Accés obert Vols més informació?

Grau d'Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

L'accés a aquest grau s'ha de fer seguint el procediment general de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya (https://accesnet.gencat.cat/).

Es permetrà l'accés a estudis universitaris de grau als estudiants que reuneixin els requisits marcats per l'article 14 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials:

 • Batxillerat o equivalent més PAU
 • Acreditació de la UNED de disposició de l'accés a estudis universitaris espanyols
 • Títol de tècnic especialista o tècnic superior de la formació professional (CFGS/MP3/FPII)
 • Prova d'accés per a més grans de 25 o més grans de 45 anys
 •  

     Vols presentar-te a les proves d'accés de més grans de 25 o 45 anys? Prepara't amb els nostres cursos online d'accés a la universitat.
   
   

   


 • Títol universitari oficial espanyol
 • Títol universitari oficial de països subscrits a l'EEES
 • Homologació de títols d'educació superior de països aliens a l'EEES al títol universitari oficial espanyol corresponent
 • Homologació d'estudis estrangers, en la mateixa branca de coneixement, de països aliens a l'EEES als estudis universitaris espanyols parcials

 

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el teu tutor

Accés obert:
fins al 31 de gener inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:

Sessió de resolució de dubtes online

Sessió online:
16 de febrer, 17.00hInformació i inscripció

Per què escollir la UOC?

Titula't a la UOC.
Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE