Accès obert Vols més informació?

Humanitats

Grau

El grau d'Humanitats té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres.

La carrera universitària d'Humanitats ofereix un ampli ventall d'assignatures obligatòries i optatives de diferents àmbits de les ciències humanes i socials. Brinda l'aprofundiment en diferents disciplines i prioritza l'enfocament interdisciplinari. Igualment, proposa assignatures més temàtiques en diferents àrees com la literatura, el cinema o la música. Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i aptituds personals.

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada estudiant pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives 42
Treball de fi de grau 12
Total 240

Assignatures

Formació bàsica Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives

Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Períodes

Assignatures

Crèdits

Totals

Semestre 1

El món antic

Escriptura acadèmica

Filosofia clàssica

Introducció a la història de l'art

Llengua, cultura i societat

6

6

6

6

6

30

Semestre 2

B2.1 d'anglès, francès o alemany

Antropologia social i cultural

El món clàssic

Tecnologies aplicades a les Humanitats

Temes de literatura contemporània

6

6

6

6

6

30

Semestre 3

B2.2 d'anglès, francès o alemany

Ètica i filosofia política

El món medieval

El món modern

Teoria de la cultura

6

6

6

6

6

30

Semestre 4

El món contemporani

Filosofia contemporània

Filosofia moderna

Gèneres de literatura contemporània

Sociologia

6

6

6

6

6

30

Semestre 5

Antropologia de la religió

Ciència i tecnologia en la societat contemporània

El món actual

Història de la música

Memòria i patrimoni

6

6

6

6

6

30

Semestre 6

Estètica i teoria de l'art

Gènere i societat

Història del cinema

Introducció a la literatura europea

Seminari de preparació per al TFG

6

6

6

6

6

30

Semestre 7

Humanisme i posthumanisme

Literatura comparada

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

6

6

6

6

6

30

Semestre 8

Treball de fi de grau

Optativa 4

Optativa 5

Optativa 6

Optativa 7

6

6

6

6

6

30

Total

 

 

240


Menció d'art

Assignatures

24 crédits

Art contemporani

Art digital i de la postmodernitat

Cinema i arts visuals

Història de l'arquitectura

6

6

6

6


Menció de ciències socials i polítiques

Assignatures

30 crédits

Acció col·lectiva i educació social

Estructura social i desigualtats

Globalització i moviments migratoris

Política social

Psicologia social

Sociologia de l'educació

Sociologia de l'exclusió

Teories de la comunicació

6

6

6

6

6

6

6

6


Menció de filosofia

Assignatures

30 crédits

Coneixement i mètode

Cos i gènere

Estudis subalterns

Identitat, consum i vida quotidiana

Pensament social clàssic

6

6

6

6

6


Menció de literatura

Assignatures

30 crédits

Avantguardes i literatura a Europa i Catalunya

Introducció a la literatura anglesa

Introducció a la literatura francesa

Introducció a l'estudi de la literatura

La representació teatral

Literatura catalana medieval

Temes de literatura universal

Teoria de la literatura

6

6

6

6

6

6

6

6

Treball final

Els estudis d'Humanitats conclouen amb l'elaboració d'un treball final. Al grau d'Humanitats el treball final consta de 6 crèdits ECTS. Prèviament al treball final, l'estudiant haurà de cursar obligatòriament l'assignatura de Seminari de preparació per al TFG, de 6 crèdits ECTS, una assignatura de preparació per a l'elaboració del treball final. Es tracta d'un curs de naturalesa eminentment pràctic, orientat a adquirir les competències bàsiques necessàries per a poder elaborar un treball final de qualitat.

El treball de fi de grau d'Humanitats consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau d'Humanitats. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

Al grau d'Humanitats s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels quatre àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa en l'espai públic de l'aula en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme en línia davant d'una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen: el consultor de l'aula (director del treball), el responsable de l'aula (professor responsable de l'assignatura) i el responsable dels TFG del grau d'Humanitats (director de programa). Els tres plasmaran en un informe els comentaris i arguments de la nota final obtinguda per l'estudiant

La qualificació del treball final consta de dues parts: en primer lloc, del projecte final realitzat; en segon lloc, de la defensa en línia del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Un cop a l'any, els Estudis d'Arts i Humanitats organitzen una jornada presencial, oberta a tothom, per a presentar una selecció dels millors treballs finals de l'any acadèmic finalitzat. A més, els estudiants podran posar a disposició pública els seus treballs finals al repositori obert de la Biblioteca de la UOC.

Durada

El grau d'Humanitats té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada quadrimestre les assignatures que vol cursar.

Per a l'obtenció del títol es requereixen 240 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació i Ciència.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n


Sessions informatives Estudis
Juny a octubre 2018


La UOC organitza, entre juny i octubre, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació