Accés obert Vols més informació?

Grau d'Enginyeria Informàtica

Objectius
 • Proporcionar a l'estudiantat coneixements avançats dels fonaments matemàtics, estadístics i físics dels sistemes informàtics.
 • Adquirir coneixements de la legislació en l'àmbit dels projectes informàtics.
 • Proporcionar coneixement i domini de les eines i tecnologies més avançades, com també dels llenguatges de programació més habituals (c, Java, HTML, CSS, Javascript, Python).
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Adquirir la capacitat per a dissenyar i desenvolupar aplicacions informàtiques.
 • Desenvolupar la capacitat per a administrar sistemes operatius i comunicacions d'equips en xarxa.
 • Adquirir la capacitat d'anàlisi de solucions tecnològiques i d'elaboració de propostes a projectes.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat de redacció de documents tècnics amb el registre adequat.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar problemes en entorns nous o poc coneguts, avaluar les possibles alternatives i, posteriorment, desenvolupar i implantar la solució més adequada.
 • Desenvolupar la capacitat per a transmetre conclusions de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
 • Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.
 • Dotar l'estudiant de les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la seva formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat per adaptar-se a entorns nous i TIC emergents actualitzant les competències professionals.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

 

Perfils

Els estudis d'Enginyeria Informàtica estan dirigits a:

 • Professionals que vulguin adquirir les competències i els coneixements necessaris per a desenvolupar programari i aplicacions, gestionar bases de dades o dirigir projectes informàtics.
 • Professionals que vulguin entendre la definició i el disseny de l'arquitectura que configura la infraestructura de qualsevol sistema informàtic.
 • Professionals amb responsabilitat en el mercat professional de l'enginyeria informàtica.
 • Les persones interessades en tot el que fa referència a la programació avançada en orientació a objectes, gestió de xarxes, gestió de projectes, sistemes informàtics, etc.

 

Competències

Competències transversals

 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als entorns futurs actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a analitzar un problema i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a resoldre'l eficaçment.
 • Capacitat per a adaptar-se a entorns futurs actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per a generar noves idees i identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques

 • Capacitat per a planificar i gestionar projectes a l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que exerceixen les TIC.
 • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
 • Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals a l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per a utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per a comprendre els sistemes TIC.
 • Capacitat per a analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i els coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l.
 • Capacitat per a identificar els elements de l'estructura i els principis de funcionament d'un ordinador.
 • Capacitat per a analitzar l'arquitectura i l'organització dels sistemes i aplicacions informàtics en xarxa.
 • Capacitat per a conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents i saber-les aplicar, convenientment, per dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació.
 • Capacitat per a administrar i gestionar els sistemes operatius i les comunicacions d'una xarxa d'ordinadors.
 • Capacitat per a dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 • Capacitat per a aplicar les tècniques específiques d'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
 • Capacitat per a aplicar les tècniques específiques de tractament, emmagatzematge i administració de dades.
 • Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema concret.

 

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en llengua estrangera (anglès).

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.