Accès obert Vols més informació?

Comunicació

Grau

Per a l'obtenció del grau de Comunicació es requereixen 240 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació i Ciència.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 114
Optatives 54
Pràcticum 6
Treball fi de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació obligatòria (114 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació optativa (54 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

3

6

6

6

3

6

3

6

6

6

6

6

6

6

3

6

3

6

3

6

6

6

6

Pràcticum 6
Treball final de grau 6

El grau de Comunicació té un enfocament generalista que proporciona als seus graduats la possibilitat de dedicar-se professionalment a qualsevol àmbit d'actuació relacionat amb la comunicació.

Per aquest motiu, i segons l'estructura dels nous graus adaptats a l'EEES, hi ha la possibilitat d'obtenir un perfil d'optativitat en un dels sis àmbits d'actuació proposats, fet que significa que els estudiants que l'obtinguin poden desenvolupar la seva activitat professional prioritàriament en alguns dels àmbits següents:

 • Creativitat publicitària

  El perfil d'optativitat Creativitat publicitària capacita per a la creació de peces publicitàries destinades a tot tipus de mitjans (convencionals i no convencionals), tant en l'àmbit de la redacció publicitària com en el de la direcció d'art (gràfica i audiovisual). Aquest perfil d'optativitat aporta les competències necessàries per a la conceptualització i verbalització/visualització del missatge persuasiu, i els qui l'obtinguin estaran en condicions de liderar tot el procés creatiu: preproducció, producció i postproducció. La seva tasca es pot desenvolupar en agències de publicitat (above the line, below the line, interactives), productores audiovisuals, empreses anunciants o d'una manera autònoma.

 • Creació audiovisual

  El perfil d'optativitat Creació audiovisual capacita el graduat en Comunicació per a desenvolupar prioritàriament la seva feina en els àmbits de la conceptualització, el guionatge, la realització i la postproducció de productes audiovisuals en diferents formats i suports, i en els camps de la televisió, el cinema, el vídeo, Internet i altres mitjans emergents.

 • Gestió publicitària

  El perfil d'optativitat Gestió publicitària capacita per a l'exercici professional com a executiu/iva o director/a de comptes publicitaris, com a planificador/a de mitjans i com a planificador/a estratègic/a (planner). Aquest perfil d'optativitat acadèmic aporta als estudiants les competències necessàries per a gestionar, liderar, planificar, executar, avaluar i liderar projectes de comunicació publicitària. La seva tasca es pot desenvolupar en agències de publicitat i de comunicació, agències i centrals de mitjans, productores audiovisuals (com a producer) o en empreses anunciants.

 • Gestió audiovisual

  El perfil d'optativitat Gestió audiovisual permet al graduat en Comunicació estar capacitat per a desenvolupar la seva carrera professional en els àmbits de la producció o l'explotació comercial de projectes audiovisuals. Ha de ser capaç de planificar i organitzar els recursos humans, mitjans tècnics i pressupostaris per a la producció d'obres audiovisuals en els seus diversos formats, i també de prendre decisions estratègiques en els àmbits de la distribució multiplataforma.

 • Comunicació corporativa i relacions públiques

  El perfil d'optativitat Comunicació corporativa i relacions públiques capacita per a la gestió estratègica de la comunicació d'una organització, i per a establir i mantenir relacions mútuament beneficioses amb els públics més rellevants, siguin interns o externs. La seva tasca es pot desenvolupar des de la mateixa organització (en gabinets de comunicació, departaments de relacions públiques i similars) o en règim de consultoria (en agències de relacions públiques i autònomament).

 • Comunicació informativa

  El perfil d'optativitat Comunicació informativa permet als graduats orientar-se professionalment en les activitats vinculades amb l'obtenció, selecció, elaboració i difusió de la informació escrita, gràfica i audiovisual, d'acord amb criteris d'interès públic i d'acord amb una deontologia professional fonamentada en principis de servei públic i responsabilitat social. Tasques que pot desenvolupar tant en mitjans de comunicació com en gabinets de premsa i departaments de comunicació d'empreses o institucions.

Els estudiants poden completar els 54 crèdits de formació optativa mitjançant l'elecció d'algun o d'alguns d'aquests perfils d'optativitat indicades o bé poden elegir una lliure configuració d'assignatures optatives del conjunt de la titulació.

La realització d'un dels perfils d'optativitat especificats (36 ECTS) es recull en el suplement europeu al títol que acompanya el títol superat.

 

Suplement al títol: perfils d'optativitat

Creativitat publicitària

 • Comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Creativitat publicitària I
 • Creativitat publicitària II
 • Dret de la publicitat
 • Llenguatges publicitaris
 • Planificació estratègica i creativa
 • Realització audiovisual

Gestió publicitària

 • Dret de la publicitat
 • Direcció de comptes
 • Direcció de màrqueting
 • Investigació de mercats
 • Fonaments de la planificació de mitjans
 • Planificació de mitjans
 • Planificació estratègica i creativa

Comunicació corporativa i relacions públiques

 • Comunicació de crisi
 • Comunicació del patrimoni cultural
 • Comunicació política i institucional
 • Lobbisme i grups d'influència
 • Organització d'esdeveniments i protocol
 • Redacció periodística

Creació audiovisual

 • Comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Disseny i creació sonora
 • Estètica digital i media art
 • Realització audiovisual
 • Teoria i pràctica del muntatge audiovisual
 • Vídeo de creació

Gestió audiovisual

 • Direcció de màrqueting
 • Distribució audiovisual
 • Estructura del sector audiovisual
 • Realització audiovisual
 • Polítiques de comunicació
 • Producció i distribució multiplataforma
 • Propietat intel·lectual
 • Fonaments de la planificació de mitjans

Comunicació informativa

 • Organització i processos periodístics
 • Periodisme digital
 • Polítiques de comunicació
 • Producció i distribució multiplataforma
 • Propietat intel·lectual
 • Redacció periodística
 • Teoria i pràctica del muntatge audiovisual
Perfils d'optativitat: 36 crèdits ECTS

 

Treball Final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau en Comunicació el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau en Comunicació. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau en Comunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball,  la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i  la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura Obligatòria
Durada 6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques currículars
Modalitat/s Presencial, semipresencial o virtual
Requisits

Haver superat 60 crèditos bàsics i 90 crèdits obligatoris del grau

Acompanyament Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.
Empreses col·laboradores

NOTA: La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en aquests centres la podeu trobar dins l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment que us hi apunteu fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

 

+ Consulta més detalls de les pràctiques

Durada

El grau de Comunicació té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Formem part de:

Ischools

Pagament fraccionat.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes. Quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota, al desembre

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

rePENSAR

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació