Accès obert Vols més informació?

Informació i Documentació

Grau

Objectius

 • Adquirir coneixements sobre la producció i la gestió de les fonts d'informació, i els aspectes legals i ètics del seu ús i la seva transferència.
 • Adquirir coneixements de les tècniques de selecció, organització, avaluació, validació, preservació, recuperació, accés, difusió i intercanvi de la informació, documents i dades.
 • Adquirir coneixements sobre planificació, organització i avaluació de sistemes, unitats i serveis d'informació.
 • Desenvolupar i consolidar el domini de les noves tecnologies de la informació (TIC) i adquirir la capacitat per a adaptar-se als seus canvis constants, com a mitjà indispensable en els processos de tractament i transferència de la informació.
 • Obtenir la capacitat per a identificar les necessitats i els fluxos d'informació d'una empresa, institució i organització.
 • Obtenir la capacitat per a dissenyar, planificar i gestionar la informació i el coneixement d'una organització amb l'objectiu d'optimitzar-la i generar valor afegit.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i de lideratge personal.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat per a transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic divers, especialitzat o no.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Perfils

El grau d'Informació i Documentació s'adreça a estudiants i/o professionals que vulguin dedicar-se a la gestió de serveis i sistemes d'informació, amb capacitat d'adaptació als canvis continus que es produeixen en l'àmbit de les tecnologies, esperit innovador, creativitat, iniciativa i capacitat per a planificar i organitzar.

La formació general sòlida es combina a la UOC amb la possibilitat d'aprofundir en tres nous perfils d'optativitat que permeten adaptar-se a diferents entorns de treball:

 • Gestió de serveis d'informació
 • Intel·ligència i estratègia empresarial
 • Experiència d'usuari (UX)
 

Gestió de serveis d'informació

Els estudiants que cursin aquest itinerari professional estaran preparats per a poder treballar en biblioteques, arxius, centres de documentació i qualsevol tipus d'unitat d'informació, sigui pública o privada, general o especialitzada.

Aquest itinerari s'orienta a dissenyar i gestionar serveis dirigits a cobrir les necessitats informatives de col·lectius d'usuaris molt diversos. Així mateix, capacita els futurs professionals per a garantir i facilitar l'accés als continguts i documents generats per l'activitat de l'organització. Les seves accions constitueixen un element clau per a documentar la responsabilitat social de l'organització, construir i preservar la memòria organitzativa, i fonamentar la gestió del coneixement.

Assignatures optatives relacionades:

 • Documentació sanitària
 • Documentació audiovisual
 • Gestió documental
 • Gestió integral d'arxius
 • Gestió integral de biblioteques
 • Preservació de recursos d'informació digital


Intel·ligència i estratègia empresarial

Aquest itinerari professional està orientat principalment a treballar alguns dels reptes que tenen actualment les empreses, ja sigui en departaments de R+D+I, intel·ligència competitiva, màrqueting, estudis i anàlisis, consultories, unitats d'informació especialitzades, etc. Gestionar estratègicament dades, informació i coneixement ajuda les empreses a millorar l'eficiència i els resultats.

La funció principal d'aquest perfil d'optativitat és formar l'estudiant en la cerca i l'explotació d'informació i dades de valor amb l'objectiu d'extreure coneixements útils orientats a la planificació i a la presa de decisions. Així mateix, també capacita els futurs professionals per a representar aquest coneixement mitjançant productes informatius d'alt valor afegit: informes, tendències, previsions, estudis, mapes conceptuals, etc.

Assignatures optatives relacionades:

 • Mineria de dades
 • Gestor/a de comunitats (Community Manager) i gestor/a de continguts (Content Curator)
 • Intel·ligència competitiva
 • Organitzacions intensives en coneixement
 • Representació i visualització de la informació
 • Sistemas d'informació avançats


Experiència d'usuari (UX)

L'allau de nous dispositius connectats a internet i l'expansió d'aquests dispositius en la societat requereix nous professionals preparats per a crear aplicacions interactives innovadores, usables, útils i atractives. Aquest itinerari d'optatives prepara els estudiants en metodologies de disseny centrades en l'usuari i els dota de capacitats per a estructurar i organitzar els entorns informacionals digitals amb l'objectiu de millorar l'experiència de l'usuari.

Les sortides professionals més relacionades amb aquest itinerari són les de dissenyador d'experiència d'usuari, arquitecte d'informació o responsable d'usabilitat i accessibilitat dels productes o serveis.

Assignatures optatives relacionades:

 • Disseny d'experiència d'usuari
 • Arquitectura de la informació
 • Edició d'entorns digitals
 • Gestor/a de comunitats (Community Manager) i gestor/a de continguts (Content Curator)
 • Sistemes d'informació avançats
 • Representació i visualització de la informació

 

Els estudiants poden obtenir algun dels tres perfils d'optativitat o bé seguir lliurement l'especialitat que vulguin. La realització d'un dels perfils d'optativitat especificats (36 ECTS) es recull en el suplement europeu al títol que acompanya els estudis superats.

 

Competències

 • Competències específiques
 • Competències transversals
 • Competències pròpies de la UOC

 

Competències específiques

 • Capacitat per a aplicar les tecnologies de la informació a la gestió de la informació i el coneixement en una organització.
 • Capacitat per a aplicar programes i components informàtics a productes, serveis i sistemes d'informació.
 • Capacitat per a dissenyar productes, serveis i sistemes d'informació.
 • Capacitat per a gestionar la implantació i l'explotació de productes, serveis i sistemes d'informació.
 • Capacitat per a definir i aplicar polítiques, mètodes i tècniques per protegir, conservar i preservar documents i el seu contingut informatiu.
 • Capacitat per a identificar, avaluar i validar la informació, els documents i les seves fonts.
 • Capacitat per a elaborar i aplicar criteris de reunió, selecció, adquisició i supressió de documents.
 • Capacitat per a organitzar i estructurar les dades relatives a la descripció de documents i les seves col·leccions.
 • Capacitat per aplicar les tècniques de cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.
 • Capacitat per a identificar les necessitats i els fluxos d'informació d'una organització.
 • Capacitat per a planificar i gestionar la informació i el coneixement per afegir valor a una organització.
 • Capacitat per a establir polítiques d'informació corporatives.
 • Capacitat per a definir i aplicar mètodes sistemàtics d'observació de l'entorn d'una organització.
 • Capacitat per a aplicar la normativa legal i el compromís ètic en l'exercici de l'activitat professional.
 • Capacitat per a l'anàlisi i la interpretació dels usos, les necessitats i les expectatives dels usuaris i els clients.
 • Capacitat per a organitzar, gestionar i elaborar un projecte tècnic.
 • Capacitat per a participar en el disseny i l'avaluació de polítiques públiques d'informació.
 • Capacitat per a gestionar unitats organitzatives dedicades a proporcionar i promocionar productes, serveis o sistemes d'informació.
 • Capacitat de formació per a la millora de la cultura i la capacitació informacional dels usuaris.


Competències transversals

 • Capacitat per a la comunicació escrita i oral a la xarxa.
 • Capacitat per a reconèixer la diversitat i la multiculturalitat.
 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat pròpia de manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per treballar pensant en la qualitat.
 • Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per emprendre en l'àmbit professional.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.


Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Formem part de:

Ischools

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE