Accès obert Vols més informació?

Multimèdia

Grau

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels Graus de la UOC. Podeu saber si el vostre cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i el nombre de crèdits que podeu arribar a convalidar per mitjà de les taules següents:

Podreu optar a convalidacions del Grau de Multimèdia de la UOC els titulats en:
 

 

 

CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura     Crèdits
Treball en equip a la xarxa     6
Practiques     12
Programació Web     6
Programació     6
Xarxes multimèdia     6
Disseny de bases de dades     6
Iniciativa emprenedora i direcció  d'organitzacions     6

 

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Pràctiques 12

 

CFGS Administració i finances (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Iniciativa emprenedora 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Agència de viatges (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Allotjament turístic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Animació (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Narrativa interactiva 6
Animació 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Animació turística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 78
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Gràfics 3D 6
Animació 6
Integració digital de continguts 6
Medis interactius 6
Tractament i publicació d'imatge i vídeo 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en il·lustració (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Pràctiques a l'empresa I 6
Pràctiques a l'empresa II 6

 

CFGS Automatització i robòtica industrial (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Física per a multimèdia 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12

 

CFGS Comerç internacional (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Programació web 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Programació web 6
Disseny d'interfícies multimèdia 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Pràctiques 12

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Programació web 6
Disseny d'interfícies multimèdia 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Pràctiques 12

 

CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Integració digital de continguts 6
Física per multimèdia 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Practiques 12

 

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 224
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Administració i gestió d'organitzacions 6

 

CFGS Disseny en fabricació mecànica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Iniciativa emprenedora 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12

 

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa 6

 

CFGS Disseny i producció editorial (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Practiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Fotografia (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Fotografia artística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió comercial i màrqueting enològic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió del transport (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gràfica audiovisual (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Narrativa interactiva 6
Animació 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Gràfica impresa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Creativitat i estètica 6
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Gràfica interactiva (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 180
Reconeguda: 60
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Creativitat i estètica 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Programació 6
Disseny d'interfícies multimèdia 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Gràfica publicitària (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Imatge i llenguatge visual 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Gràfica publicitària (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fotografia digital 6
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Pràctiques 12

 

CFGS Il·lustració (LOE i LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Creativitat i estètica 6
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Il·lustració, perfil professional d'animació audiovisual (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Integració digital de continguts 6
Medis interactius 6
Tractament i publicació d'imatge i video 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Imatge (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Composició digital 6
Fotografia digital 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Informació i comercialització turística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Manteniment electrònic (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Integració digital de continguts 6
Física per a multimèdia 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Manteniment equips industrials (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Mecatrònica industrial (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora 6

 

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Medis interactius 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Producció d'audiovisuals, radio i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Practiques 12

 

CFGS Producció en industries d'art gràfiques

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Composició digital 6
Narrativa Interactiva 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Realització d'audiovisuals, perfil professional de multimèdia interactiva (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 180
Reconeguda: 60
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Composició digital 6
Narrativa Interactiva 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Tractament i publicació d'imatge i vídeo 6
Integració digital de continguts 6
Practiques 12

 

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Medis interactius 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Restauració (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Secretariat (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Serveis al consumidor (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Física per a multimèdia 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12

 

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Programació 6
Integració digital de continguts 6
Física per multimèdia 6
Tractament i publicació d'imatge i vídeo 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS So (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Integració digital de continguts 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS So per a audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Pràctiques 12

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Matrícula
anticipada

10% de dte en formació de postgrau fins al 17 de gener inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

Grau de Multimèdia de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessió amb la directora
del Grau
en Multimèdia

22 de Gener, 18.30h


Tens algun dubte sobre el programa? El proper dia 22 de gener tens l'oportunitat de parlar amb la directora acadèmica del grau i revisar qualsevol dubte que tinguis sobre el pla d'estudis.


Informació i inscripcions

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació