Accès obert Vols més informació?

Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

Grau

La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació del grau d'Enginyeria Informàtica i el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per 360 ECTS en total. L'estudiant d'aquest itinerari obté dos títols oficials: graduat en Enginyeria Informàtica i graduat en Administració i Direcció d'Empreses.

Crèdits: 360 ECTS

Inici: 16 setembre 2020

Títol: Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

Aquest programa té com a principal objectiu donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil interdisciplinari. L'itinerari formatiu integra els continguts i les assignatures d'ambdues titulacions. L'estudiant obté una formació completa tant en la gestió i l'organització de les empreses en l'economia globalitzada, com en aspectes relacionats amb l'enginyeria informàtica, que li permetran accedir a un dels sectors amb més projecció de futur.

Una vegada completat el doble programa l'estudiant estarà capacitat per a ocupar càrrecs de responsabilitat en els equips directius d'empreses i departaments informàtics, com també per a liderar i dirigir projectes de recerca i desenvolupament en les tecnologies més avançades, o crear la seva pròpia empresa tecnològica.

L'estudiant format a la UOC és un professional innovador, emprenedor i flexible, amb una formació socioeconòmica i tecnològica àmplia, capaç de prendre decisions, afrontar reptes i adaptar-se a noves situacions.

 

Titulació oficial

El grau de Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota, a l'abril

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació