Accès obert Vols més informació?

Grau d'Educació Social

L'objectiu general del títol de Grau online d'Educació Social és formar professionals amb els coneixements científics i humans necessaris per a actuar socioeducativament amb persones en situació de vulnerabilitat social que requereixin acompanyament social i educatiu, i també en la promoció social i cultural de les persones perquè puguin accedir als drets de ciutadania.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 17 febrer 2021

Títol: Educació Social

Places limitades

L'educador/educadora social format a la UOC, amb metodologia totalment online serà capaç d'entendre fenòmens com la globalització, la fragmentació, la precarietat, l'exclusió social i la societat del risc que guien i emmarquen els processos d'acció socioeducativa.

En aquesta mateixa línia, la seva formació li permetrà captar i conèixer les noves situacions socials que requereixen la presència de l'educador/educadora social (migracions, violències, situacions de dependència, diversitat funcional, educació social en l'àmbit escolar, infància adolescència i família,...). El seu procés formatiu es complementa amb les formes de treball que li són pròpies com: acciones, projectes i programes socioeducatius, l'acompanyament social, l'animació sociocultural, el treball en grup, etc.

Amb el Grau d'Educació Social, el futur educador/educadora social disposarà d'uns materials realitzats per experts de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació social que li permetran realitzar la seva pràctica professional des d'una òptica activa i alhora crítica i constructiva, amb gran aplicabilitat en el camp professional.

Això implica tenir competències per a ubicar les seves accions en un marc teòric general que possibilitin processos amplis que contemplin el compromís ètic, pedagògic i polític de l'educació social.

Això es tradueix en les funcions professionals següents:

  • Analitzar la demanda i les necessitats expressades per la persona.
  • Reconstruir els llaços socials, la identitat social i acompanyar en el procés de socialització.
  • Treballar en xarxa i en equip.
  • Concebre i fer accions socioeducatives.
  • Anticipar situacions de crisi i fer-hi front fent d'intermediari.
  • Actuar d'acord amb la deontologia i l'ètica de la professió.
  • Comunicar internament i externament.
  • Valorar les necessitats professionals i desenvolupar potencialitats i competències.
  • Assegurar la gestió administrativa, burocràtica i logística de les seves activitats.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau d'Educació Social
Titulació oficial

El grau d'Educació Social de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada
Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada fins al 8% dte.

Fins al 15 de desembre en graus i màsters universitaris que comencen docència al febrer

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació