Accés obert Vols més informació?

Grau d'Economia

Objectius

L'objectiu principal del grau d'Economia de la UOC és formar professionals amb la capacitat d'afrontar els grans reptes de les economies modernes i satisfer les demandes de l'anomenada economia del coneixement. Aquests grans reptes es poden resumir en tres punts:

 • Millorar la competitivitat i el creixement econòmic en un món on la comprensió dels processos d'innovació, la millora de la productivitat i l'ús de les tecnologies avançades seran factors clau.
 • Incorporar el coneixement i l'aplicació de les tecnologies digitals com a base per a una ocupabilitat més alta i feines de qualitat en un panorama econòmic de baixa creació d'ocupació i taxes d'atur elevades.
 • Promoure polítiques econòmiques per al desenvolupament i contribuir a una economia més sostenible (des del punt de vista social i mediambiental) en un món on les desigualtats (especialment intranacionals) estan en alça.
Perfils

El grau d'Economia està dirigit a persones que vulguin estar capacitades per a dur a terme les tasques següents:

 • Desenvolupar una tasca professional de caràcter tant polític com tècnic dins de l'Administració pública o en organismes internacionals.
 • Dur a terme de manera autònoma estudis i recerques propis de l'àmbit de l'economia.
 • Desenvolupar activitats professionals en l'àmbit del sector exterior.
 • Prestar serveis de consultoria i assessoria per a la presa de decisions en organitzacions públiques o privades en diversos àmbits de l'economia.
 • Desenvolupar competències professionals en els àmbits de l'economia estretament vinculats amb la societat de la informació.
 • Exercir la docència i fer recerca específica en els diferents àmbits de les ciències econòmiques.
Competències

El grau d'Economia de la UOC dóna una importància especial a l'economia digital i a la interrelació entre l'economia i la societat, tot incorporant els coneixements socials i tecnològics al món econòmic.

Cal destacar que, a part dels continguts, es treballen les habilitats i les competències més ben valorades en l'entorn professional, amb l'objectiu d'aportar eines pràctiques per a la vida laboral futura, com per exemple: adoptar actituds per a una praxi professional ètica; saber buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació; comunicar correctament, per escrit o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera; treballar en equip; aprendre a negociar i intervenir, etc.
 

Competències específiques

Les competències específiques d'aquest grau són:

 • Comprendre i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, i utilitzar les principals tècniques instrumentals que s'apliquen en l'anàlisi econòmica rellevant per a la presa de decisions. Aquests aspectes es tracten en assignatures com Fonaments d'estadística, Estadística aplicada, Introducció a l'econometria, entre d'altres.
 • Conèixer quin ha estat l'origen i l'evolució dels grans problemes econòmics, la seva interacció amb factors no econòmics i la seva interpretació a través del pensament econòmic. Les assignatures que et proporcionaran aquest coneixement són Història econòmica, Història del pensament econòmic i Sociologia. Aquests coneixements els complementaran altres assignatures com Estructura econòmica mundial, Estructura econòmica espanyola, Dret tributari, Teoria política i intervenció pública i Teoria econòmica i social, t'ajudaran a entendre el marc social, polític, institucional i legal en què es desenvolupa l'activitat econòmica.
 • Aprendre a interpretar el funcionament dels mercats en diferents escenaris. Aquests coneixements es tracten en assignatures com Microeconomia, Economia industrial, Economia internacional: comerç i Economia internacional: finances.
 • Entendre els conceptes relatius als objectius i els instruments de política econòmica. Aquesta competència s'adquireix en les assignatures de Macroeconomia, Geografia econòmica, Política econòmica conjuntural i Política econòmica estructural.
 • Conèixer l'estructura i el funcionament del sector públic i proposar accions que en millorin el funcionament. Aquests coneixements són de gran utilitat per a formular polítiques que millorin l'eficiència i l'equitat de l'economia, com també per a avaluar críticament les conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar-ne les més adequades segons els objectius. Avaluació de polítiques públiques i Temes actuals de política econòmica són dues assignatures que tracten aquests aspectes.
 • Aprendre a elaborar informes econòmics que contribueixin al procés de presa de decisions tant en l'àmbit públic com en el privat. Aquesta destresa s'adquireix per mitjà d'assignatures com Direcció estratègica, Economia de la innovació, Temes actuals del mercat de treball i Treball de fi de grau.
   

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Accés obert

Fins al 8% de dte.per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.