Accés obert Vols més informació?

Grau d'Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

El grau d'Antropologia i Evolució Humana, elaborat conjuntament entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i que coordina la URV, s'orienta a formar estudiants en el camp de l'antropologia en els seus dos vessants principals: social i cultural, i evolució humana.

El programa s'ofereix en una doble modalitat: virtual i semipresencial. La modalitat virtual assegura a l'estudiant la possibilitat de cursar tot el grau a distància utilitzant el Campus Virtual de la UOC.

Crèdits: 240 ECTS

Títol: Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

Idioma: Català

El model semipresencial combina l'ensenyament virtual amb la impartició d'algunes sessions presencials en determinades assignatures al Campus Catalunya de la URV.

Es tracta d'una formació pionera en aquest àmbit atès que tracta de l'antropologia des de la perspectiva cultural, social i evolutiva. Fins ara l'antropologia i l'evolució humana s'han tractat per separat i aquest programa formatiu és el primer que permet als estudiants adquirir coneixements amplis des d'aquestes àmplies  dimensions de l'ésser humà.

És pensat per a estudiants amb inquietuds de formació en aquests camps, i interessats a obtenir una capacitació en el coneixement i reconeixement de la diversitat sociocultural, en clau local, evolutiva i comparativa. Aquest grau també es nodreix de materials empírics i eines metodològiques i conceptuals comuns a altres ciències humanes i socials.

El currículum formatiu del grau contempla una visió holística de l'ésser humà, incorporant-hi la visió de les diverses ciències naturals, humanes i socials en l'estudi de  la diversitat cultural i els orígens de la humanitat. Amb això, es reprèn una concepció àmplia de l'antropologia que s'ha desenvolupat especialment als països de parla anglesa i Llatinoamèrica.

Aquest grau resultarà especialment interessant  a aquelles persones  que vulguin formar-se en la comprensió del que és l'ésser humà. Neix com una opció formativa innovadora per als estudiants que estiguin interessats en l'estudi de la diversitat cultural, el patrimoni arqueològic, la cooperació, l'adaptabilitat de les formes culturals i l'evolució humana, el món de la gestió cultural i el turisme, els mitjans de comunicació, les noves tecnologies o els àmbits relacionats amb la creació i la innovació, així com en institucions de recerca i museístiques. També  és especialment recomanat per als estudiants que vulguin complementar la seva formació havent cursat ja altres estudis en branques afins.

Té la clara vocació de projectar-se en camps professionals diversos i estretament relacionats amb el món en què vivim i, per tant, totes aquelles persones que estiguin activament ocupades en institucions públiques i privades compromeses amb el patrimoni arqueològic o sensibilitzades amb els problemes de diversitat sociocultural trobaran en aquesta titulació un coneixement útil: treballadors en escoles, hospitals, museus i altres centres institucionals en què es presenten dilemes i problemàtiques associades a la diversitat cultural, el patrimoni arqueològic i l'evolució humana, treballadors en agències de cooperació i organitzacions no governamentals compromeses amb projectes de cooperació i plans de desenvolupament, entre altres professionals, trobaran en aquest grau eines per a la innovació, l'aprofundiment i la reflexió de la seva tasca.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau d'Antropologia i Evolució Humana

 

Titulació oficial

El grau d'Antropologia i Evolució Humana és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Matrícula
anticipada


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Titula't a la UOC.
Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE