Accès obert Vols més informació?

Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art està dissenyat per formar professionals en la comprensió multidisciplinària del nostre món i per donar resposta a una demanda creixent de contextualització per part de la societat i de continguts per part de les indústries de la comunicació.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 15 setembre 2021

Títol: Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

La història, la geografia i l'art permeten aprofundir en el coneixement racional i crític tant del passat i el llegat de les diferents civilitzacions, com de la cultura i l'entorn propers. Per tant, la combinació de les tres disciplines és la millor estratègia per a entendre la complexitat del present.

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art està organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Lleida (UdL). El programa interuniversitari permet sumar l'experiència i el prestigi del professorat de dos centres amb una trajectòria amb dècades d'experiència docent i investigadora.

La història aporta una comprensió útil dels processos de canvi i de continuïtat, base de l'evolució humana, del desenvolupament de les nacions i les comunitats polítiques, i de la construcció d'un relat col·lectiu del passat. La geografia comprèn el desenvolupament equilibrat i sostenible, l'ordenació i la planificació del territori, però també els nous avanços cientificotècnics de la cartografia automàtica i els sistemes d'informació geogràfica (SIG). I la història de l'art té una transversalitat que la dota tant per a l'estudi d'obres o moviments concrets, com de conceptes propis de la teoria de l'art.

A part de la formació comuna obligatòria, el grau d'Història, Geografia i Història de l'Art permet, mitjançant les assignatures optatives, que cada alumne defineixi l'itinerari que s'adapti millor als seus interessos, necessitats i expectatives, prioritzant una disciplina o la barreja d'aquestes.

L'estudiant adquireix una mirada interdisciplinària, el domini de les eines metodològiques de cada àmbit i desenvolupa la capacitat d'analitzar, comprendre i interpretar la diversitat històrica, cultural i artística, competències que li permetran convertir-se en un professional flexible, capaç d'adaptar-se a un mercat laboral condicionat pels canvis i transformacions continus de la societat.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau d'Història, Geografia i Història de l'Art
Titulació

El grau d' Història, Geografia i Història de l'Art de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

Homologació

Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.