Accés obert Vols més informació?

Grau de Comunicació

Els reconeixements de crèdits estan en procés d'actualització. Per més informació contacta amb el teu tutor.

 

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels graus online de la UOC.

Consulta si el teu cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i quants crèdits pots arribar a convalidar.

 

Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels Graus de la UOC. Podeu saber si el vostre cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i el nombre de crèdits que podeu arribar a convalidar per mitjà de les taules que es mostren a continuació.

Podreu optar a convalidacions del Grau de Comunicació de la UOC els titulats en:

 

 

 

CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Gestió de continguts 6
Compètencies TIC en comunicacó  6
Cera i recuperació d'informació 6

 

 

CFGS Secretariat (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 222
reconeguda: 18
Codi Assignatura Crèdits
16.511 Idioma modern I: Anglès 6
16.515 Expressió oral i escrita 6
16.546 Organització d'actes i protocol 6

 

CFGS Disseny i producció editorial

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 234
reconeguda: 6
Codi Assignatura Crèdits
16.513 Disseny visual i expressió gràfica 6

 

CFGS Gràfica publicitària (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.506 Pensament creatiu 6
16.514 Expressió audiovisual 6
16.513 Disseny visual i expressió gràfica 6
16.512 Introducció a la comunicació audiovisual 6

 

CFGS Comerç internacional (LOGSE) 

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 222
reconeguda: 18
Codi Assignatura Crèdits
16.516 Fonaments de màrqueting 6
16.502 Cerca i recuperació d'informació 6
16.511 Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Comerç internacional (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 222
reconeguda: 18
Codi Assignatura Crèdits
16.516 Fonaments de màrqueting 6
16.502 Cerca i recuperació d'informació 6
16.511 Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 228
reconeguda: 12
Codi Assignatura Crèdits
16.516 Fonaments de màrqueting 6
16.511 Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió Comercial i màrqueting enològic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 228
reconeguda: 12
Codi Assignatura Crèdits
16.516 Fonaments de màrqueting 6
16.511 Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió del transport (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 234
reconeguda: 6
Codi Assignatura Crèdits
16.511 Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Serveis al consumidor

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 234
reconeguda: 6
Codi Assignatura Crèdits
16.511 Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Agència de viatges

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 222
reconeguda: 18
Codi Assignatura Crèdits
16.516 Fonaments de màrqueting 6
16.503 Introducció a l'empresa 6
16.511 Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Allotjament turístic

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.516 Fonaments de màrqueting 6
16.510 Iniciativa emprenedora 6
16.511 Idioma modern I: Anglès 6
16.546 Organització d'actes i protocol 6

 

CFGS Restauració (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 228
reconeguda: 12
Codi Assignatura Crèdits
16.503 Introducció a l'empresa 6
16.511 Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Informació i comercialització turística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 234
reconeguda: 6
Codi Assignatura Crèdits
16.511 Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Animació turística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 228
reconeguda: 12
Codi Assignatura Crèdits
16.503 Introducció a l'empresa 6
16.511 Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Assessoria d'imatge personal (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 228
reconeguda: 12
Codi Assignatura Crèdits
16.501 Llenguatge i comunicació 6
16.546 Organització d'actes i protocol 6

 

CFGS Imatge (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 225
reconeguda: 18
Codi Assignatura Crèdits
16.525 Producció audiovisual 6
16.587 Teoria i pràctica del muntatge audiovisual 6
16.529 Tecnologia dels mitjans audiovisuals 6

 

CFGS So (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 225
reconeguda: 18
Codi Assignatura Crèdits
16.539 Disseny i creació sonora 6
16.514 Expressió audiovisual 6
16.512 Introducció a la comunicació audiovisual 6

 

CFGS Producció d'audiovisuals, radio i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.525 Producció audiovisual 6
16.512 Introducció a la comunicació audiovisual 6
16.529 Tecnologia dels mitjans audiovisuals 6
16.514 Expressió audiovisual 6

 

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.525 Teoria i pràctica del muntatge audiovisual 6
16.512 Introducció a la comunicació audiovisual 6
16.529 Realització audiovisual 6
16.514 Expressió audiovisual 6

 

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.525 Realització audiovisual 6
16.512 Introducció a la comunicació audiovisual 6
16.529 Teoria i pràctica del muntatge audiovidual 6
16.514 Expressió audiovisual 6

 

CFGS Realització d¿audiovisuals i espectacles perfil professional multimèdia interactiva (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.525 Teoria i pràctica del muntatge audiovisual 6
16.512 Introducció a la comunicació audiovisual 6
16.529 Realització audiovisual 6
16.514 Expressió audiovisual 6

