Accès obert Vols més informació?

Informació i Documentació

Grau

Per a l'obtenció del grau d'Informació i Documentació es requereixen 240 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació i Ciència.

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA PER DIPLOMATS EN BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Els estudiants del grau d'Informació i Documentació que aportin la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, hauran de cursar per obtenir el grau un conjunt d'assignatures, a determinar segons el pla d'estudis que hagin seguit. 
 
Aquest conjunt d'assignatures a cursar estarà entre un mínim de 60 crèdits ECTS i un màxim de 90 crèdits ECTS. 
Consulti al seu tutor d'accés per a informació personalitzada.
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 114
Optatives 54
Treball fi de grau 12
Total 240

Assignatures

Treball final de grau I 6
Treball final de grau II 6
Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació obligatòria (114 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació optativa (54 ECTS) Crèdits

 

 

6
6
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 240
Semestre 1

Competències TIC en informació i documentació

Introducció a la informació i la documentació

Introducció a l'economia

Fonts d'informació

Teories de la comunicació

6

6

6

6

6

30
Semestre 2

Idioma modern I: Anglès

Introducció a l'empresa

Llenguatges documentals

Recerca i recuperació d'informació

Expressió oral i escrita

6

6

6

6

6

30
Semestre 3

Anàlisi documental

Tecnologies de la informació

Introducció al dret

Iniciativa emprenedora

6

6

6

6

 
Semestre 4

Comportament informacional

Sistemes d'informació en l'organització

Estadística i metodologies de recerca quantitativa

Mercat i legislació

Tècniques de gestió i comunicació

6

6

6

6

6

30
Semestre 5

Idioma modern II: Anglès

Bases de dades

Enginyeria del programari

Polítiques d'informació i transparència

Gestió d'unitats i serveis d'informació

6

6

6

6

6

30
Semestre 6

Gestió del coneixement

Analítica web i auditoria d'informació

Xarxes socials

Gestió de continguts

Optativitat

6

6

6

6

6

30
Semestre 7

TFG I

Optativitat

6

24

30
Semestre 8

TFG II

Optativitat

6

24

30

Aquesta proposta de semestralització és una recomanació als estudiants que, en el moment de la matriculació i amb l'assistència directa del tutor, poden personalitzar i definir segons els seus interesaos i necessitats.

El grau d'Informació i Documentació té un enfocament generalista que proporciona als seus graduats la possibilitat de dedicar-se professionalment a qualsevol àmbit d'actuació relacionat amb aquests àmbits.

Per aquest motiu, i segons l'estructura dels nous graus adaptats a l'EEES, hi ha la possibilitat d'obtenir un perfil d'optativitat en un dels tres àmbits d'actuació proposats, fet que significa que els estudiants que l'obtinguin poden desenvolupar la seva activitat professional prioritàriament en alguns dels àmbits següents composats per les pertinents assignatures:

 

* Gestió de serveis d'informació:

 1. Documentació sanitària
 2. Documentació audiovisual
 3. Gestió documental
 4. Gestió integral d'arxius
 5. Gestió integral de biblioteques
 6. Preservació de recursos d'informació digital

 

* Intel.ligència i estratègia empresarial

 1. Mineria de dades
 2. Community manager i content curator
 3. Intel.ligència competitiva
 4. Organitzacions intensives en coneixement
 5. Representació i visualització de la informació
 6. Sistemes d'informació avançats

 

* Experiència d'usuari (UX)

 1. Disseny d'esperiència d'usuari
 2. Arquitectura de la informació
 3. Edició d'entorns digitals
 4. Community manager i content curator
 5. Sistemes d'informació avançats
 6. Representació i visualització de la informació

Els estudiants poden obtenir algun dels tres perfils d'optativitat o bé seguir lliurement l'optativitat que vulguin.

Gestió de serveis d'informació:
Documentació sanitària
Documentació audiovisual
Gestió documental
Gestió integral d'arxius
Gestió integral de biblioteques
Preservació de recursos d'informació digital
Intel.ligència i estratègia empresarial
Mineria de dades
Community manager i content curator
Intel.ligència competitiva
Organitzacions intensives en coneixement
Representació i visualització de la informació
Sistemes d'informació avançats
Experiència d'usuari (UX)
Disseny d'esperiència d'usuari
Arquitectura de la informació
Edició d'entorns digitals
Community manager i content curator
Sistemes d'informació avançats
Representació i visualització de la informació

Els estudiants poden obtenir algun dels tres perfils d'optativitat o bé seguir lliurement l'optativitat que vulguin.

La realització d'un dels perfils d'optativitat especificats (36 ECTS) es recull en el suplement europeu al títol que acompanya el títol superat.

Durada

El grau d'Informació i Documentació té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Recursos d'aprenentage

A continuació, una mostra dels recursos d'aprenentatge utilitzats en el grau:

Materials didàctics de l'OpenCourseWare de la UOC que formen part dels recursos docents del grau d'Informació i Documentació com poden ser:

09550 - Introducció a la informació i la documentació, Setembre 200909550 - Introducció a la informació i la documentació,

09558 - Fonts d'informació I, Setembre 200909558 - Fonts d'informació I,

 

09058 - Gestió Documental, Febrer 201009058 - Gestió Documental,

 
 

09561 - Tècniques de gestió i comunicació, Setembre 201009561 - Tècniques de gestió i comunicació,

09562 - Llenguatges documentals I, Setembre 200909562 - Llenguatges documentals I,

09565 - Bases de dades, Febrer 201009565 - Bases de dades,

 

Aplicacions de les OpenApps de la UOC formen part dels recursos docents del grau d'Informació i Documentació:

Wiki a l'aula: eina per a la creació de continguts de forma col·laborativa.

What's up?: eina de microblogging adreçada a comunitats.

Aquest llibre forma part dels recursos docents del grau d'Informació i Documentació:

Xarxes socials. Fonaments i aplicacions

Formem part de:

Ischools

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE