Accès obert Vols més informació?

Multimèdia

Grau

 

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

 

 

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el tutor

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels Graus de la UOC. Podeu saber si el vostre cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i el nombre de crèdits que podeu arribar a convalidar per mitjà de les taules següents:

Podreu optar a convalidacions del Grau de Multimèdia de la UOC els titulats en:
 

 

 

CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Programació Web 6
Programació 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Iniciativa emprenedora i direcció  d'organitzacions 6

 

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Pràctiques 12

 

CFGS Administració i finances (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Iniciativa emprenedora 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Agència de viatges (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Allotjament (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Animació (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Narrativa interactiva 6
Animació 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Animació turística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 162
Reconeguda: 78
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Gràfics 3D 6
Animació 6
Animació 3D 6
Integració digital de continguts 6
Medis interactius 6
Tractament i publicació d'imatge i vídeo 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en aparadorisme (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en art tèxtil (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en arts aplicades al mur (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Pràctiques 12

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en ceràmica artística (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en còmic (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Narrativa interactiva 6
Fotografia digital 6
Imatge i llenguatge visual 6
Pràctiques 12

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en enquadernació artística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en escultura aplicada a l'espectacle (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en esmalts artístics al foc sobre metalls (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en estampació i tintatges artístics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en estilisme d'indumentària (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en gravat i tècniques d'estampació (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Fotografia digital 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en il·lustració (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Pràctiques a l'empresa I 6
Pràctiques a l'empresa II 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en joieria artística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en modelisme i maquetisme (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en modelisme industrial (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en puntes artístiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en tècniques escultòriques (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Automatització i robòtica industrial (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Física per a multimèdia 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12

 

CFGS Comerç internacional (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Programació web 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Programació web 6
Disseny d'interfícies multimèdia 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Pràctiques 12

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Programació web 6
Disseny d'interfícies multimèdia 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Pràctiques 12

 

CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Integració digital de continguts 6
Física per multimèdia 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Practiques 12

 

CFGS Desenvolupament de productes mecànics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Administració i gestió d'organitzacions 6

 

CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 224
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Administració i gestió d'organitzacions 6

 

CFGS Disseny en fabricació mecànica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Iniciativa emprenedora 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12

 

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa 6

 

CFGS Disseny i producció editorial (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Practiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Fotografia (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Fotografia artística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió comercial i màrqueting enològic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió d'allotjament turístics (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6
Administració i gestió d'organitzacions 6

 

CFGS Gestió del transport (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gràfica audiovisual (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Narrativa interactiva 6
Gràfics 3D 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Gràfica impresa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Creativitat i estètica 6
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Gràfica interactiva (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 180
Reconeguda: 60
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Creativitat i estètica 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Programació 6
Disseny d'interfícies multimèdia 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Gràfica publicitària (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Imatge i llenguatge visual 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Gràfica publicitària (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Pràctiques 12
Imatge i llenguatge visual 6
Iniciativa emprenedora 6

 

CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fotografia digital 6
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Pràctiques 12

 

CFGS Il·lustració (LOE i LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Creativitat i estètica 6
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Il·lustració, perfil professional d'animació audiovisual (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Integració digital de continguts 6
Medis interactius 6
Tractament i publicació d'imatge i video 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Imatge (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Composició digital 6
Fotografia digital 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Indústries de procés químic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Administració i gestió d'organitzacions 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Informació i comercialització turística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Instal·lacions electrotècniques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Física per a multimèdia 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Mantenimient aeromecànic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Física per a la multimèdia 6

 

CFGS Manteniment electrònic (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Integració digital de continguts 6
Física per a multimèdia 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Manteniment equips industrials (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Màrqueting i publicitat (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Idioma modern I: Anglès 6
Administració i gestió d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Mecatrònica industrial (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora 6

 

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Medis interactius 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Producció d'audiovisuals, radio i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Practiques 12

 

CFGS Producció en industries d'art gràfiques

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Química industrial (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Administració i gestió d'organitzacions 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Composició digital 6
Narrativa Interactiva 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Realització d'audiovisuals, perfil professional de multimèdia interactiva (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 180
Reconeguda: 60
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Composició digital 6
Narrativa Interactiva 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Tractament i publicació d'imatge i vídeo 6
Integració digital de continguts 6
Practiques 12

 

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Medis interactius 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Restauració (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Secretariat (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Serveis al consumidor (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Física per a multimèdia 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12

 

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Programació 6
Integració digital de continguts 6
Física per multimèdia 6
Tractament i publicació d'imatge i vídeo 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Sistemes electrònics i automatitzats (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Física 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Sistemes electroènics i automatitzats 6
Física 6

 

CFGS So (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Integració digital de continguts 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS So per a audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Pràctiques 12

 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Obre la porta a la universitat


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris fins al 17 de desembre, i 20% de dte en formació de postgrau a partir del 20 de novembre.

Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

Com convalidar els teus estudis

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació