Accés obert Vols més informació?

Grau de Comunicació

Objectius

Els objectius d'aprenentatge que planteja el grau de Comunicació són els següents:

 • Obtenir coneixements sobre les tècniques de cerca, selecció i recollida d'informació, i la capacitat per a examinar i analitzar fonts i documents.
 • Obtenir coneixements teòrics i històrics sobre les diferents formes, tendències i manifestacions de la comunicació.
 • Adquirir coneixements sobre el context social, econòmic i estructural de les indústries culturals i comunicatives.
 • Desenvolupar i consolidar la capacitat crítica, analítica i reflexiva.
 • Adquirir coneixements sobre la legislació vigent en matèria de comunicació.
 • Obtenir la capacitat per a generar, gestionar i produir continguts en diferents mitjans i suports comunicatius (escrits, audiovisuals i digitals).
 • Adquirir la capacitat per a elaborar, dissenyar i planificar accions i missatges comunicatius adequats per a diferents objectius estratègics (expressius, persuasius o informatius).
 • Desenvolupar la capacitat creativa i l'esperit emprenedor.
 • Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip i desenvolupar el lideratge personal.
 • Desenvolupar i consolidar el domini de les noves tecnologies de la informació (TIC), com també la capacitat per a innovar i adaptar-se als canvis constants en un món globalitzat.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
Perfil professional

El grau de Comunicació s'adreça a estudiants i/o professionals que aspiren a dedicar-se a la comunicació en algun dels seus múltiples vessants: els mitjans de comunicació, les empreses consultores de relacions públiques, els departaments de màrqueting, les productores audiovisuals, les agències de publicitat, les centrals de mitjans, la comunicació digital i les xarxes socials, les indústries culturals o els gabinets de comunicació, entre d'altres.

Aquest programa també s'adreça a professionals que ja treballen en l'àmbit de la comunicació, amb una mentalitat creativa i innovadora, que volen actualitzar i innovar les seves aptituds, i alhora adaptar-se a les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en especial la comunicació persuasiva i informativa a les xarxes socials i entorns digitals

El grau ofereix una formació de caràcter general, que es combina amb la possibilitat d'especialització mitjançant quatre mencions d'assignatures optatives:

 • Menció de Comunicació audiovisual
 • Menció de Comunicació corporativa i relacions públiques
 • Menció de Periodisme
 • Menció de Publicitat
Competències

 

Competències transversals

 • Capacitat per a treballar en equip.
 • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
 • Capacitat de creativitat i innovació.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat per a aprendre i actualitzar-se permanentment.
 • Capacitat per a pensar estratègicament.
 • Capacitat de comunicació interpersonal.
 • Capacitat emprenedora.

 

Competències específiques comunes

 • Capacitat per a la cerca, la gestió i l'ús de la informació.
 • Coneixement del mercat i de l'entorn professional.
 • Coneixement dels processos i les funcions de les organitzacions del món empresarial i institucional.
 • Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
 • Capacitat per a comunicar-se de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels diferents mitjans i suports segons els públics objectius.
 • Coneixement de totes les fases de producció i d'explotació del producte audiovisual, com també dels mitjans tècnics implicats.
 • Capacitat per a identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies de productes, serveis i projectes de comunicació.
 • Capacitat per a identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.
 • Capacitat per a idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius.
 • Capacitat per a editar continguts multimèdia.
 • Capacitat per a construir guions i documents de treball en formats formalitzats per a la indústria del sector.
 • Capacitat per a aplicar les normatives legals que afecten el sector de la comunicació.
 • Capacitat per a interpretar plans de màrqueting i comunicació.
 • Capacitat per a executar pressupostos.
 • Capacitat per a exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.

 

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Formem part de:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió informativa. Grau de Comunicació

Sessió online:
19 de juliol, 17:00h - català - (hora local Barcelona)Informació i inscripcions

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.