Accés obert Vols més informació?

Grau d'Educació Social

Perfil professional

El perfil de formació que proporciona als titulats el grau d'Educació Social de la UOC els capacita per a exercir professionalment en nombrosos àmbits d'activitat dins del camp de l'educació social, la qual cosa permet a l'educador treballar d'una manera eficaç, crítica i responsable en els àmbits de:

 • Família, entorn i comunitat
 • Itineraris d'inclusió social
 • Cultura i acció socioeducativa
 • Dependència i acompanyament a l'autonomia
 • Salut i educació social
 • Infància, adolescència i acció socioeducativa
 • Acció socioeducativa i diversitat cultural
Competències

Competències transversals

 • L'anàlisi i la síntesi.
 • L'organització i la planificació.
 • La comunicació efectiva a partir de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • La gestió de la informació.
 • La resolució de problemes i de presa de decisions.
 • La reflexivitat i l'autocrítica entorn del treball propi i les seves implicacions.
 • El reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
 • El treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.
 • L'adaptació a noves situacions i problemàtiques socials mitjançant l'aprenentatge permanent.
 • El compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
 • L'argumentació en valoracions, judicis, exposicions crítiques o defenses.

Competències específiques

 • La comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.
 • La identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.
 • La comprensió de la trajectòria de l'educació social i la configuració del seu camp d'identitat professional.
 • El diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.
 • El disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.
 • El disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari.
 • La posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius.
 • L'aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
 • La promoció de processos de dinamització social i cultural.
 • La mediació en situacions de risc i conflicte.
 • La iniciació i desenvolupament d'una relació professional amb persones i grups en un context social concret.
 • L'avaluació de programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.