Accés obert Vols més informació?

Grau de Disseny i Creació Digitals

Per a l'obtenció del grau de Disseny i Creació Digitals es requereixen 180 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Els estudiants han d'acreditar, en qualsevol moment abans de finalitzar els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), és a dir, alemany, anglès, italià o francès amb un nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa.
 
Aquest nivell ha de ser acreditat mitjançant certificació externa oficial o bé mitjançant la superació de les assignatures optatives d'Anglès B2.1 i Anglès B2.2 del programa.
Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 48
Formació obligatòria 102
Formació optativa 24
Treball final de grau 6
Total 180

Assignatures

Assignatures Crèdits
   
Semestre 1 30

Història, teoria i crítica del disseny

6
Recursos i comunitats digitals 6

Fonaments del disseny gràfic

6

Taller de dibuix

6

Taller de color

6
   
Semestre 2 30

Tipografia

6

Taller de forma i composició

6

Tècniques de creativitat i innovació

6

Producció gràfica

6

Projecte I: Identitat i marca

6
   
Semestre 3 30

Ètica i sostenibilitat en el disseny

6

Comunicació: teories i tècniques

6

Disseny d'interacció

6

Disseny centrat en les persones

6

Projecte II: Disseny editorial

6
   
Semestre 4 30

Storytelling: Recursos narratius

6

Disseny d'interfícies

6

Cultura visual i nous mitjans

6

Producció i publicació digital

6

Projecte III: Senyalètica i Digital Signage

6
   
Semestre 5 30
   

Antropologia del disseny

6

Programació per al disseny i les arts

6

Infografia i visualització

6

Projecte IV: Portfolio

6

Optativa 1

6
   
Semestre 6 30

Gestió del disseny

6

Optativa 2

6

Optativa 3

6

Optativa 4

6

TFG

6

 

Treball Final

Els estudis de grau de Disseny i Creació Digitals conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Disseny i Creació Digitals. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el grau s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball de final de grau. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol.licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. La tutora o tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge de la tutora o tutor del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. La tutora o tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa. 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball, el projecte o estudi final realitzat i la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol.licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

Pràctiques
Tipologia de l'assignatura Optativa
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a  150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat 48 crèdits ECTS bàsics i 72 crèdits ECTS obligatoris de la titulació

 

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

 

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Disseny i Creació Digital té una durada mínima estimada de tres anys acadèmics distribuïts en sis quadrimestres, amb una càrrega total de 180 crèdits ECTS.

No obstant això, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de formalitzar la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Proper accés:
abril 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió de resolució de dubtes on line

Sessió 13 de febrer a les 17:00 h


Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.