Accès obert Vols més informació?

Grau de Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB)

El grau de Gestió i Administració Pública és una titulació oficial centrada en l'estudi de l'Administració pública per formar els professionals que ocuparan càrrecs tècnics i directius en l'àmbit de la gestió pública del segle XXI.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 16 febrer 2022

Títol: Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB)

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), l'exigència creixent de transparència, entre altres factors, han modificat substancialment el paradigma sota el qual es desenvolupa l'activitat de les administracions públiques. Es tracta d'un nou context que obliga les administracions a adaptar les seves formes organitzatives i que requereix professionals amb competències per a abordar aquests canvis de manera adequada i eficaç.

El grau online de Gestió i Administració Pública, ofert conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Barcelona (UB), proporciona una formació integral i interdisciplinària sobre el règim jurídic, les tècniques i els mètodes de gestió de l'Administració pública. L'estudiant dominarà el conjunt d'organitzacions, activitats i actors que la configuren.

El contingut del grau de Gestió i Administració Pública es basa en l'estudi de la gestió jurídica, administrativa i financera, però també inclou assignatures com la comptabilitat, els recursos humans o la direcció o planificació d'organitzacions.

El grau té un perfil profesionalizador i desenvolupa les capacitats analítiques i directives requerides per a l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació. El graduat es converteix en un professional acostumat a treballar en xarxa, amb capacitat per a la gestió i una mentalitat creativa, innovadora i flexible.

 

Per a conèixer la nostra activitat acadèmica i docent més recent pots visitar-nos al blog dels Estudis de Dret i Ciència Política.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau de Gestió i Administració Pública

 

Titulació oficial

El grau de Gestió i Administració Pública de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris que inicien docència al febrer, fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.