Accès obert Vols més informació?

Grau de Disseny i Creació Digitals

El grau de Disseny i Creació Digitals en línia de la UOC forma professionals capaços de desenvolupar solucions creatives que responguin a les demandes socials, culturals i empresarials de manera compromesa, sostenible i amb visió de futur.

Crèdits: 180 ECTS

Inici: 16 febrer 2022

Títol: Disseny i Creació Digitals

Aquest programa formatiu enfoca el disseny globalment incorporant tècniques relacionades amb el disseny gràfic, l'experiència d'usuari i la comunicació. A més, inclou una perspectiva humanística que l'alinea amb la cultura lliure, el moviment maker i l'ètica hacker. És a dir, promou una activitat professional del disseny i la creació digital col·laborativa, oberta, sostenible i responsable.

El grau de Disseny i Creació Digitals té un caràcter professionalitzador. L'estudiant adquireix coneixements a partir d'un aprenentatge basat en projectes i orientat a la creació d'un portafolis. El programa té una duració de 3 anys, amb 180 ECTS i s'imparteix en línia a preu públic.

L'equip docent està integrat per un professorat de perfil acadèmic i professionals en actiu que incorporen les últimes tendències del sector. L'estudiant disposa dels últims avenços metodològics i tecnològics.

El professorat del grau de Disseny i Creació Digitals organitza tallers i jornades obertes a l'estudiant; i elabora informes sobre com ensenyar i aprendre en disseny mitjançant la tecnologia, els processos de disseny, el visual thinking i la programació creativa.

Dins de les activitats, destaca la Jornada anual sobre Experiència d'Usuari (JUX), àmpliament reconeguda, que reuneix els principals experts espanyols del sector.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau de Disseny i Creació Digitals
Titulació oficial

El grau de Disseny i creació digitals de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

Homologació

Legalització

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
finals d'octubre

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al setembre.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.