Accés obert Vols més informació?

Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Per a obtenir el títol del Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL), calen 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en tres grans blocs:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:
  • 36 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement,
  • 24 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat;
 • 96 crèdits ECTS obligatoris, dels quals:
  • 18 corresponen a matèries metodològiques i epistemològiques,
  • 30 corresponen a matèries cronològiques,
  • 48 corresponen a matèries troncals;
 • 78 crèdits ECTS optatius;
 • 6 crèdits ECTS corresponents al Treball final de grau (TFG).
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 96
Optatives 78
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (96 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (138 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Treball final de grau 6

 

Si et matricules per primera vegada, o estàs en els semestres inicials del grau d'Història, Geografia i Història de l'art (UOC, UdL), et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents. Tingues en compte que el Paquet 1 és el més bàsic i, per tant, es recomanable completar-lo abans de fer els paquests 2 o 3.
 

Assignatures Paquet 1 (s'ofereix tots els semestres) Crèdits

Escriptura acadèmica

Introducció a la història

Introducció a la geografia

6

6

6

   
Assignatures Paquet 2 (s'ofereix només el primer semestre) Crèdits

Introducció a la història de l'art

Mètodes qualitatius i quantitatius de les cc hh i ss

Prehistòria

6

6

6

   
Assignatures Paquet 3 (s'ofereix només el segon semestre) Crèdits

Geografia d'Europa

Iconografia

Tecnologies aplicades a les cc hh i ss

6

6

6

 

Assignatures Crèdits
   
Semestre 1 30

Introducció a la geografia

6

Introducció a la història

6

Art de l'antiguitat

6

Prehistòria

 
   
Semestre 2 30

Geografia d'Europa

6

Idioma modern I: anglès/francès/alemany

6
Tecnologies aplicades a les ciències humanes i socials 6

Geografia física

6
Iconografia i anàlisi de la imatge 6
   
Semestre 3 30
Idioma modern II: anglès/francès/alemany 6
Mètodes qualitatius i quantitatius de les ciències humanes i socials 6

Geografia de la població

6

Història antiga

6

Antropologia social

6
   
Semestre 4
 
30

Història medieval

6

Història moderna

6
Geografia econòmica 6

Art medieval

6

Art de l'època moderna

6
   
Semestre 5 30

Història contemporània I

6

Història política

6

Història econòmica

6

Optativa 1

6

Optativa 2

6
   
Semestre 6 30

Història contemporània II

6

Optativa 3

6

Optativa 4

6

Optativa 5

6

Optativa 6

6
   
Semestre 7 30

Món clàssic

6
Pensament social modern i contemporani 6
Optativa 7 6

Optativa 8

6

Optativa 9

6
   
Semestre 8 30

Treball final de grau

6

Optativa 10

6

Optativa 11

6

Optativa 12

6

Optativa 13

6

 

Història

 • Món clàssic
 • Història de l'Amèrica del Nord
 • Història de l'Amèrica Llatina
 • Història i cultura africanes
 • Grans imperis euroasiàtics
 • Món actual
 • Història de l'Àsia oriental
 • Corrents historiogràfics
 • Mundialització
 • Història de la Unió Europea

Geografia

 • Geografia urbana
 • Geografia de Catalunya
 • Cartografia
 • Geografia rural i de muntanya
 • Pensament i història de la geografia
 • Ordenació del territori

Art

 • Art contemporani
 • Art digital i de la postmodernitat
 • Cinema i arts audiovisuals
 • Història de la música
 • Museologia i espais expositius
 • Història de l'arquitectura contemporània

El Grau d'Història, Geografia i Història de l'art conclou amb l'elaboració d'un treball final (TF) amb una càrrega docent de 6 crèdits ECTS. La dedicació de l'estudiant està determinada per l'equivalència de 25 hores de dedicació per cada crèdit.


Finalitat del TF

El TF vol possibilitar una avaluació global i sintètica de les competències generals, bàsiques i transversals del grau. El treball pot abordar qualsevol dels temes tractats o relacionats amb la titulació corresponent d'Història, Història de l'art i Geografia previ acord amb el professor o professora responsable de l'aula.

El TF consistirà en l'elaboració d'un treball individual seguint l'estructura formal d'un article acadèmic. És a dir, en base a les diverses normes de publicació i guidelines editorials de revistes acadèmiques de reconegut prestigi en les àrees de coneixement d'Història, d'Història de l'art i Geografia disponibles als recursos de l'assignatura, l'estudiant haurà d'elaborar el seu assaig. La recerca bibliogràfica, la selecció i anàlisi crítica de la literatura específica del tema escollit, el plantejament del marc teòric, hipòtesis i conclusions i la presentació escrita i oral del treball seran les parts fonamentals de la seva elaboració.


Matrícula

Per matricular el TF cal haver superat un número determinats de crèdits ECTS del programa (60 crèdits bàsics i 96 crèdits ECTS obligatoris). Amb aquests requisits complerts, l'assignatura del TF apareixerà al potencial de matrícula de l'estudiant i podrà matricular-la.


L'acompanyament d'un docent especialitzat

El TF és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del TF és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fer el seguiment del projecte i l'assessorament en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. El director, per tant, vetllarà pel progrés i la qualitat del TF.


La defensa i avaluació

El TF conclou amb una defensa en l'espai públic de l'aula en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme en línia davant d'una comissió d'avaluació formada per fins a tres membres, que plasmaran els comentaris i arguments de la nota final obtinguda per l'estudiant. La qualificació del TF consta de dues parts: en primer lloc, del projecte final realitzat en format article; en segon lloc, de la defensa en línia del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a l'apartat Plans d'estudis del campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Els estudiants podran posar a disposició pública els seus TF a través del repositori obert de la Biblioteca de la UOC.

Durada

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. El grau ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre.

Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri d'elecció, que pugui ajustar, però, a les seves preferències i qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats per a decidir quins crèdits tria cada semestre. Per fer-ho possible, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor que li ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Recursos per l'aprenentatge

Els estudiants del grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) tenen a la seva disposició els recursos d'aprenentatge vinculats a cadascuna de les seves assignatures que els permetrà aconseguir cada un dels objectius i les competències definits en el programa del grau.

Cada assignatura disposa de recursos d'aprenentatge actualitzats i d'aportacions dels principals autors de cada àmbit de coneixement. L'origen d'aquests recursos és molt divers: materials docents encarregats específicament a experts, articles especialitzats, guies d'aprenentatge, llibres, bases de dades... El material inclou una tipologia àmplia de suports.

Accés obert:
fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa. Grau d'Història, Geografia i Història de l'art (UOC, UdL)

Sessió online: 14 de juliol, 17.00 h


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del grau

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.