Accés obert Vols més informació?

Grau de Disseny i Creació Digitals

Objectius

El grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC forma professionals capaços de desenvolupar solucions creatives que responguin a les demandes socials, culturals i empresarials de manera compromesa, sostenible i amb visió de futur.

A la UOC concebem el disseny no solament com a cerca de solucions sinó també com una forma d'entendre i relacionar-se amb el món. Apostem per una formació coneixedora del context en el qual s'insereix i capaç d'integrar tant les diferents branques del disseny com els diferents processos, mètodes i tècniques desenvolupats sobre materials i suports de tot tipus, especialment els digitals, consubstancials a aquesta universitat.

L'adaptació i la intervenció en els canvis i les transformacions ocasionats per la implantació de les tecnologies digitals en el disseny és una de les característiques fonamentals del nostre programa formatiu, que incorpora el treball en xarxa, les tècniques de visualització i les eines digitals com a complements a la resta de tècniques més tradicionals amb l'objectiu d'oferir les millors solucions a cada projecte.

Perfils

La UOC concep el disseny no solament com a cerca de solucions sinó també com una manera d'entendre i relacionar-se amb el món.

El grau de Disseny i Creació Digitals de la UOC s'adreça a estudiants interessats a treballar en aquest camp seguint una dinàmica col·laboradora, amb una sensibilitat especial cap a la sostenibilitat, la cultura lliure i el moviment maker.

Competències

 

Competències generals

 • Identificar les estructures i els processos del context professional del disseny i reconèixer-ne les implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.
 • Identificar les comunitats de disseny i integrar-s'hi i participar-hi treballant en equip de manera col·laborativa i/o cooperativa en entorns digitals.
 • Desenvolupar un pensament i un discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació amb la pràctica professional del disseny.
 • Incloure valors de sostenibilitat i de respecte cap a l'entorn en les tasques i els projectes de disseny.
 • Reconèixer la diversitat cultural i funcional i incorporar-la en els processos i els resultats del disseny.
 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per a imprimir una ètica de la cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny.

 

Competències específiques

 • Aplicar les tècniques creatives idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de manera innovadora i generar noves idees.
 • Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que hi intervenen i plantejar els problemes i reptes que s'hi associen.
 • Dominar el llenguatge expressiu per a propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
 • Aplicar les estratègies, les tècniques, els processos i els mètodes propis del disseny centrat en les persones.
 • Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.
 • Aplicar perspectives i estratègies pròpies de la cultura del disseny en àmbits socials i empresarials amb l'objectiu de crear valor en les organitzacions.
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual s'adrecen i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
 • Dominar les eines específiques per a desenvolupar dissenys en entorns tant analògics com digitals.
 • Seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adequats per a cada cas que s'hagi de resoldre.
 • Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar els processos d'interacció i les seves interfícies.
 • Integrar el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorísmia i els llenguatges i entorns de programació.
 • Extreure i interpretar dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per a utilitzar-les en projectes de disseny.
 • Analitzar i aplicar en la pràctica del disseny coneixements de la seva història i de la cultura visual.
 • Presentar treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.

 

Competències pròpies de la UOC

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 21 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.