Accés obert Vols més informació?

Grau de Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB)

Objectius
 • Obtenir coneixements avançats sobre l'entorn jurídic, polític, social, financer i econòmic, i sobre les estructures de les administracions públiques per comprendre'n el funcionament organitzatiu.
 • Obtenir coneixements avançats sobre els diferents mecanismes i eines de la gestió administrativa, econòmica i financera de les organitzacions públiques.
 • Obtenir coneixements de les tècniques i metodologies d'anàlisi per elaborar estudis i informes d'alta qualitat que permetin analitzar i avaluar les intervencions de l'Administració pública.
 • Adquirir competències que potenciïn l'activitat professional i permetin la millora dels processos organitzatius i dels serveis públics.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions i la valoració de possibles estratègies d'actuació.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta compromesa amb els drets humans fonamentals, els principis d'igualtat i no discriminació, i els valors democràtics propis d'una cultura de pau.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, tant oralment com per escrit.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

 

Perfils

El grau a distància de Gestió i Administració Pública de la UOC es dirigeix a estudiants i/o professionals que tinguin interès pels assumptes públics, amb la voluntat de millorar l'eficàcia, l'eficiència i el funcionament de l'Administració.

En particular, el grau de Gestió i Administració Pública està dissenyat per a:

 • Professionals que vulguin accedir o treballar al servei de les diferents administracions públiques. El programa permet afrontar amb garanties el temari previst per a l'accés als cossos superiors i tècnics de l'Administració.
 • Professionals que ja són funcionaris o treballadors públics i que vulguin actualitzar els seus coneixements i competències, i promocionar o millorar les seves expectatives professionals.
 • Professionals d'empreses, organitzacions privades o altres institucions que donen servei al sector públic o desenvolupen la seva activitat en contacte amb l'Administració.

 

Competències

Competències transversals

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Capacitat per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per al disseny i la gestió de projectes.
 • Capacitat per a la presa de decisions.
 • Capacitat per a gestionar la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de forma òptima.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat de treball en equip en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a generar noves idees (creativitat i innovació).
 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

 

Competències específiques

 • Capacitat per a comprendre l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Capacitat per a analitzar l'estructura, l'organització i el funcionament de les diferents administracions públiques.
 • Capacitat per a identificar els pressupostos teòrics dels actors públics, com també les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Capacitat per a dissenyar i implementar eines de gestió dels recursos humans en les administracions públiques.
 • Capacitat per a analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, com també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Capacitat per a entendre i saber aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les administracions públiques.
 • Capacitat per a analitzar teòricament, planificar, interpretar i avaluar polítiques públiques.
 • Capacitat per a desenvolupar i posar en pràctica els mètodes d'anàlisi quantitativa i qualitativa per a la gestió pública.
 • Capacitat per a dissenyar, planificar i implementar programes i processos d'intervenció per donar resposta a problemes polítics i socials específics.
 • Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit de la gestió pública i l'administració electrònica.
 • Capacitat per a assessorar en la planificació i el disseny d'estratègies de millora organitzativa i assegurament de la qualitat en els serveis i resultats.

 

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.