Accés obert Vols més informació?

Grau de Relacions Internacionals

Objectius
 • Oferir una formació integral i interdisciplinària que permeti als estudiants comprendre i analitzar la complexitat i el dinamisme de la societat internacional actual, amb els seus diferents actors, problemes i processos.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida de coneixements fonamentals en relacions internacionals, mitjançant eines metodològiques basades en la utilització de les noves tecnologies.
 • Desenvolupar, entre els estudiants, les competències i aptituds necessàries per a la pràctica professional en els diferents camps de les relacions internacionals.
 • Generar entre els estudiants una capacitat d'autonomia i de sentit crític que els permeti analitzar i avaluar diferents temes i situacions d'àmbit internacional.
 • Capacitar els estudiants perquè accedeixin, amb garanties raonables d'èxit, a estudis posteriors especialitzats i de postgrau.
Perfils

El grau de Relacions Internacionals de la UOC s'adreça a:

 • Persones que volen orientar la seva activitat laboral cap a algun dels camps vinculats amb les relacions internacionals (diplomàcia i afers exteriors, gestió de projectes, consultoria sobre internacionalització d'empreses, anàlisi de polítiques de cooperació al desenvolupament, comunicació sobre temes internacionals, etc.).
 • Professionals que ja estan treballant en algun dels àmbits de les relacions internacionals, i pels quals aquesta titulació representa una oportunitat d'ampliació formativa o promoció professional.
 • Estudiants que tenen una motivació més personal que professional per a cursar estudis sobre relacions internacionals.
Competències


Competències transversals

 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se correctament en una llengua estrangera.
 • Expressar-se per escrit de manera clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.


Competències específiques

 • Analitzar els fenòmens internacionals i la realitat del món global actual des d'una perspectiva empírica i interdisciplinària.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes bàsics de naturalesa social, econòmica, política o jurídica en el context internacional.
 • Saber aplicar les principals teories de la ciència política en l'anàlisi de l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics actuals.
 • Identificar els conceptes i les teories més rellevants de la disciplina de relacions internacionals i saber-los aplicar a l'estudi de les relacions entre diversos actors internacionals.
 • Analitzar i relacionar diferents polítiques adoptades pels actors del sistema internacional, especialment en matèria de política exterior, seguretat i cooperació al desenvolupament.
 • Analitzar la diversitat de conflictes internacionals i processos de pau, explicant-ne les causes, la dinàmica i els efectes principals.
 • Considerar les normes i els procediments del dret internacional, especialment els mecanismes internacionals de resolució de controvèrsies, per a analitzar problemes internacionals i desafiaments globals.
 • Comprendre l'estructura, les competències i el funcionament de les organitzacions internacionals, amb atenció particular a la Unió Europea.
 • Relacionar els successos i processos històrics amb les característiques estructurals i la dinàmica del món global actual.
 • Identificar i analitzar la diversitat de cultures i identitats existent en la societat global actual.
 • Aplicar els conceptes, les teories i les metodologies empíriques pròpies de l'economia a l'anàlisi dels fenòmens i les relacions internacionals.
 • Emprar eficaçment les tècniques de recerca quantitativa i qualitativa en l'anàlisi dels fenòmens internacionals com també dels processos i les tendències de la societat global.
 • Ser capaç de fer estudis de cas i aplicar el mètode comparat per a analitzar institucions, processos i polítiques de diferents països.


Competències generals

 • Desenvolupar habilitats d'anàlisi i síntesis.
 • Debatre i formular raonaments crítics.
 • Comprendre i respectar la complexitat de la diversitat social i cultural.
 • Ser capaç de dissenyar i gestionar projectes (professionals i de recerca).
 • Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris.

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.