Accés obert Vols més informació?

Grau de Doble titulació d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses

La doble titulació del grau d'Enginyeria Informàtica i el grau d'Administració i Direcció d'Empreses es compon de 360 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans subconjunts: bàsic, obligatori i optatiu.

 

Tipus de matèria Crèdits total
Formació bàsica 96
Obligatòries 210
Optatives 36
Obligatoris (TFG) 18
Total 360

Assignatures

Assignatures del grau d'Enginyeria Informàtica**

Formació bàsica (48 crèdits ECTS)

Crèdits

 • Àlgebra
 • Anàlisi matemàtica
 • Fonaments de computadors
 • Fonaments de programació
 • Fonaments físics de la informàtica
 • Lògica
 • Pràctiques de programació
 • Treball en equip a la xarxa

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (96 crèdits ECTS)

Crèdits

 • Administració de xarxes i sistemes operatius
 • Competència comunicativa per a professionals de les TIC
 • Disseny de bases de dades
 • Disseny i programació orientada a objectes
 • Enginyeria del programari
 • Estructura de computadors
 • Gestió de projectes
 • Grafs i complexitat
 • Idioma modern I: anglès
 • Idioma modern II: anglès
 • Intel·ligència artificial
 • Interacció persona ordinador
 • Sistemes distribuïts
 • Sistemes operatius
 • Ús de bases de dades
 • Xarxes i aplicacions internet

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (30 crèdits ECTS)

(36 obligatòris d'itinerari)

Crèdits

 • Ús dels sistemes d'informació a les organitzacions
 • Optatives

6

24

Treball final de grau *

12

 

 

Assignatures del grau d'Administració i direcció d'empreses**

Formació bàsica (48 crèdits ECTS)

Crèdits

 • Comportament dels agregats econòmics
 • Fonaments d'estadística
 • Fonaments de màrqueting
 • Iniciativa emprenedora
 • Introducció a l'empresa
 • Introducció al dret
 • Introducció a la informació financera de l'empresa
 • Mercats i conducta

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (114 crèdits ECTS)

Crèdits

 • Anàlisi dels estats financers
 • Comptabilitat de costos
 • Comptabilitat financera
 • Control pressupostari i de gestió
 • Decisions tàctiques de producció
 • Direcció de màrqueting
 • Direcció estratègica
 • Dret de l'empresa
 • Estadística aplicada
 • Estructura econòmica
 • Finançament empresarial
 • Fiscalitat empresarial
 • Habilitats directives
 • Introducció a la comptabilitat
 • Inversió
 • Logística
 • Organització d'empreses
 • Persones i organitzacions
 • Valoració d'operacions financeres

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Assignatures optatives (6 crèdits ECTS)

 

Crèdits

 • Optatives

6

Treball final de grau *

6

 

La superació de totes les assignatures definides en l'itinerari de doble titulació implicarà l'obtenció dels dos títols de grau.

* L'estudiant ha de cursar els dos treballs finals. Els dos TF es podran realitzar coordinadament. Cada TF ha de ser tutoritzat i avaluat per professors dels dos plans d'estudis implicats.

** L'estudiant ha de tenir present el calendari de bisemestralització de les assignatures dels dos plans d'estudi, per tal de planificar i organitzar l'evolució del seu itinerari curricular, amb l'ajut del seu tutor.

Accés obert

Fins al 8% de dte.per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.