 

CFGS Realització de Projectes d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.525 Producció audiovisual 6
16.512 Introducció a la comunicació audiovisual 6
16.529 Tecnologia dels mitjans audiovisuals 6
16.514 Expressió audiovisual 6

 

CFGS Multimèdia interactiva

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.525 Producció audiovisual 6
16.512 Introducció a la comunicació audiovisual 6
16.529 Tecnologia dels mitjans audiovisuals 6
16.514 Expressió audiovisual 6

 

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 222
reconeguda: 18
Codi Assignatura Crèdits
16.517 Gestió de continguts 6
16.502 Cerca i recuperació d'informació 6
16.509 Competències TIC en Comunicació 6

 

CFGS Projectes i direcció d'obres i decoració (LOGSE))

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 228
reconeguda: 12
Codi Assignatura Crèdits
16.513 Disseny visual i expressió gràfica 6
16.509 Competències TIC en comunicació 6

 

CFGS So per a audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.509 Competències TIC en comunicació 6
16.510 Iniciativa emprenedora 6
16.529 Tecnologia dels mitjans audiovisuals 6
16.539 Disseny i creació sonora 6

 

CFGS Gràfica publicitària (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 198
reconeguda: 42
Codi Assignatura Crèdits
16.509 Competències TIC en comunicació 6
16.534 Creativitat publicitària I 6
16.523 Introducció a la publicita 6
16.518 Fonaments de màrqueting 6
16.541 Estètica digital i media art 6
16.506 Pensament creatiu 6
16.513 Disseny visual i expressió gràfica 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en gràfica audiovisual (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.513 Disseny visual i expressió gràfica 6
16.509 Competències TIC en comunicació 6
16.529 Tecnologia dels mitjans audiovisuals 6
16.541 Estètica digital i media art 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en animació (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 204
reconeguda: 36
Codi Assignatura Crèdits
16.512 Introducció a la comunicació audiovisual 6
16.529 Tecnologia dels mitjans audiovisuals 6
16.513 Disseny visual i expressió gràfica 6
16.588 Vídeo de creació 6
16.514 Expressió audiovisual 6
16.524 Narrativa audiovisual 6

 

CFGS Gestió d'allotjaments turístics (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 222
reconeguda: 18
Codi Assignatura Crèdits
16.503 Introducció a l'empresa 6
16.546 Organització d'actes i protocol 6
16.518 Fonaments de màrqueting 6

 

CFGS Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 210
reconeguda: 30
Codi Assignatura Crèdits
16.522 Introducció a les relacions públiques 6
16.510 Iniciativa emprenedora 6
16.518 Fonaments de màrqueting 6
16.546 Organització d'actes i protocol 6
16.533 Comunicació del patrimoni cultural 6

 

CFGS Administració i finances (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.503 Introducció a l'empresa 6
16.518 Fonaments de màrqueting 6
16.502 Cerca i recuperació de la informació 6
16.510 Iniciativa emprenedora 6

 

CFGS Administració i finances (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.503 Introducció a l'empresa 6
16.518 Fonaments de màrqueting 6
16.502 Cerca i recuperació de la informació 6
16.510 Iniciativa emprenedora 6

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en fotografia artística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 216
reconeguda: 24
Codi Assignatura Crèdits
16.513 Disseny visual i expressió gràfica 6
16.509 Competències TIC en comunicació 6
16.529 Tecnologia dels mitjans audiovisuals 6
16.541 Estètica digital i media art 6

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 222
reconeguda: 18
Codi Assignatura Crèdits
16.509 Competències TIC en comunicació 6
16.502 Cerca i recuperació de la informació 6
16.517 Gestió de continguts 6

 

CFGS Documentació Sanitària (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 228
reconeguda: 12
Codi Assignatura Crèdits
16.509 Gestió de continguts 6
16.502 Cerca i recuperació de la informació 6

 

CFGS Màrqueting i Publicitat  (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
total: 240
efectiva: 210
reconeguda: 30
Codi Assignatura Crèdits
16.503 Intorducció a l'empresa 6
16.513 Disseny visual i expressió gràfica 6
16.516 Fonaments del màrqueting 6
16.523 Introducció a la publicitat 6
16.522 Introducció a les relacions públiques 6

 

Accés obert

Fracciona el pagament en quotes.

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Obre la porta a la universitat


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Formem part de:

Sessió informativa

Com convalidar els teus estudis

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Sessió informativa. Grau de Comunicació

Sessió online:
19 de juliol, 17:00h - català - (hora local Barcelona)Informació i inscripcions

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.