvolupament local
 • Auditoria sociolaboral i prevenció de riscos laborals
Competències

Competències transversals

 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima.
 • Aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Anàlisi crítica i la síntesi.
 • Treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Argumentació, negociació, mediació i resolució de conflictes.
 • Comunicar correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Emprendre en l'àmbit professional.

Competències específiques

 • Analitzar i explicar el comportament del mercat de treball i dels agents implicats en les relacions laborals.
 • Explicar la relació entre els processos socials i la dinàmica de les relacions laborals.
 • Analitzar les relacions i els riscos laborals que es deriven del factor treball dins les organitzacions, amb la finalitat de determinar-ne l'adequació als principis organitzacionals, a les polítiques establertes per la direcció i a les exigències legals.
 • Identificar els principis jurídics, com també les institucions jurídiques específiques de l'àmbit laboral.
 • Analitzar la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i d'acord amb els valors ètics, per a aplicar-los a supòsits fàctics.
 • Elaborar i aplicar les estratègies de recursos humans en tots els nivells organitzatius.
 • Dissenyar plans d'actuació en l'àmbit laboral i organitzacional, a partir de l'anàlisi i el diagnòstic obtingut aplicant tècniques quantitatives i qualitatives d'investigació social.
 • Elaborar, implementar i avaluar polítiques d'ocupació i estratègies de promoció socioeconòmica i inserció laboral.
 • Assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.
 • Representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal, i defensa davant dels tribunals.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.