Accés obert Vols més informació?

Grau de Dret

El grau de Dret de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre.

Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre.

Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Assignatures

Si et matricules per primera vegada del grau de Dret, et recomanem matricular-te d'un -o de part d'un- dels paquets d'assignatures següents:
 

Si la teva disponibilitat de temps ho permet, també pots valorar afegir a la matrícula assignatures d'un altre paquet, o bé, un altre complet. 

El seguiment de les assignatures d'aquests paquets garanteixen la millor manera d'iniciar els estudis de Dret.

Si comences el grau amb assignatures reconegudes o bé tens dubtes en relació amb la matrícula, el teu tutor o tutora t'orientarà de manera personalitzada.

Grau de Dret: 240 ECTS

El pla d'estudis del grau de Dret s'organitza en quatre mòduls bàsic, fonamental, d'especialitat i pràctic i s'estructura de la manera següent:

Formació bàsica: 60 ECTS

  • 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement, i
  • 18 a matèries comunes pròpies d'altres branques de coneixement considerades igualment de formació bàsica o transversal per la universitat.

 

Assignatures obligatòries: 146 ECTS

Assignatures optatives: 28 ECTS

L'estudiant podrà cursar aquests 28 ECTS optatius, o bé de manera lliure, o bé escollint matèries que condueixin a un perfil d'optativitat o bé cursant les assignatures pròpies d'altres graus que constitueixen un minor.

Treball final de grau: 6 ECTS

 

 

Perfils d'optativitat

S'han d'escollir un mínim de quatre assignatures per a obtenir un perfil d'optativitat.

 

Perfil d'optativitat de Dret públic

Dret processal del treball

Criminologia

Dret de la funció pública

Dret de les activitats turístiques

Dret de les telecomunicacions

Mercat interior europeu

Dret i bioètica

Dret i religions

Dret penitenciari

Dret públic de Catalunya

Dret urbanístic

Nacionalitat i estrangeria

Procediments tributaris

 

Perfil d'optativitat de Dret de l'empresa

Anàlisi econòmica del dret

Dret processal del treball

Dret de la contractació

Dret de les activitats turístiques

Mercat interior europeu

Dret hipotecari

Introduction to Common Law

Mediació i arbitratge

Procediments tributaris

Propietat intel·lectual

Règim jurídic del mercat

Teoria i pràctica de la prova

 

Perfil d'optativitat de Dret patrimonial i de la persona

Dret i bioètica

Dret i religions

Dret romà

Història del dret català

Història del dret espanyol

Justícia i drets individuals

Nacionalitat i estrangeria

Institucions de protecció de la persona

Mediació i arbitratge

Dret de la contractació

Propietat intel·lectual

Perfil d'optativitat de Teoria general
i argumentació jurídica

Dret i bioètica

Dret romà

Història del dret català

Història del dret espanyol

Introduction to Common Law

Justícia i drets individuals

Mediació i arbitratge

Metodologia jurídica

Teoria i pràctica de la prova

 

Treball Final de Grau

Aquesta assignatura culmina el procés d'aprenentatge dins el Grau de Dret. L'assignatura està doncs pensada per tal que al llarg del semestre els/les alumnes puguin posar en pràctica tant els coneixements com les competències adquirides al llarg del Grau, tot perfeccionant-les, així com acreditant que disposen de les habilitats adequades per a la seva utilització en l'entorn professional.

S'espera doncs que l'estudiant a través del TFG integri i apliqui - amb criteri professional, creatiu i innovador - les competències adquirides al llarg del Grau, incorporant-ne de noves, relacionades específicament amb el TFG (autonomia, iniciativa i pro-activitat), i donant solució eficient als problemes que derivin del mateix TFG.

L'activitat principal del TFG és la recerca científica. Al llarg del Grau l'alumnat no s'ha trobat encara davant la necessitat de preparar un treball de recerca científica. Tot i que a les PACs de les diferents assignatures sempre hi ha un petit treball de recerca informativa i de redacció, el temps del que es disposa per a cada una d'elles no permet un treball de recerca de fons, el qual parteix de la cerca d'un tema d'investigació i culmina amb la redacció d'aquest després de mesos de reflexió i treball. 

L'objectiu que ha d'assolir l'estudiant amb aquesta assignatura és el de demostrar la seva capacitat de pilotar un treball de recerca a través de totes les seves fases.

Les aules del TFG són molt reduïdes per tal d'assegurar un bon seguiment de cada alumne, ja que això permet un estret contacte entre el tutor que tutoritza el TFG i l'alumne/a. A més a més, el grup reduït també permet un treball d'equip real, en tant en quant part del procés d'aprenentatge passa per apendre, comentar i fer propostes als companys i companyes en relació a la seva recerca.

L'assignatura culminarà amb la presentació per part de l'alumne dels resultats d'aquesta tasca científica de manera escrita i de manera oral.


 

Consulta més detalls sobre l'assignatura.

Durada

El grau de Dret té una durada mínima de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar.

Per a l'obtenció del títol es requereixen 240 crèdits ECTS.

Accés obert:
fins al 31 de gener inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.