Accès obert Vols més informació?

Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science)

Grau

Objectius

L'objectiu del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC és formar titulats universitaris preparats per a fer front a problemes complexos que involucrin conjunts de dades de tipologia diversa, que apliquin els seus coneixements cientificotècnics per a elaborar solucions innovadores, que treballin en col·laboració amb equips multidisciplinaris, amb capacitat crítica en l'anàlisi i la interpretació de resultats, i facilitat comunicativa en diferents contextos.

Perfils

Els estudis del grau de Ciència de Dades Aplicada s'adrecen a qualsevol professional que vulgui adquirir les competències i els coneixements necessaris per a treballar com a científic de dades o data scientist.

Competències

 • Identificar, comprendre i reconèixer oportunitats de millora en qualsevol tipus d'organització que poden ser resoltes de forma eficient i efectiva mitjançant la ciència de les dades.
 • Concebre, organitzar, planificar, redactar i gestionar projectes, serveis i sistemes informàtics en l'àmbit de la ciència de les dades.
 • Definir, avaluar i seleccionar solucions tecnològiques, com també recursos (espacials, temporals) necessaris per al desenvolupament i l'execució de projectes, tenint en compte les alternatives disponibles, les condicions de mercat i les normatives vigents.
 • Dissenyar un marc experimental tenint en compte els mètodes més adequats per a la captura, el processament, l'emmagatzematge, l'anàlisi i la visualització de dades.
 • Utilitzar de forma combinada els fonaments matemàtics, estadístics i de programació per a desenvolupar solucions a problemes en l'àmbit de la ciència de les dades.
 • Entendre com els algoritmes i les estructures de dades es dissenyen, s'optimitzen i s'apliquen segons l'escala del volum de dades.
 • Dissenyar i construir aplicacions analítiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització de components de programari.
 • Identificar i combinar dades de diferents fonts i formats en diferents gestors de bases de dades per a obtenir un emmagatzematge de dades eficient en cada context d'aplicació.
 • Aplicar tècniques específiques de captura, tractament i anàlisi de dades estructurades, semiestructurades i no estructurades.
 • Administrar i gestionar els sistemes operatius i de comunicacions dels components d'una xarxa d'ordinadors.
 • Resumir, interpretar, presentar i contrastar de manera crítica els resultats obtinguts utilitzant les eines d'anàlisi i visualització més adequades.
 • Treballar de forma col·laborativa en equips multidisciplinaris per al desenvolupament de projectes d'un àmbit temàtic concret (salut, educació, agricultura, indústria 4.0, etc.).
 • Exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals en el marc de la privacitat i la seguretat de les dades.
 • Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies en l'àmbit de la ciència de dades.
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa del grau

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació