Accés obert Vols més informació?

Grau de Ciència Política i de l'Administració

Objectius

Els objectius d'aprenentatge que planteja el grau de Ciència Política i de l'Administració són els següents:

 • Oferir una formació multidisciplinària que permeti a l'estudiantat comprendre i analitzar de manera crítica la realitat política que l'envolta.
 • Generar en l'estudiantat un esperit crític i autònom basat en els valors democràtics.
 • Proporcionar a l'estudiantat una base sòlida de coneixements en ciència política i Administració pública mitjançant eines metodològiques i pedagògiques fonamentades en l'ús de les noves tecnologies.
 • Conèixer els àmbits emergents en què els coneixements i les competències de la ciència política i de l'Administració poden tenir una traducció en clau d'ocupabilitat.
 • Desenvolupar les competències i habilitats que facilitin l'accés o el desenvolupament professional de l'estudiantat en els diferents àmbits professionals vinculats amb la titulació, sigui al sector públic o al privat.
 • Entendre l'aplicabilitat dels coneixements en ciència política i de l'Administració pública a la pràctica professional.

Facilitar l'accés a estudis d'especialització o de postgrau amb la finalitat d'iniciar una carrera investigadora en l'àmbit de la Ciència Política.

Perfils

La formació multidisciplinària del grau de Ciència Política i de l'Administració pot resultar d'interès per a totes les persones que volen orientar la seva activitat professional cap a qualsevol organització (sigui del sector públic o del privat) relacionada amb l'àmbit polític.

Així doncs, el grau de Ciència Política i de l'Administració s'adreça a un perfil d'estudiant interessat a adquirir coneixements i competències relatius a:

 1. El funcionament de l'àmbit polític: processos i institucions polítiques, actors, estratègies i comportaments...
 2. La gestió del sector públic: desenvolupament, implementació i avaluació de polítiques públiques (sigui a escala local, nacional o internacional).
Competències

Competències transversals

 • Utilitzar i aplicar les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comunicar-se correctament en una llengua estrangera.
 • Expressar-se per escrit de manera clara i correcta en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques

 • Identificar i aplicar les teories i els conceptes de la ciència política a l'anàlisi dels sistemes polítics actuals.
 • Relacionar l'origen, l'estructura, el funcionament i les conseqüències socials de les institucions polítiques i administratives.
 • Reconèixer les claus dels processos de presa de decisions polítiques, així com les seves conseqüències i la influència del context econòmic, jurídic i social.
 • Descriure el comportament dels actors polítics, les seves interaccions i la seva relació amb el sistema polític.
 • Construir una opinió crítica i raonada sobre els temes que identifiquen els principals debats politològics contemporanis.
 • Avaluar l'impacte d'internet i les xarxes socials en els processos polítics i les institucions polítiques.
 • Comprendre l'estructura, les competències i el funcionament de les organitzacions i dels actors internacionals.
 • Identificar les variables relatives a l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els diferents nivells.
 • Identificar els paradigmes principals de la gestió pública.
 • Saber analitzar i avaluar polítiques públiques.
 • Localitzar i generar dades empíriques rellevants amb la utilització pertinent de les eines metodològiques tant quantitatives com qualitatives, i saber discernir els avantatges i les limitacions de cada eina en relació amb preguntes de recerca concretes.
 • Generar aportacions significatives a partir de la vinculació entre arguments teòrics i l'anàlisi de dades empíriques.
 • Elaborar estudis de cas i aplicar el mètode comparat per analitzar institucions i processos polítics.

Competències generals

 • Desenvolupar habilitats de cerca, organització, anàlisi i presentació de la informació.
 • Planificar les activitats i els projectes (acadèmics i professionals) de manera eficient.
 • Tenir la capacitat de col·laborar i treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, segons uns objectius o un projecte en comú.

Accés obert

Fins al 26 de juliol inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.