Accès obert Vols més informació?

Comunicació

Grau

Objectius

Els objectius d¿aprenentatge que planteja el grau de Comunicació són els següents:

 • Obtenir coneixements sobre les tècniques de cerca, selecció i recollida d'informació, i la capacitat per a examinar i analitzar fonts i documents.
 • Obtenir coneixements teòrics i històrics sobre les diferents formes, tendències i manifestacions de la comunicació.
 • Adquirir coneixements sobre el context social, econòmic i estructural de les indústries culturals i comunicatives.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
 • Adquirir coneixements sobre la legislació vigent en matèria de comunicació.
 • Obtenir la capacitat per a generar, gestionar i produir continguts en diferents mitjans i suports comunicatius (escrits, audiovisuals i digitals).
 • Adquirir la capacitat per a elaborar, dissenyar i planificar accions i missatges comunicatius adequats per a diferents objectius estratègics (expressius, persuasius o informatius).
 • Desenvolupar la capacitat creativa i l'esperit emprenedor.
 • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i desenvolupar el lideratge personal.
 • Desenvolupar i consolidar el domini de les noves tecnologies de la informació (TIC), com també la capacitat per a innovar i adaptar-se als canvis constants en un món globalitzat.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Perfil professional

El grau de Comunicació s'adreça a estudiants i/o professionals que aspiren a dedicar-se a la comunicació en algun dels seus múltiples vessants: els mitjans de comunicació, les empreses consultores de relacions públiques, els departaments de màrqueting, les productores audiovisuals, les agències de publicitat, les centrals de mitjans, la comunicació digital i les xarxes socials, les indústries culturals o els gabinets de comunicació, entre d'altres.

Aquest programa també s'adreça a professionals que ja treballen en l'àmbit de la comunicació, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen actualitzar i innovar les seves aptituds, i alhora adaptar-se a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en especial la comunicació persuasiva i informativa a les xarxes socials i entorns digitals

El grau ofereix una formació de caràcter general, que es combina amb la possibilitat d'especialització mitjançant sis perfils d'optativitat totalment orientats a l'exercici professional: 

 • Creativitat publicitària
 • Creació audiovisual
 • Gestió publicitària
 • Gestió audiovisual
 • Comunicació corporativa i relacions públiques
 • Comunicació informativa

Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat per a treballar en equip.
 • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
 • Capacitat de creativitat i innovació.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat per a aprendre i actualitzar-se permanentment.
 • Capacitat per a pensar estratègicament.
 • Capacitat de comunicació interpersonal.
 • Capacitat emprenedora.

 

Competències específiques comunes

 • Capacitat per a la cerca, la gestió i l'ús de la informació.
 • Coneixement del mercat i de l'entorn professional.
 • Coneixement dels processos i les funcions de les organitzacions del món empresarial i institucional.
 • Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
 • Capacitat per a comunicar-se de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels diferents mitjans i suports segons els públics objectius.
 • Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual, com també dels mitjans tècnics implicats.
 • Capacitat per a identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies de productes, serveis i projectes de comunicació.
 • Capacitat per a identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.
 • Capacitat per a idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius.
 • Capacitat per a editar continguts multimèdia.
 • Capacitat per a construir guions i documents de treball en formats formalitzats per a la indústria del sector.
 • Capacitat per a aplicar les normatives legals que afecten el sector de la comunicació.
 • Capacitat per a interpretar plans de màrqueting i comunicació.
 • Capacitat per a executar pressupostos.
 • Capacitat per a exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.

 

Competències específiques segons el perfil d'optativitat

1. Creativitat publicitària

 • Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge automatitzant tècniques creatives davant de qualsevol problema de comunicació.
 • Capacitat per a concebre, planificar, fer el seguiment i avaluar tot el procés de preproducció, producció i postproducció creativa.
 • Domini dels llenguatges publicitaris verbal, gràfic i audiovisual.
 • Capacitat i habilitat per a utilitzar les tecnologies i les tècniques comunicatives en diferents mitjans (multimèdia i hipermèdia).

2. Creació audiovisual

 • Coneixement intensificat de totes les fases de producció del producte audiovisual, com també dels mitjans tècnics implicats.
 • Capacitat per a desenvolupar el disseny dels aspectes formals i estètics d'una producció audiovisual (disseny de producció).
 • Capacitat per a dirigir la posada en escena i realitzar produccions audiovisuals (realització).
 • Capacitat per a organitzar discursivament, mitjançant processos d'edició i muntatge, els materials expressius (visuals i sonors) del projecte audiovisual (postproducció).

3. Gestió publicitària

 • Capacitat per a gestionar, liderar i executar projectes de comunicació publicitària, dialogant i negociant amb els actors de la industria publicitària que hi estiguin implicats.
 • Capacitat per a aplicar el pensament estratègic en la selecció del missatge que s'ha de comunicar, el públic al qual s'ha de comunicar i els suports que s'utilitzaran (des del departament de comptes o el de mitjans, fins a l'anunciant).
 • Capacitat per a cercar, analitzar i interpretar la informació de mercat amb valor per a un problema de comunicació concret i traduir-la en documents de treball específics.
 • Capacitat per a definir i gestionar pressupostos de comunicació.

4. Gestió audiovisual

 • Coneixement del mercat i del sector professional audiovisual per detectar oportunitats de desenvolupament.
 • Capacitat per a aplicar totes les fases de producció i explotació del producte audiovisual, com també dels mitjans tècnics implicats.
 • Capacitat per a dirigir estratègicament la comercialització del producte audiovisual.
 • Coneixement i capacitat d'interpretació d'informes tècnics d'audiències i similars.

5. Comunicació corporativa i relacions públiques

 • Capacitat per a utilitzar les tècniques de relacions públiques (relacions amb els mitjans de comunicació, gestió de la identitat corporativa, mecenatge, organització d'esdeveniments, protocol, etc.) per donar resposta als objectius preestablerts.
 • Capacitat per a dissenyar, implementar i avaluar un pla de comunicació.
 • Capacitat per a prendre decisions i preveure els seus efectes en la reputació corporativa en un entorn de risc.
 • Coneixement de les tècniques i rutines del periodisme, i capacitat per a treballar en sintonia amb els seus requeriments.
 • Capacitat per a adaptar-se als objectius organitzacionals i contribuir a la seva consecució, especialment quan depenguin de la percepció que els públics més rellevants tenen de l'organització.

6. Comunicació informativa

 • Coneixement general dels mitjans de comunicació i dels canvis que la irrupció d'internet ha comportat en el sector i en la manera d'informar.
 • Capacitat per a buscar, seleccionar i filtrar la informac fidedigna, i també per a contrastar les fonts.
 • Capacitat per a crear i editar continguts periodístics en un entorn multiplataforma (escrits, audiovisuals i interactius).
 • Coneixement de les rutines i els processos periodístics en la varietat d'entorns laborals de la comunicació, tant els tradicionals com els emergents.

 

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació

Formem part de:

Ischools

Pagament fraccionat.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes. Quota inicial del 35% de la matrícula

Següent quota, al desembre

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

rePENSAR

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?


Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i d'altres que et puguin interessar

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
i_fix2
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Introdueix un número d'entre 8 i 11 dígits.
Sol·licita informació