Accés obert Vols més informació?

Grau de Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació del grau d'Enginyeria Informàtica i el grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) per 360 ECTS en total. L'estudiant d'aquest itinerari obté dos títols oficials: graduat en Enginyeria Informàtica i graduat en Administració i Direcció d'Empreses.

Crèdits: 360 ECTS

Inici: 1 març 2023

Títol: Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

Continguts en revisió per canvis al pla d'estudis del grau d'ADE

Aquest programa té com a principal objectiu donar resposta a la necessitat creixent de professionals amb un perfil interdisciplinari. L'itinerari formatiu integra els continguts i les assignatures d'ambdues titulacions. L'estudiant obté una formació completa tant en la gestió i l'organització de les empreses en l'economia globalitzada, com en aspectes relacionats amb l'enginyeria informàtica, que li permetran accedir a un dels sectors amb més projecció de futur.

Una vegada completat el doble programa l'estudiant estarà capacitat per a ocupar càrrecs de responsabilitat en els equips directius d'empreses i departaments informàtics, com també per a liderar i dirigir projectes de recerca i desenvolupament en les tecnologies més avançades, o crear la seva pròpia empresa tecnològica.

L'estudiant format a la UOC és un professional innovador, emprenedor i flexible, amb una formació socioeconòmica i tecnològica àmplia, capaç de prendre decisions, afrontar reptes i adaptar-se a noves situacions.

 

Titulació oficial

El grau de Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
octubre 2022

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.