Accés obert Vols més informació?

Grau d'Humanitats

El grau d'Humanitats té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres.

La carrera universitària d'Humanitats ofereix un ampli ventall d'assignatures obligatòries i optatives de diferents àmbits de les ciències humanes i socials. Brinda l'aprofundiment en diferents disciplines i prioritza l'enfocament interdisciplinari. Igualment, proposa assignatures més temàtiques en diferents àrees com la literatura, el cinema o la música. Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i aptituds personals.

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada estudiant pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives 42
Treball de fi de grau 12
Total 240

Assignatures

Formació bàsica Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives

Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Si et matricules per primera vegada del grau d'Humanitats, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:
 

Assignatures Paquet 1 (s'ofereix tots els semestres) Crèdits

Escriptura acadèmica

Filosofia clàssica

El món antic

6

6

6

   
Assignatures Paquet 2 (s'ofereix tots els semestres) Crèdits

Introducció a la història de l'art

Introducció a la literatura europea

Tecnologies aplicades a les Humanitats

6

6

6

   
Assignatures Paquet 3 (s'ofereix només el segon semestre) Crèdits

Estètica i teoria de l'art

Món clàssic

Sociologia

6

6

6

 

Aquests paquets d'assignatures ofereixen als estudiants un conjunt d'avantatges:

- No tenen cap lliurament d'una activitat avaluable el mateix dia. 
- Hi ha certa flexibilitat a l'hora de superar algunes activitats. 
 
Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

Assignatures

Crèdits

   
Semestre 1 30

El món antic

6
Escriptura acadèmica 6

Filosofia clàssica

6

Introducció a la història de l'art

6

Llengua, cultura i societat

6
   
Semestre 2 30
B2.1 d'anglès, francès o alemany 6

Antropologia social i cultural

6

El món clàssic

6

Tecnologies aplicades a les Humanitats

6

Temes de literatura contemporània

6
   
Semestre 3 30
B2.2 d'anglès, francès o alemany 6

Ètica i filosofia política

6

El món medieval

6

El món modern

6

Teoria de la cultura

6
   
Semestre 4 30

El món contemporani

6

Filosofia contemporània

6

Filosofia moderna

6
Gèneres de literatura contemporània 6
Sociologia 6
   
Semestre 5 30
Antropologia de la religió 6
Gènere i societat 6

El món actual

6

Història del cinema

6
Memòria i patrimoni 6
   
Semestre 6 30

Estètica i teoria de l'art

6

Ciència i tecnologia en la societat contemporània

6

Història de la música

6

Introducció a la literatura europea

6

Seminari de preparació per al TFG

6
   
Semestre 7 30
Humanisme i posthumanisme 6
Optativa 1 6

Optativa 2

6

Optativa 3

6

Optativa 4

6
   
Semestre 8 30
Literatura comparada 6
Treball final de grau 6

Optativa 5

6

Optativa 6

6

Optativa 7

6

Menció d'art

Assignatures

24 crédits

Art contemporani

Art digital i de la postmodernitat

Cinema i arts visuals

Història de l'arquitectura

6

6

6

6


Menció de ciències socials i polítiques

Assignatures

30 crédits

Acció col·lectiva i educació social

Estructura social i desigualtats

Globalització i moviments migratoris

Política social

Psicologia social

Sociologia de l'educació

Sociologia de l'exclusió

Teories de la comunicació

6

6

6

6

6

6

6

6


Menció de filosofia

Assignatures

30 crédits

Coneixement i mètode

Cos i gènere

Estudis subalterns

Identitat, consum i vida quotidiana

Pensament social clàssic

6

6

6

6

6


Menció de literatura

Assignatures

30 crédits

Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya

Introducció a la literatura anglesa

Introducció a la literatura francesa

Introducció a l'estudi de la literatura

La representació teatral

Literatura catalana medieval

Temes de literatura universal

Teoria de la literatura

6

6

6

6

6

6

6

6

Treball final

Els estudis d'Humanitats conclouen amb l'elaboració d'un treball final (TF) amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. La dedicació de l'estudiant està determinada per l'equivalència de 25 hores de dedicació per cada crèdit.

Prèviament al TF, l'estudiant haurà de cursar obligatòriament l'assignatura del Seminari de preparació per al TFG, de 6 crèdits ECTS, una assignatura de preparació per a l'elaboració del TF. Es tracta d'una assignatura de naturalesa eminentment pràctica, orientada a adquirir les competències bàsiques necessàries per a poder elaborar un TF de qualitat.


Finalitat

El TF del grau d'Humanitats consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Humanitats. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol.

Al grau d'Humanitats s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels quatre àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.


Matrícula

Per matricular el TF cal haver superat un número determinats de crèdits ECTS del programa (entre crèdits bàsics, obligatoris i optatius) i haver cursar obligatòriament l'assignatura del Seminari de preparació per al TFG (6 crèdits ECTS). Amb aquests requisits complerts, l'assignatura del TF apareixerà al potencial de matrícula de l'estudiant i podrà matricular-la.


L'acompanyament d'un docent especialitzat

El TF és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del TF és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i l'assessorament en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. El director, per tant, vetllarà pel progrés i la qualitat del TF.


La defensa i avaluació

El TF conclou amb una defensa pública en línia en l'espai de l'aula habilitat per aquesta finalitat, on l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant d'una comissió d'avaluació. Aquesta comissió està formada per tres membres, que seran els responsables de l'avaluació: el consultor de l'aula (director del treball), el responsable de l'aula (professor responsable de l'assignatura) i el responsable dels TF del grau d'Humanitats (director de acadèmic del grau). Els tres plasmaran en un informe els comentaris i arguments de la nota final obtinguda per l'estudiant.

La qualificació del treball final consta de dues parts: en primer lloc, la del projecte final realitzat (80%) y en segon lloc, de la defensa en línia del treball (20%).

Per obtenir més informació sobre el TF podeu consultar el pla docent de l'assignatura que es troba a l'Estudia a la UOC i l'apartat Plans d'estudis del Campus.

Els estudiants podran posar a disposició pública els seus TF a través del repositori obert de la Biblioteca de la UOC.

Un cop a l'any, els Estudis d'Arts i Humanitats organitzen una jornada presencial, oberta a tothom, per a presentar una selecció dels millors TF de l'any acadèmic finalitzat.

Durada

El grau d'Humanitats té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada quadrimestre les assignatures que vol cursar.

Per a l'obtenció del títol es requereixen 240 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació i Ciència.

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.