Accès obert Vols més informació?

Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Grau

Per a obtenir el títol del Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL), calen 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans blocs:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
  • 36 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement,
  • 24 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat;
 • 96 crèdits ECTS obligatoris, dels quals:
  • 18 corresponen a matèries metodològiques i epistemològiques,
  • 30 corresponen a matèries cronològiques,
  • 48 corresponen a matèries troncals;
 • 78 crèdits ECTS optatius;
 • 6 crèdits ECTS corresponents al Treball final de grau (TFG).
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 96
Optatives 78
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (96 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (138 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Treball final de grau 6

 

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 240
Semestre 1

Introducció a la geografia

Introducció a la història

Introducció a la història de l'art

Art de l'antiguitat

Prehistòria

6

6

6

6

6

30
Semestre 2

Geografia d'Europa

Idioma modern I: anglès/francès/alemany

Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials

Geografia física

Iconografia i anàlisi de la imatge

6

6

6

6

6

30
Semestre 3

Idioma modern II: anglès/francès/alemany

Mètodes qualitatius i quantitatius de les ciències humanes i socials

Geografia de la població

Història antiga

Antropologia social

6

6

6

6

6

30
Semestre 4

Història medieval

Història moderna

Geografia econòmica

Art medieval

Art de l'època romana

6

6

6

6

6

30
Semestre 5

Història contemporània I

Història política

Història econòmica

Optativa 1

Optativa 2

6

6

6

6

6

30
Semestre 6

Història contemporània II

Optativa 3

Optativa 4

Optativa 5

Optativa 6

6

6

6

6

6

30
Semestre 7

Món clàssic

Pensament social modern i contemporani

Optativa 7

Optativa 8

Optativa 9

6

6

6

6

6

30
Semestre 8

Treball final de grau

Optativa 10

Optativa 11

Optativa 12

Optativa 13

6

6

6

6

6

30

 

Història

 • Món clàssic
 • Història de l'Amèrica del Nord
 • Història de l'Amèrica Llatina
 • Història i cultura africanes
 • Grans imperis euroasiàtics
 • Món actual
 • Història de l'Àsia oriental
 • Corrents historiogràfics
 • Mundialització
 • Història de la Unió Europea

Geografia

 • Geografia urbana
 • Geografia de Catalunya
 • Cartografia
 • Geografia rural i de muntanya
 • Pensament i història de la geografia
 • Ordenació del territori

Art

 • Art contemporani
 • Art digital i de la postmodernitat
 • Cinema i arts audiovisuals
 • Història de la música
 • Museologia i espais expositius
 • Història de l'arquitectura contemporània

Durada

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. El grau ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre.

Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri d'elecció, que pugui ajustar, però, a les seves preferències i qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats per a decidir quins crèdits tria cada semestre. Per fer-ho possible, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor que li ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Recursos per l'aprenentatge

Els estudiants del grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les seves assignatures que els permetrà aconseguir cada un dels objectius i les competències definits en el programa del grau.

Cada assignatura disposa de recursos d'aprenentatge actualitzats i d'aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement. L'origen d'aquests recursos és molt divers: materials docents encarregats específicament a experts, articles especialitzats, guies d'aprenentatge, llibres, bases de dades... El material inclou una tipologia àmplia de suports.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Juntament amb:

logo-udl

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n


Sessions informatives Estudis
Juny a octubre 2018


La UOC organitza, entre juny i octubre, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació