Accés obert Vols més informació?

Grau de Ciència Política i de l'Administració

El grau de Ciència Política i de l'Administració de la UOC es compon de 240 crèdits ECTS i ofereix un pla d'estudis dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre.

Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiantat disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60 ECTS
Obligatòries 126 ECTS
Optatives 48 ECTS
Treball final de grau 6 ECTS
Crèdits totals 240 ECTS

Assignatures

Assignatures

Formació bàsica

Crèdits

Anglès B2.1

6

Anglès B2.2

6

Competències TIC

6

Història política i social contemporània

6

Introducció a la ciència de l'administració

6

Introducció a la ciència política

6

Introducció al dret

6

Introducció a l'economia

6

Introducció a la sociologia

6

Tècniques d'expressió, argumentació i negociació (TEAN)

6

Assignatures obligatòries

Crèdits

Metodologia de les ciències socials

6

Fonaments de la recerca quantitativa

6

Fonaments de la recerca qualitativa

6

Anàlisi i visualització de dades quantitatives

6

Sistema polític espanyol

6

Sistemes polítics comparats

6

Partits polítics i grups d'interès

6

Institucions socials i polítiques contemporànies

6

Pensament polític

6

Teories de la democràcia

6

Gestió pública

6

Estructures administratives

6

Anàlisi de polítiques públiques

6

Dret públic

6

Unió Europea

6

Estructura econòmica

6

Fonaments teòrics de la decisió pública

6

Economia del sector públic

6

Introducció a les relacions internacionals

6

Geografia política

6

Globalització i internet

6

Treball final de grau

6

Assignatures optatives

Crèdits

Nous actors transnacionals

6

Sistemes electorals

6

Comportament polític

6

Democratització i institucions polítiques de l'Amèrica Llatina

6

Política comparada: tipus i orígens de règims polítics

6

Temes actuals de teoria política

6

Política catalana

6

Teoria de jocs

6

Tècniques de direcció pública

6

Avaluació de programes i polítiques públiques

6

Ètica per a la gestió i administració pública

6

Dret administratiu

6

Dret local

6

Administració digital

6

Política i internet

6

Participació digital

6

Comunicació política i opinió pública

6

Anàlisi de xarxes i big data

6

Governança Pública 6

Projecte pràctic professional

6

Semestre 1

Crèdits

Introducció a la ciència política

6

Introducció a la ciència de l'administració

6

Anglès B2.1

6

Competències TIC

6

Tècniques d'expressió, argumentació i negociació (TEAN)

6

Semestre 2

Crèdits

Anglès B2.2

6

Introducció al dret

6

Introducció a l'economia

6

Introducció a la sociologia

6

Història política i social contemporània

6

Semestre 3

Crèdits

Metodologia de les ciències socials

6

Sistema polític espanyol

6

Gestió pública

6

Dret públic

6

Estructura econòmica

6

Semestre 4

Crèdits

Fonaments de la recerca quantitativa

6

Fonaments de la recerca qualitativa

6

Sistemes polítics comparats

6

Estructures administratives

6

Introducció a les relacions internacionals

6

Semestre 5

Crèdits

Anàlisi i visualització de dades quantitatives

6

Partits polítics i grups d'interès

6

Anàlisi de polítiques públiques

6

Geografia política

6

Optativa I

6

Semestre 6

Crèdits

Institucions socials i polítiques contemporànies

6

Unió Europea

6

Fonaments teòrics de la decisió pública

6

Optativa II

6

Optativa III

6

Semestre 7

Crèdits

Pensament polític

6

Economia del sector públic

6

Globalització i internet

6

Optativa IV

6

Optativa V

6

Semestre 8

Crèdits

Teories de la democràcia

6

Optativa VI

6

Optativa VII

6

Optativa VIII

6

Treball final de grau

6

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment en el títol. No obstant això, hi ha la possibilitat que l'estudiant dissenyi el seu propi itinerari acadèmic i, per tant, es tituli sense menció.

Dels 48 ECTS optatius necessaris per obtenir el títol, 30 poden configurar una menció. En el grau de Ciència Política i de l'Administració s'ofereixen tres mencions relacionades amb tres dels seus perfils professionals més importants, que són:

Anàlisi Política

30

Política comparada: tipus i orígens de règims polítics

6

Temes actuals de teoria política

6

Nous actors transnacionals

6

Comportament polític

6

Sistemes electorals

6

Governança Pública

30

Governança pública

6

Administració digital

6

Avaluació de programes i polítiques públiques

6

Ètica per a la gestió i administració pública

6

Dret administratiu

6

Política Digital

30

Comunicació política i opinió pública

6

Política i internet

6

Anàlisi de xarxes i big data

6

Democràcia i govern digital

6

Participació digital

6

Treball final

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau de Ciència Política i de l'Administració el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix a elaborar una memòria individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau de Ciència Política i de l'Administració s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits de la ciència política o de l'Administració pública establerts. L'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en el qual vol fer el seu treball final de grau. Els tutors acadèmics de la UOC tenen un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director o directora, que fa l'acompanyament necessari perquè l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director o directora del treball final és la persona encarregada d'orientar l'estudiant. Fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera síncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: 1) el seguiment i l'elaboració del treball, 2) la memòria i 3) la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera síncrona.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la secretaria del Campus Virtual un cop s'ha demanat l'accés al programa.

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals.

Pràctiques

Tipologia de l'assignatura

Optativa.

Durada

6 crèdits ECTS, que equivalen a 150 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat/s

Virtual.

Requisits

Pendent de determinar.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiantat disposarà d'un seguiment docent personalitzat.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques en el pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre en curs.

El procediment i les dates per sol·licitar les pràctiques s'exposen a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques.

Durada

El grau de Ciència Política i de l'Administració de la UOC té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiantat pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar.

Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiantat un tutor o tutora que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Accés obert:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.