Accès obert Vols més informació?

Grau de Ciències Socials

Per a l'obtenció del títol es necessiten 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans blocs:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:

  • 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement,

  • 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat;

 • 120 crèdits ECTS obligatoris;

 • 48 crèdits ECTS optatius;

 • 12 crèdits ECTS corresponents al treball final de grau (TFG).

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives 48
Treball final de grau 12
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 crèdits ECTS) Crèdits
Treball final de grau 12

Treball final de grau I

6

Treball final de grau II

6

 

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Assignatures obligatòries (120 crèdits ECTS) Crèdits

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Assignatures optatives (48 crèdits ECTS)

S'han de triar entre les assignatures següents:

Crèdits

 

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Més informació de les assignatures

 

 

Assignatures

Crèdits

     
  Semestre 1  
 

Competències TIC en les ciències socials

6
 

Llengua, cultura i societat

6
 

Política i societat

6
 

Sociologia general

6
 

Coneixement i mètode

6
     
 

Semestre 2

 
 

Idioma modern I: anglès / francès

6
 

Introducció a l'economia

6
 

Antropologia social i cultural

6
 

Metodologia de les ciències socials

6
 

Història contemporània: la gran transformació (1760-1914)

6
     
 
Semestre 3
 
 

Idioma modern II: anglès / francès

6
 

Història contemporània: el segle dels contrastos (1914-1991)

6
 

Pensament social clàssic

6
 

Fonaments d'estadística

6
 

Psicologia social

6
     
  Semestre 4 6
 

Introducció al dret

6
 

Estadística aplicada

6
 

Estructura econòmica

6
 

Geografia humana

6
 

Teories de la comunicació

6
     

 

Semestre 5

 
 

Fonaments de la investigació qualitativa

6
  Demografia 6
 

Estructura social i desigualtats

6
 

Sociologia del treball

6

 

Globalització i moviments migratoris

6
 

Institucions socials i polítiques contemporànies

6
 

Teories de la democràcia

6
 

Història econòmica

6
 

Mercats i conducta

6
     
 

Semestre 6

 
  Etnografia 6
 

Teoria política

6
 

Desaprendre el gènere

6
 

Sociologia de la cultura

6
 

Sistema polític espanyol

6
 

Polítiques públiques 

6
  Macroeconomia 6
 

Geografia econòmica

6
     
  Semestre 7  
 

La societat xarxa

6
 

Política social

6
  Sociolingüística 6
 

Sociologia de l'educació

6
 

Fonaments del comportament electoral

6
 

Economia del treball

6
 

TFG I

6
     

 

Semestre 6

 
 

Epistemologia de l'evolució **

6
 

Genètica **

6
 

Metodologia arqueològica **

6
 

Optativa 2

6
 

Seminaris de disseny d'investigació **

6
     
  Semestre 7  
 

Optativa 4

6
 

Optativa 5

6
 

Optativa 6

6
 

Treball de fi de grau anual **

6
     
 

Semestre 8

 
 

Ciència i tecnologia en la societat contemporània

6
 

Acció col·lectiva

6
 

Identitat, consum i vida quotidiana

6
 

Fonaments teòrics de la decisió pública

6
 

Economia internacional

6
 

TFG II

6

Menció de Sociologia

 • Sociologia del treball
 • Globalització i moviments migratoris
 • Sociologia de l'educació
 • Sociologia de la cultura
 • Sociolingüística
 • Identitat, consum i vida quotidiana

Menció de Ciència Política

 • Política comparada: tipus i orígens de règims polítics [multilingüe]
 • Teories de la democràcia [multilingüe]
 • Sistema polític espanyol [multilingüe]
 • Avaluació de programes i polítiques públiques [multilingüe]
 • Fonaments del comportament electoral [multilingüe]
 • Fonaments teòrics de la decisió pública [multilingüe]

Menció d'Economia

 • Història econòmica
 • Mercats i conducta
 • Macroeconomia
 • Geografia econòmica
 • Economia del treball
 • Economia internacional
Les assignatures que formen part de les mencions formen part de l'optativitat del grau.
Treball final de grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Ciències Socials el treball final té 12 crèdits ECTS (repartir en dos semestres Treball final I (6 crèdits) i Treball final II (6crèdits). Per tant, s'hauran d'haver superat obligatòriament 156 crèdits, entre els quals han d'haver els 60 crèdits bàsics i els 42 crèdits metodològics (que corresponen a les assignatures: Metodologia de les Ciències Socials, Fonaments d'Estadística, Estadística aplicada, Fonaments de la investigació qualitativa, Demografia, Etnografia i Coneixement i mètode).

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau de Ciències Socials. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a acabar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Ciències Socials el treball final de grau és un treball pràctic que es pot desenvolupar de dues maneres diferents: com a treball acadèmic pràctic (el seu resultat ha de ser un article acadèmic revisat per avaluadors cecs a la revista del grau, Compàs) o bé com a treball aplicat que dona resposta a una convocatòria concreta (podreu triar la convocatòria al portal de convocatòries que trobareu a l'aula). Durant les primeres setmanes de l'assignatura Treball final grau I trobareu tota la informació necessària i disposareu d'un suport personalitzat per a poder afinar la vostra tria.

El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant, fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes que ha d'incloure: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final es tanca amb la presentació i el lliurament del treball final pràctic, sigui en forma d'article o d'informe encarregat. Una vegada formalitzat el lliurament del treball se'n farà una defensa. Si s'ha triat l'opció de treball final de grau d'informe encarregat, en aquesta presentació l'estudiant haurà d'exposar el seu treball mitjançant l'eina PRESENTA davant una comissió d'avaluació formada per tres membres. Aquesta comissió podrà fer arribar comentaris i preguntes a l'estudiant durant una setmana a partir de la publicació de la presentació del treball. Si s'ha triat l'opció de treball final de grau en format d'article acadèmic, l'estudiant rebrà els informes cecs del seu article i a la presentació haurà de presentar breument el seu article mitjançant l'eina PRESENTA i donar resposta als comentaris dels revisors, sigui incorporant-los o rebatent-los.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) el seguiment i l'elaboració del treball (20%), (2) l'informe o article realitzat (60%) i (3) la defensa del treball (20%).

Per a saber-ne més, sobre la docència, el procès desol·licitud i altres dubtes,  cal que accedeixis a la informació de l'assignatura del treball final i a la del pla docent de l'assignatura que trobaràs a Estudia a la UOC o a la secretaria del Campus de la UOC.

Podeu veure exemples de TFMs  al Repositori institucional O2.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

El grau de Ciències Socials té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits tria cada semestre.

Tot i així, l'estudiant té llibertat per a configurar el seu itinerari curricular. Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es visualitza en el quadre d'assignatures organitzades per semestres Veure Pla d'estudis /Assignatures/ Semestres (Recomanacions de matrícula d'assignatures per semestre). Les assignatures estan repartides d'una manera progressiva, d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, que pot acomplir amb orientació a les seves preferències i qualitats personals.

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

Sessió informativa del grau

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació