Accés obert Vols més informació?

Grau de Disseny i Creació Digitals

 

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

 

Poden optar a convalidacions en el grau de Disseny i Creació Digital de la UOC els titulats que provinguin dels següents cicles formatius de grau superior (CFGS):
 

 

 

Administració de sistemes informàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Programació per al disseny i les arts 6
Pràctiques 6

 

Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 156
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Programació per al disseny i les arts 6
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6
Llenguatges i estàndards web 6

 

Administració i finances (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6

 

Administració i finances (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6

 

Animació (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 132
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Storytelling: Recursos narratius 6
Fotografia 6
Muntatge audiovisual 6
Animació 6
Programació pel disseny i les arts 6
Pràctiques 6

 

Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 132
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Programació per al disseny i les arts 6
Motion graphics 6
Muntatge audiovisual 6
Fotografia 6
Animació 6
Pràctiques 6

 

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 126
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Disseny d'interfícies 6
Pràctiques 6
Muntatge audiovisual 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Animació 6
Motion graphics 6
Programació per al disseny i les arts 6

 

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius; perfil mons virtuals, realitat augmentada i 'gamificació' (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 126
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Disseny d'interfícies 6
Pràctiques 6
Muntatge audiovisual 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Animació 6
Motion graphics 6
Programació per al disseny i les arts 6

 

Aparadorisme (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Pràctiques 6

 

Arquitectura efímera (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Pràctiques 6

 

Art floral (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Pràctiques 6

 

Art tèxtil (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Pràctiques 6

 

Arts aplicades al mur (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Pràctiques 6

 

Assessoria d'imatge personal i corporativa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Comunicació: Teoria i tècniques 6
Pràctiques 6

 

Brodats i rebosters (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Pràctiques 6

 

Caracterització i maquillatge professional (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Fonaments del disseny gràfic 6
Pràctiques 6

 

Ceràmica artística (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Taller de forma i composició 6
Pràctiques 6

 

Còmic (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 138
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Storytelling: Recursos narratius 6
Fotografia 6
Producció gràfica 6
Il·lustració 6
Pràctiques 6

 

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Programació per al disseny i les arts 6
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6
Llenguatges i estàndards web 6
Disseny d'interfícies 6

 

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Programació per al disseny i les arts 6
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6
Llenguatges i estàndards web 6
Disseny d'interfícies 6

 

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (LOE)

 
Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 138
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Programació per al disseny i les arts 6
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6
Llenguatges i estàndards web 6
Disseny d'interfícies 6
Animació 6
Motion graphics 6

 

Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Programació per al disseny i les arts 6
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6
Llenguatges i estàndards web 6
Disseny d'interfícies 6

 

Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Programació per al disseny i les arts 6
Pràctiques 6

 

Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional bioinformàtica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Programació per al disseny i les arts 6
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6
Llenguatges i estàndards web 6
Disseny d'interfícies 6

 

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 126
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de forma i composició 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Producció gràfica 6
Producció i publicació digital 6
Pràctiques 6
Packaging 6

 

Disseny i gestió de la producció gràfica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 138
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de forma i composició 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Producció gràfica 6
Pràctiques 6

 

Disseny i producció editorial (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 138
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de forma i composició 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Producció gràfica 6
Pràctiques 6

 

Disseny tècnic en tèxtil i pell (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 156
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Pràctiques 6

 

Elements de jardí (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Pràctiques 6

 

Enquadernació artística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 144
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Producció gràfica 6
Pràctiques 6

 

Escultura aplicada a l'espectacle (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Taller de forma i composició 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Pràctiques 6

 

Esmalt artístic al foc sobre metall (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Pràctiques 6

 

Estampacions i tintatges artístics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Pràctiques 6

 

Estilisme d'indumentària (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Pràctiques 6

 

Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6

 

Gràfica audiovisual (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 144
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Fotografia 6
Storytelling: Recursos narratius 6
Muntatge audiovisual 6
Motion graphics 6
Pràctiques 6

 

Gràfica audiovisual, perfil professional d'infografia en 3D (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 132
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Fotografia 6
Muntatge audiovisual 6
Motion graphics 6
Storytelling: Recursos narratius 6
Infografia i visualització 6
Animació 6
Pràctiques 6

 

Gràfica interactiva (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 132
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Fotografia 6
Disseny d'interfícies 6
Programació pel disseny i les arts 6
Llenguatges i estàdards web 6
Tipografia 6
Pràctiques 6
Recursos i comunitats digitals 6

 

Gràfica impresa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Fotografia 6
Producció gràfica 6
Tipografia 6
Pràctiques 6

 

Gràfica publicitària (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 132
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Fotografia 6
Tipografia 6
Pràctiques 6
Recursos i comunitats digitals 6

 

Gràfica publicitària (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 126
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Fotografia 6
Tipografia 6
Producció gràfica 6
Pràctiques 6
Recursos i comunitats digitals 6

 

Gravat i tècniques d'estampació (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 156
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Producció gràfica 6
Fotografia 6
Pràctiques 6

 

Fotografia (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 156
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Fotografia 6
Muntatge audiovisual 6
Pràctiques 6

 

Fotografia artística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Fotografia 6
Pràctiques 6

 

Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 156
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Fotografia 6
Muntatge audiovisual 6
Pràctiques 6

 

Il·lustració (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 132
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Fotografia 6
Il·lustració 6
Producció gràfica 6
Pràctiques 6

 

Il·lustració (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 132
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Fotografia 6
Il·lustració 6
Producció gràfica 6
Pràctiques 6

 

Imatge (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 156
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Comunicació: teoria i tècniques 6
Muntatge audiovisual 6
Fotografia 6
Pràctiques 6

 

Informació i comercialització turístiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 174
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Pràctiques 6

 

Joieria artística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Pràctiques 6

 

Màrqueting i publicitat (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Comunicació: teories i tècniques 6
Pràctiques 6

 

Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Comunicació: teories i tècniques 6
Pràctiques 6

 

Mediació comunicativa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Comunicació: teories i tècniques 6
Pràctiques 6

 

Mobiliari (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 156
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Comunicació: teoria i tècniques 6
Pràctiques 6

 

Moblament (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Pràctiques 6

 

Modelisme i maquetisme (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 156
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Història, teoria i crítica del disseny 6
Comunicació: teoria i tècniques 6
Pràctiques 6

 

Modelisme industrial (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 156
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Història, teoria i crítica del disseny 6
Comunicació: teoria i tècniques 6
Pràctiques 6

 

Patronatge i moda (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Pràctiques 6

 

Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Muntatge audiovisual 6
Pràctiques 6

 

Producció d'audiovisuals, ràdio i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Muntatge audiovisual 6
Pràctiques 6

 

Producció en indústries d'arts gràfiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Taller de color 6
Producció gràfica 6
Pràctiques 6

 

Programació de la producció en emmotllament de metalls i polímers (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6

 

Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Pràctiques 6

 

Projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Taller de dibuix 6
Pràctiques 6

 

Puntes artístiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 150
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de color 6
Taller de forma i composició 6
Pràctiques 6

 

Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Muntatge audiovisual 6
Pràctiques 6

 

Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 162
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Recursos i comunitats digitals 6
Muntatge audiovisual 6
Pràctiques 6

 

Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 168
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Programació per al disseny i les arts 6
Pràctiques 6

 

Tècniques escultòriques (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 180
Efectiva: 156
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Fonaments del disseny gràfic 6
Taller de dibuix 6
Taller de forma i composició 6
Pràctiques 6

 

 

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Obre la porta a la universitat


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

Com convalidar els teus estudis

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.