Accès obert Vols més informació?

Llengua i Literatura Catalanes

Grau

Objectius

El grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC té com a principal objectiu proporcionar als estudiants tres capacitats bàsiques:

 • Expressar-se amb excel·lència en llengua catalana (i dominar altres llengües, que s'especificaran en el grau).
 • Conèixer, analitzar i interpretar críticament les produccions lingüístiques i culturals, tant les obres clàssiques del passat com les més contemporànies, de la llengua catalana.
 • Aplicar aquestes capacitats a contextos diversos i canviants.

Perfils

El grau de Llengua i Literatura Catalanes està dirigit a qualsevol estudiant que vulgui professionalitzar-se en l'elaboració o l'anàlisi de continguts lingüístics en llengua catalana dins de la societat de la informació i la comunicació. El pla d'estudis del grau de Llengua i Literatura Catalanes ofereix la possibilitat d'escollir entre tres itineraris diferents:

 • Perfil literari.
 • Perfil lingüístic.
 • Perfil cultural i social.

Aquests perfils optatius expressen l'especialització concreta a la qual poden optar els estudiants en relació amb el desenvolupament de competències avançades.

Competències

Les competències que els estudiants adquireixen en el grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC es poden dividir en:

Competències transversals

 • Cerca, gestió i ús de la informació.
 • Ús i aplicació de les TIC en els àmbits acadèmic i professional.
 • Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
 • Comunicació en una llengua estrangera.
 • Resolució de problemes i formulació de preguntes.
 • Treball individual i en equip.
 • Iniciativa emprenedora.
 • Actualització permanent i adaptació a noves situacions.
 • Compromís ètic envers els altres i reconeixement de la diversitat.

Competències específiques

Competències específiques de caràcter humanístic (itinerari cultural i social)

 • Coneixement de la tradició cultural pròpia en tota la seva complexitat.
 • Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dins i fora de la disciplina.
 • Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

Competències específiques de l'àmbit de la llengua i la literatura catalanes
(itinerari literari i itinerari lingüístic)

 • Identificació dels antecedents teòrics i les aportacions originals en un estudi o treball sobre un text.
 • Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències humanes, socials o experimentals i, al mateix temps, caracterització d'allò que la distingeix i la singularitza com a ciència.
 • Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.
 • Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.
 • Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.
 • Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.
 • Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada.
 • Coneixement de les relacions que els diferents grups socials estableixen amb les llengües: funcions socials i funcions comunicatives.
 • Coneixement del procés de formació de les «llengües literàries» i dels estàndards moderns.
 • Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.
 • Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.
 • Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.
 • Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Disseny i execució d'activitats de formació i planificació lingüística.
 • Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Propera matrícula:
abril 2019

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Sessions informatives Estudis

31 de gener de 2019

La UOC organitza, entre gener i març, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades




Informació i inscripcions


Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació