Accès obert Vols més informació?

Grau de Dret

Objectius
 • Formar professionals amb una visió global del dret, amb capacitat per a adaptar-se a diferents realitats dins d'un món globalitzat i amb gran pluralisme jurídic.
 • Dotar l'estudiant de la formació jurídica bàsica i integral de totes les branques del dret (civil, penal, laboral, fiscal, etc.) i desenvolupar la capacitat per a seguir les actualitzacions i els canvis en la legislació.
 • Adquirir la capacitat per a manejar fonts jurídiques, investigar i gestionar informació.
 • Dotar l'estudiant de la capacitat per a interpretar i aplicar els principis de l'ordenament jurídic i els seus diferents nivells normatius espanyol i europeu.
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • Consolidar i augmentar la capacitat per a comunicar, tant oralment com per escrit, com també per a utilitzar adequadament la terminologia específica.
 • Desenvolupar la capacitat de negociació, mediació i diàleg per a la resolució de conflictes.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions i la valoració de possibles estratègies d'actuació.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta i compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no discriminació.
 • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món jurídic digital.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge constant que permetin continuar la formació de manera autònoma.
Perfil professional

El grau de Dret s'adreça a:

 • Professionals que treballen en l'àmbit jurídic, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen ampliar i actualitzar les seves aptituds per aconseguir una millora en el seu lloc de treball i/o promocionar-se.
 • Professionals amb responsabilitats negociadores que necessiten actualitzar els seus coneixements sobre legislació vigent.
 • Estudiants que aspiren a dedicar-se al món jurídic en els seus múltiples vessants: l'advocacia, la funció pública, l'administració de justícia, les organitzacions internacionals o l'assessoria jurídica.
Competències


Competències específiques

 • Capacitat de cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • Coneixement i comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
 • Capacitat d'identificació dels principis jurídics i de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Capacitat per a interpretar els textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària, utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
 • Coneixement i aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
 • Coneixement, interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
 • Capacitat de negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per a desenvolupar un discurs jurídic estructurat correctament, tant oral com escrit.
 • Capacitat d'anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.
 • Capacitat d'anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Competències transversals

 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 • Capacitat per a resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, de manera oral i per escrit.
 • Capacitat per a treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, com també per a desenvolupar les relacions interpersonals.
 • Capacitat per a liderar equips de treball de manera creativa.
 • Capacitat per a innovar en el si de les organitzacions.
 • Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Proper accés:
finals d'octubre

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.