Accès obert Vols més informació?

Grau d'Economia

El Grau d'Economia de la UOC ofereix a l'estudiant els coneixements i la preparació necessaris per a adaptar-se al procés de globalització econòmica que ha provocat canvis constants en la nostra societat, tant tecnològics com organitzatius, i així, poder accedir al món laboral de manera immediata.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 16 setembre 2020

Títol: Economia

Amb el grau d'Economia l'estudiant dominarà la ciència social que estudia com satisfer les necessitats humanes amb uns recursos limitats, com s'organitza la producció i l'intercanvi de béns i serveis i com es distribueixen les rendes associades. D'aquesta manera, el titulat adquirirà les eines pràctiques per a afrontar la seva futura vida professional.

Actualment, aprendre economia exigeix un coneixement molt profund de les formes d'organització econòmica i territorial, de la influència del progrés tecnològic sobre la producció i l'ocupació, de la gestió de les economies obertes a l'exterior i dels mecanismes d'interdependència i transmissió internacional, amb tres prioritats clares:

  • L'emergència de l'economia digital i del coneixement.
  • La interrelació entre l'economia i la societat.
  • Una metodologia orientada a la solució de problemes.

El grau online d'Economia de la UOC considera bàsics aspectes com la macroeconomia, la microeconomia, l'economia del sector públic, la política econòmica i totes les matèries de direcció estratègica per a la presa de decisions.

Aquest grau capacita els professionals per a portar a terme tot tipus d'activitats de gestió, assessorament i avaluació en qüestions econòmiques tant en l'àmbit privat com en el públic, i en qualsevol empresa o institució de rellevància econòmica i social.

El grau a distància d'Economia dissenyat per la UOC forma experts capaços de gestionar els problemes que planteja la realitat econòmica actual, com el funcionament i les conseqüències dels sistemes econòmics, les alternatives d'assignació de recursos, l'acumulació de riquesa i la distribució de la renda. Experts capaços d'identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants en qualsevol situació, de discutir les alternatives que en facilitin la resolució, de seleccionar les més adequades i d'avaluar-ne els resultats, la qual cosa satisfà les necessitats emergents, tant teòriques com pràctiques, que exigeix el mercat laboral en l'àmbit econòmic.

 

 Segueix-nos a Twitter @UOCecoempresa

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau d'Economia

 

Titulació oficial

El grau d'Economia de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert


Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota a l'octubre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació