Accès obert Vols més informació?

Grau de Ciències Socials

Objectius

L'objectiu del grau de Ciències Socials de la UOC és proporcionar a les persones titulades les habilitats necessàries per a exercir professionalment en diferents àmbits d'activitat de les ciències socials. Les capacitats més destacades que l'estudiant adquirirà són les següents:

 • Conèixer els principals debats i problemes de les ciències socials de l'actualitat, i el valor dels coneixements i les competències de les ciències socials en la intervenció científica o aplicada sobre la realitat.
 • Comprendre la complexitat del món com una realitat global i poder analitzar i interpretar críticament els fenòmens i les relacions socials.
 • Tenir coneixements interdisciplinaris en l'àmbit de les ciències socials i una gran capacitat per a complementar i aprofundir coneixements d'àmbits acadèmics més concrets.
 • Conèixer els àmbits emergents en els quals els coneixements i les competències de les ciències socials poden tenir una traducció en clau d'ocupabilitat.
 • Tenir les bases cognitives i competencials per a desenvolupar les professions actuals i de futur vinculades a l'àmbit de les ciències socials amb una aproximació rigorosa, innovadora i crítica.
 • Ser expert en l'anàlisi i la interpretació de les dades que provinguin de fonts primàries i secundàries sobre la realitat social.
 • Ser expert en la comprensió, la interpretació i l'avaluació dels problemes socials que són objecte d'atenció de les polítiques públiques.
 • Poder iniciar una carrera investigadora en l'àmbit de les ciències socials.
Perfils

El grau de Ciències Socials de la UOC, pioner a Espanya, està dirigit a un perfil ampli d'estudiants, ja que té un doble vessant professional:

 • Com a base àmplia i transversal en diferents àmbits del món laboral (públic i privat), forma els estudiants per a exercir com a tècnics, investigadors, professors, periodistes, analistes o consultors. També prepara per a especialitzar-se en el futur en diferents màsters de formació acadèmica segons els interessos de l'estudiant.
 • Per a professionals amb molta experiència que vulguin integrar el coneixement dels fenòmens socials en la seva activitat i, així, enriquir la seva tasca dins d'aquesta.
Competències

Les competències d'aquest grau estan dividides en tres grans apartats:

Competències bàsiques generals

 • Ser capaç de desenvolupar les activitats acadèmiques i professionals d'una manera responsable, eficient, compromesa i amb un alt grau d'iniciativa personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Saber utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els àmbits acadèmics i professionals de les ciències socials.
 • Saber aplicar les tècniques d'investigació, cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.

Competències transversals

 • Saber analitzar críticament, sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'àmbit de les ciències socials, i tenir la capacitat d'aplicar els coneixements resultants a les activitats que es desenvolupin.
 • Ser capaç de comunicar-se correctament per escrit i oralment en una llengua estrangera.
 • Ser capaç de considerar diferents perspectives sobre els temes o els problemes en què es treballi, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en aquesta avaluació.
 • Saber dilucidar les particularitats disciplinàries de les ciències socials i interpretar la realitat amb una mirada interdisciplinària.

Competències específiques

 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de les diferents disciplines de les ciències socials com a marcs de referència per a analitzar, comprendre i explicar els processos macrosocials i microsocials de producció, reproducció i transformació social.
 • Saber qüestionar críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat social i dels valors que tenen un paper central en la comprensió de la nostra societat i de nosaltres mateixos.
 • Saber interpretar les transformacions i les particularitats socioculturals en la societat contemporània tenint en compte els canvis econòmics, científics i tecnològics, i a l'inrevés.
 • Saber reconèixer els grans processos econòmics, socials i culturals en la història des d'una perspectiva actual.
 • Ser capaç de sostreure i generar dades rellevants en cada context de recerca amb la utilització pertinent de les eines metodològiques quantitatives i qualitatives pròpies de les ciències socials.
 • Saber generar coneixements pràctics i teòrics rellevants en el camp de les ciències socials a partir de fonts de dades primàries i secundàries de producció pròpia i aliena, aplicant-hi els instruments analítics més pertinents segons els objectius definits.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i l'aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació

 

La UOC, segona millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula anticipada

Fins a un 8% en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 22 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

Sessió informativa del grau

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
Sol·licita informació