Accès obert Vols més informació?

Grau d'Humanitats

El grau online d'Humanitats de la UOC proporciona un coneixement extens i profund de la cultura humanística, que capacita els graduats per a la reflexió i la intervenció crítiques en l'entorn sociocultural i en qualsevol àmbit professional.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 16 febrer 2022

Títol: Humanitats

El grau d'Humanitats ofereix una formació interdisciplinària i transversal que aprofundeix en els vincles i estableix ponts entre els àmbits interdisciplinaris més representatius de les humanitats com són la història i l'art, la literatura, la filosofia, la cultura clàssica i les ciències socials i polítiques.

Aquest grau introdueix l'estudiant en la tradició humanista i els seus discursos crítics i l'ajuda a comprendre el paper de la tecnologia en la definició de les nostres realitats. Així mateix, proporciona una bona formació humanística general i polivalent com a base per a accedir als perfils professionals de l'àmbit de la cultura en un sentit ampli.

El graduat en Humanitats de la UOC és un professional innovador capaç d'aplicar l'esperit humanístic a altres perfils professionals fora de l'àmbit estrictament cultural.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau d'Humanitats
 
Titulació oficial

El grau d'Humanitats de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
finals d'octubre

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.