Accès obert Vols més informació?

Informació i Documentació

Grau

En la societat del coneixement, la informació i la documentació s'han convertit en una disciplina estratègica amb una demanda creixent de professionals, no solament en entorns tradicionals com la biblioteca, sinó també en l'administració i l'empresa, amb reptes lligats a la gestió, el tractament, la conservació i la difusió de la informació i els documents.

Crèdits: 240 ECTS

Títol: Informació i Documentació

El grau d'Informació i documentació en línia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) forma professionals especialistes en la gestió de serveis i sistemes per a facilitar informació i documentació de valor en els entorns digitals del segle XXI.

Aquests entorns inclouen biblioteques i arxius, però també gestió de dades, dades massives (big data), catalogació i metadades, disseny de sistemes d'informació, documentació sanitària, gestió documental, documentació audiovisual, gestió del coneixement, intel·ligència competitiva, transparència, dades obertes (open data), gestió de comunitats (community management), gestió de continguts (content curator), repositoris documentals, SEO i analítica web, disseny centrat en l'usuari, i molts altres.

El graduat en Informació i documentació de la UOC es converteix en un gestor eficaç amb competències per a actuar decisivament, optimitzar el valor de la informació i evitar els riscos d'una mala gestió.


La UOC: una manera diferent d'aprendre

A més de la formació general, el programa de la UOC ofereix tres nous perfils d'optativitat que faciliten la inserció en el mercat laboral: Gestió de serveis d'informació, Intel·ligència i estratègia empresarial i Experiència d'usuari.

La UOC té més de quinze anys d'experiència oferint estudis en l'àmbit de la informació: primer la llicenciatura de Documentació (el segon cicle, de 1999 a 2012), i més endavant el grau d'Informació i Documentació (des de 2009).

La UOC, com a universitat en línia és pionera i referent mundial tant en l'aprenentatge cooperatiu i en xarxa, com en el domini de les noves tecnologies. A més, els Estudis de Ciències de la Informació i la Documentació formen part de les iSchools (Information Schools), prestigiosa xarxa acadèmica internacional, que agrupa seixanta de les millors facultats del món en aquesta disciplina. Es tracta d'un reconeixement de l'aposta per a vincular la docència i la recerca de tot un conjunt d'universitats internacionals.

 

Segueix-nos

Mitjans socials i publicacions relacionats amb el grau d'Informació i Documentació de la UOC:

@UOCinfocom

Segueix el nostre Twitter per a tenir actualitzada tota la informació relativa als Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC.

Docublog. El blog del programa d'Informació i Documentació de la UOC

Aquest blog permet estar al dia de les activitats i novetats relacionades amb el programa i amb els temes relatius a la documentació.

COMeIN

Publicació digital impulsada pels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC.

BiD

Revista científica d'accés obert especialitzada en informació i documentació, coeditada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

 

 

Titulació oficial

El grau d'Informació i Documentació de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Formem part de:

Ischools

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE