Accés obert Vols més informació?

Grau d'Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

El grau en Antropologia i Evolució Humana, elaborat conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i coordinat per la URV, s'orienta en la formació d'estudiants en el camp de l'antropologia en els seus dos vessants principals: social i cultural, i evolució humana. Aquest és el primer programa formatiu que inclou ambdues perspectives d'estudi.

Crèdits: 240 ECTS

Títol: Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

Idioma: Català

Per què estudiar el grau d'Antropologia i Evolució Humana?

Estudiar aquest grau et permetrà:

  • Triar entre dues modalitats: virtual, al campus online de la UOC, i semipresencial, que incorpora sessions presencials en determinades assignatures al campus Catalunya de la URV.
  • Adquirir coneixements amplis de l'antropologia i l'evolució humana. Aquest programa formatiu és pioner en aquest àmbit, atès que tracta l'antropologia en tots els seus vessants: cultural, social i evolutiu.
  • Obtenir una visió holística de l'ésser humà, incorporant-hi la visió de les diverses ciències naturals, humanes i socials en l'estudi de  la diversitat cultural i els orígens de la humanitat. 
Titulació oficial

El grau d'Antropologia i Evolució Humana és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Titula't a la UOC.
Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE