Accès obert Vols més informació?

Grau de Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)

El grau de Logopèdia online forma futurs logopedes, professionals sanitaris experts en la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació, el llenguatge, la parla, la veu, la deglució i la lectoescriptura, tant en l'etapa infantil com en adulta.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 16 febrer 2022

Títol: Logopèdia (interuniversitari: Uvic-UCC, UOC)

La formació és interdisciplinària i transversal, i es nodreix tant d'assignatures pròpies de l'àmbit social i educatiu com de la branca de la salut. El logopeda és un professional amb una demanda creixent en tots els seus àmbits d'actuació, que pot exercir la seva activitat individualment o en equips multidisciplinaris, i en l'àmbit públic o privat.

El grau de Logopèdia ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

El grau interuniversitari de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) i la UVic-UCC (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya), s'ofereix en modalitat semipresencial, que combina els avantatges de la formació online (flexibilitat i accessibilitat) amb els avantatges de l'aprenentatge presencial per mitjà de seminaris a la Clínica Universitària UManresa (UVic-UCC) per integrar i aplicar els coneixements i les habilitats pràctiques de l'exercici professional.

La Clínica Universitària UManresa és un equipament docent i assistencial que compleix una doble finalitat: atenció clínica i formativa. Disposa d'espais docents per al treball i l'anàlisi de la veu, com també d'instal·lacions per a activitats de simulació clínica, i està dotada amb els millors equipaments tècnics.

El grau interuniversitari de Logopèdia suma l'experiència i el prestigi del professorat de la UOC i la UVic-UCC, amb un equip docent que combina el coneixement de l'entorn professional amb la dimensió acadèmica i la recerca.

L'estudiant format a la UOC es converteix en un professional innovador amb una visió global de la logopèdia, amb capacitat per a prendre decisions, diagnosticar i tractar els trastorns del llenguatge, dissenyar programes de prevenció, i, en definitiva, millorar les habilitats comunicatives de la població.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau de Logopèdia

 

 

Descarrega't l'infografia la Logopèdia en Salut

 

 

Titulació oficial

El grau de Logopèdia és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

Homologació

Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris que inicien docència al febrer, fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.