Accès obert Vols més informació?

Educació Social

Grau

L'objectiu general del títol de Grau online d'Educació Social és formar professionals amb els coneixements científics i humans necessaris per a actuar socioeducativament amb persones en situació de vulnerabilitat social que requereixin acompanyament social i educatiu, i també en la promoció social i cultural de les persones perquè puguin accedir als drets de ciutadania.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 19 febrer 2020

Títol: Educació Social

L'educador/educadora social format a la UOC, amb metodologia totalment online serà capaç d'entendre fenòmens com la globalització, la fragmentació, la precarietat, l'exclusió social i la societat del risc que guien i emmarquen els processos d'acció socioeducativa.

En aquesta mateixa línia, la seva formació li permetrà captar i conèixer les noves situacions socials que requereixen la presència de l'educador/educadora social (migracions, violències, situacions de dependència, diversitat funcional, educació social en l'àmbit escolar, infància adolescència i família,...). El seu procés formatiu es complementa amb les formes de treball que li són pròpies com: acciones, projectes i programes socioeducatius, l'acompanyament social, l'animació sociocultural, el treball en grup, etc.

Amb el Grau d'Educació Social, el futur educador/educadora social disposarà d'uns materials realitzats per experts de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació social que li permetran realitzar la seva pràctica professional des d'una òptica activa i alhora crítica i constructiva, amb gran aplicabilitat en el camp professional.

Això implica tenir competències per a ubicar les seves accions en un marc teòric general que possibilitin processos amplis que contemplin el compromís ètic, pedagògic i polític de l'educació social.

Això es tradueix en les funcions professionals següents:

  • Analitzar la demanda i les necessitats expressades per la persona.
  • Reconstruir els llaços socials, la identitat social i acompanyar en el procés de socialització.
  • Treballar en xarxa i en equip.
  • Concebre i fer accions socioeducatives.
  • Anticipar situacions de crisi i fer-hi front fent d'intermediari.
  • Actuar d'acord amb la deontologia i l'ètica de la professió.
  • Comunicar internament i externament.
  • Valorar les necessitats professionals i desenvolupar potencialitats i competències.
  • Assegurar la gestió administrativa, burocràtica i logística de les seves activitats.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau d'Educació Social

Titulació oficial

El grau d' Educació Social de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Propera matrícula:
abril 2020

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota, a l'abril

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació