Accès obert Vols més informació?

Educació Social

Grau

L'objectiu general del títol de Grau online d'Educació Social és formar professionals amb els coneixements científics i humans necessaris per a actuar socioeducativament amb persones en situació de vulnerabilitat social que requereixin acompanyament social i educatiu, i també en la promoció social i cultural de les persones perquè puguin accedir als drets de ciutadania.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 20 febrer 2019

Títol: Educació Social

Places limitades

L'educador social format a la UOC, amb metodologia totalment on line serà capaç d'entendre fenòmens com la globalització, la fragmentació, la precarietat, l'exclusió social i la societat del risc que guien i emmarquen els processos d'acció socioeducativa.

En aquesta mateixa línia, la seva formació li permetrà captar i conèixer les noves situacions socials que requereixen la presència de l'educador social (migracions, violències, situacions de dependència, diversitat funcional, educació social en l'àmbit escolar, infància adolescència i família,...). El seu procés formatiu es complementa amb les formes de treball que li són pròpies, i que es concreten, entre d'altres, en: les acciones, projectes i programes socioeducatius, l'acompanyament social, l'animació sociocultural, el treball en grup, etc.

Amb el Grau d'Educació Social, el futur educador social disposarà d'uns materials realitzats per experts de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació social que li permetran realitzar la seva pràctica professional des d'una òptica activa, però alhora crítica i constructiva, amb gran aplicabilitat en el camp professional.

Això implica tenir competències per a ubicar les seves accions en un marc teòric general que possibilitin processos amplis que contemplin el compromís ètic, pedagògic i polític de l'educació social.

Això es tradueix en les funcions professionals següents:

  • Analitzar una demanda i les necessitats expressades per la persona.
  • Reconstruir els llaços socials, la identitat social i acompanyar en el procés de socialització.
  • Treballar en xarxa i en equip.
  • Concebre i fer accions socioeducatives.
  • Anticipar situacions de crisi i fer-hi front, i fer-hi d'intermediari.
  • Actuar d'acord amb la deontologia i l'ètica de la professió.
  • Comunicar internament i externament.
  • Valorar les necessitats professionals i desenvolupar potencialitats i competències.
  • Assegurar la gestió administrativa, burocràtica i logística de les seves activitats.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau d'Educació Social

Titulació oficial

El grau d' Educació Social de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins el 18 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Titula't a la UOC.
Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació