Accès obert Vols més informació?

Grau de Comunicació

El grau de Comunicació forma professionals experts en l'activitat comunicativa - periodistes, creatius publicitaris, creadors audiovisuals, professionals de les relacions públiques - des d'una perspectiva innovadora i global, amb una visió estratègica i aplicada de la comunicació digital, les xarxes socials, els nous mitjans digitals i els llenguatges audiovisuals i multimèdia.

Gràcies a l'ús intensiu de les tecnologies de la informació, camp en què la UOC és un referent mundial, i a un programa d'estudis en comunicació que es pot cursar totalment en línia, l'estudiant es convertirà en un comunicador polivalent, amb capacitat de lideratge en diferents contextos professionals.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 16 setembre 2020

Títol: Comunicació

La UOC: una manera diferent d'aprendre comunicació

 

El grau online de Comunicació és una titulació oficial amb un pla d'estudis que integra diferents perfils professionals: Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, i Comunicació Audiovisual. Aquest programa també inclou pràctiques virtuals o presencials en empreses del sector.

A més d'una base transversal, aquest programa de la UOC també ofereix una especialització per mitjà de les següents quatre mencions:

Menció de Comunicació Audiovisual
Menció de Comunicació corporativa i relacions públiques
Menció de Periodisme
Menció de Publicitat

En la societat del coneixement, la comunicació digital ha adquirit una rellevància crucial que ha provocat l'aparició de professions emergents i una demanda creixent de comunicadors. La UOC té quinze anys d'experiència en la formació online de comunicadors, amb un professorat integrat per professionals en actiu que són referents en el seu àmbit d'especialització.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau de Comunicació
Titulació oficial

El grau de Comunicació és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

Homologació

Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

Formem part de:

Ischools

Pagament fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota al setembre.

Informa-te'n

Sessió informativa

rePENSAR

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació