Accés obert Vols més informació?

Grau d'Educació Primària

Els profunds canvis en la societat en els darrers temps han afectat profundament l'escola. S'exigeixen mestres amb noves identitats i competències, capaços de formar els estudiants amb noves visions sobre els propòsits de l'educació i noves metodologies per ensenyar, aprendre i avaluar.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 27 setembre 2023

Títol: Educació Primària

Idioma: Català

Matrícula tancada pel curs 2022-2023
Propera matrícula pel curs 2023-2024 a l'abril de 2023

Per què hauries d'estudiar el grau online d'Educació Primària a la UOC?

El grau online d'Educació Primària es proposa aconseguir els tres objectius formatius següents:

  1. Fonamentar una proposta formativa de màxima qualitat, rigor i actualitat científica, globalitzada i crítica, basada en el coneixement de la recerca i alhora fortament arrelada a la realitat del nostre entorn cultural i social.
  2. Desenvolupar una metodologia formativa basada en la proactivitat i la responsabilitat de l'estudiant, l'atenció personalitzada per part de professorat especialista i tutors acadèmics. Completant tot això amb l'ús formatiu intensiu d'entorns i eines digitals aplicades a la formació de mestres, l'ús de materials didàctics fonamentats en el coneixement acadèmic, i el contacte directe amb la realitat professional mitjançant les pràctiques a les escoles.
  3. Aconseguir que els mestres graduats estiguin preparats per obtenir el desenvolupament integral del seu estudiantat en els àmbits cognitiu, afectiu, físic i social. Potenciant el desenvolupament adequat i harmònic de les capacitats i les potencialitats dels estudiants, dissenyant i implementant contextos educatius motivadors, rics, col·laboratius i creatius, i connectant aquests contextos educatius amb la comunitat educativa i altres agents educatius de la comunitat i la societat.

El grau d'Educació Primària de la UOC es planteja com un projecte innovador

Aquest grau a distància d'Educació Primària es planteja enfortir de manera especial i prioritària en cinc eixos d'innovació i millora de la formació inicial de mestres.

  1. Formar mestres amb una visió actualitzada de l'educació escolar. Que es plantegin quins han de ser els propòsits educatius en el marc dels nous reptes de la societat actual, promovent-ho de manera reflexiva, crítica, i amb una voluntat transformadora de l'educació actual. Que siguin competents en la formació per al desenvolupament integral de l'estudiantat i l'ensenyament per promoure el desenvolupament de les competències de cada estudiant.
  2. Formar mestres compromesos per garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat, i que siguin altament competents per promoure oportunitats d'aprenentatge per a tot l'estudiantat a l'escola i a les aules.
  3. Formar mestres amb una ferma identitat indagadora. Que siguin capaços de relacionar el coneixement de la recerca educativa amb la pràctica educativa a les aules i puguin integrar-se en processos d'indagació sistemàtics i col·laboratius per a la millora i la innovació de la seva pràctica pedagògica. Aquesta identitat indagadora facilitarà el seu aprenentatge al llarg de la vida professional i constituirà la base del seu desenvolupament professional.
  4. Formar mestres que puguin respondre a la visió complexa de l'educació en l'era d'internet. Mitjançant una actitud integradora de la tecnologia i els mitjans digitals en el conjunt del currículum, tant pel que fa a continguts com a metodologies, i un nivell superior de competències digitals docents per exercir la seva professió.
  5. Formar mestres amb una metodologia d'ensenyament i aprenentatge en línia que, en combinació amb totes les activitats presencials de pràctiques a les escoles, es caracteritzi per un nivell molt alt de qualitat. Això s'aconseguirà superant la distància de la no presencialitat, focalitzant-se en l'acompanyament dels estudiants i organitzar i impulsar el seu aprenentatge individual i grupal, i amb uns entorns virtuals i recursos educatius altament innovadors.

 

ATENCIÓ! En cas de voler accedir mitjançant trasllat d'expedient des d'una altra universitat, cal tenir en compte que les assignatures s'aniran desplegant semestre a semestre i és possible que no hi hagi prou oferta per a poder fer el trasllat. Consulteu l'espai Pla d'Estudis - Assignatures per informar-vos de les assignatures disponibles al semestre de setembre 2021 i els següents.

 

Descarrega't el fullet informatiu del Grau de Educació Primària

 

Titulació oficial

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Propera matrícula:
abril 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.