Accés obert Vols més informació?

Grau de Relacions Internacionals

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 132
Optatives 42
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica 60 Crèdits

Introducció al dret

Política i societat

Anglès B2.1

Introducció a l'economia

Competències TIC per a les relacions internacionals

Història política i social

Metodologia de les ciències socials

Anglès B2.2

Introducció a les relacions internacionals

Globalització i internet

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 
Assignatures obligatòries 138 Crèdits

Història de les relacions internacionals

Política comparada: tipus i orígens de règims polítics

Economia internacional

Fonts d'informació i indicadors per a estudis internacionals

Geopolítica

Teoria de les relacions internacionals

Dret internacional públic

Estructura econòmica mundial

Segon idioma modern  (Francès/Alemany/Xinès/Japonès)

Temes actuals de política internacional

Dret i administració de la Unió Europea

Anàlisi de dades

Anàlisi de polítiques exteriors

Moviments i nous actors transnacionals

Relacions internacionals de l'Àsia oriental

Sistemes polítics comparats

Seguretat, pau i resolució de conflictes

Cooperació internacional i desenvolupament

Disseny de recerca en estudis internacionals

Diversitat cultural i d'identitat en les societats actuals

Democratització i institucions polítiques de l'Amèrica Llatina

Treball final de grau

6

6

6

6

6

6

6

6

12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 
Assignatures optatives 42 Crèdits

Teories de la democràcia

Lobbisme i grups d'influència 

Avaluació de programes i polítiques públiques

Conflicts and Political Changes in the Middle East

Nous desafiaments a la seguretat internacional

Protecció internacional dels drets humans

Protecció internacional del medi ambient

Tributs i comerç internacional

Geografia econòmica

Economia internacional: comerç

Desenvolupament econòmic

Nous factors de competitivitat

Migracions i globalització

Teoria de jocs aplicada a les relacions internacionals

Pràcticum

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

 

 

 

Segon idioma modern

Com a estudiants del grau de Relacions Internacionals haureu de cursar un segon idioma modern a triar entre: Alemany, Francès, Xinès o Japonès. Per a tots els casos es parteix del nivell de principiant. En total s'han de cursar 12 crèdits obligatoris tal i com es resumeix en la següent taula:

Alemany (12 crèdits) Crèdits

4

4

4

Francès (12 crèdits) Crèdits

6

6

 

Xinès (12 crèdits)

Crèdits

4

4

4

Japonès (12 crèdits)  Crèdits

4

4

4

Assignatures Crèdits
   
Semestre 1 30
Introducció al dret 6
Política i societat 6
Anglès B2.1 6
Introducció a l'economia 6
Competències TIC per a les relacions internacionals 6
 
Semestre 2 30
Història política i social 6
Metodologia de les ciències socials 6
Anglès B2.2 6
Introducció a les relacions internacionals 6
Globalització i internet 6
 
Semestre 3 30
Història de les relacions internacionals 6
Política comparada: tipus i orígens de règims polítics 6
Economia internacional 6
Fonts d'informació i indicadors per a estudis internacionals 6
Geopolítica 6
 
Semestre 4 30
Teoria de les relacions internacionals 6
Dret internacional públic 6
Estructura econòmica mundial 6
Segon idioma modern I 6
Optativa 6
 
Semestre 5 30
Temes actuals de política internacional 6
Unió Europea 6
Anàlisi de dades 6
Segon idioma modern II 6
Optativa 6
 
Semestre 6 30
Anàlisi de polítiques exteriors 6
Moviments i nous actors transnacionals 6
Relaciones internacionals de l'Àsia oriental 6
Sistemes polítics comparats 6
Optativa 6
 
Semestre 7 30
Seguretat, pau i resolució de conflictes 6
Cooperació internacional i desenvolupament 6
Disseny de recerca en estudis internacionals 6
Optativa 6
Optativa 6
 
Semestre 8 30
Diversitat cultural i d'identitat en les societats actuals 6
Democratització i institucions polítiques de l'Amèrica Llatina 6
Treball final de grau 6
Optativa 6
Optativa 6

 

Si et matricules per primera vegada del grau de Relacions Internacionals, et recomanem matricular-te d'un dels paquets d'assignatures següents:

Paquet 1: Assignatures introductòries a alguns dels grans temes d'interès en el camp de les relacions internacionals, així com a conceptes jurídics i metodològics bàsics que s'utilitzaran en el Grau.

Paquet 2: En aquest itinerari s'avancen alguns dels principals temes i conceptes polítics abordats al llarg del Grau, situant-los en l'actualitat i històricament. Així mateix, es treballen eines i habilitats tecnològiques d'utilitat per a l'estudi del Grau.

Paquet 3: Assignatures introductòries a dues temàtiques fonamentals per a comprendre la dinàmica de les relacions internacionals: la globalització i l'economia. S'acompanya d'una altra assignatura, de gran utilitat en l'estudi de la realitat internacional.

 

Assignatures Crèdits
   
Paquet 1  

Introducció a les relacions internacionals

6

Introducció al dret

6

Metodologia de les ciències socials

6
   
Paquet 2  

Política i societat

6

Història política i social

6

Competències TIC per a les relacions internacionals

6
   
Paquet 3  

Globalització i internet

6

Introducció a l'economia

6

Geopolítica (s'ofereix el 1r semestre)

6

Fonts d'informació i indicadors per a estudis internacionals              (s'ofereix el 2n semestre)

6

 

Si la teva disponibilitat de temps ho permet, també pots valorar afegir a la matrícula assignatures d'un altre paquet, o bé, un altre complet. 

El seguiment de les assignatures d'aquests paquets garanteixen la millor manera d'iniciar els estudis de Relacions Internacionals.

Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa.
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars.
Modalitat Virtual.
Requisits

Per determinar.

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposarà d'un seguiment docent personalitzat.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

 

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Relacions Internacionals el treball final té 6 crèdits ECTS.
El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Relacions Internacionals. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el grau de Relacions Internacionals s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau o MU. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen. La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball, (2) el projecte final realitzat i (3) la defensa del treball. 

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.