Accés obert Vols més informació?

Grau d'Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

El programa s'ofereix en una doble modalitat: virtual i semipresencial. La modalitat virtual assegura a l'estudiant la possibilitat de cursar tot el grau a distància utilitzant el Campus Virtual de la UOC. El model semipresencial combina l'ensenyament virtual amb la impartició d'algunes sessions presencials en determinades assignatures al Campus Catalunya de la URV.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 108
Optatives 60
Treball final de grau 12
Total 240

Assignatures

Només s'ofereix informació detallada sobre aquelles assignatures que és possible matricular en el present curs.

Formació bàsica (60 crèdits ECTS) Crèdits
Treball de fi de grau ** 12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Assignatures obligatòries (108 crèdits ETCS) Crèdits

(Cal tenir en compte que les assignatures d'una menció són obligatòries per a aquella menció però optatives per als estudiants que cursen l'altra menció)

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Assignatures optatives (60 crèdits ETCS) Crèdits

A escollir entre les següents assignatures (cal tenir en compte que les assignatures d'una menció són obligatòries per a aquella menció però optatives per als estudiants que cursen l'altra menció)

 

6

 

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

* Anglès I i Anglès II no són assignatures per a principiants. Es recomana, abans de matricular-les, mirar amb atenció la informació a la fitxa de l'assignatura i fer la prova de nivell.

** Aquestes assignatures s'ofereixen també en modalitat semipresencial. Totes les assignatures s'ofereixen en la modalitat virtual (excepte les de pràctiques).

 

 

 

Assignatures

Crèdits

  Semestre 1  
 

Introducció a l'antropologia

6
 

Geografia humana

6
 

Fonaments de la història

6
  Competències en TIC per a l'antropologia i l'evolució humana 6
 

Evolució humana i cultura **

6
     
 

Semestre 2

 
  Pensament filosòfic i científic contemporani 6
 

Anglès I *

6
 

Història de l'antropologia I **

6
 

Etnografia

6
 

Sociologia

6
     
  Semestre 3  
 

Anglès II **

6
 

Antropologia biològica **

6
 

Evolució humana **

6
  Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes ** 6

 

   
  Semestre 4  
 

Arqueologia del quaternari **

6
 

Cultura material **

6
 

Lingüística general

6
 

Estadística **

6
 

Mètodes i tècniques etnogràfiques **

6
 

Menció d'Antropologia Social i Cultural

 
     

 

Semestre 5

 
 

Antropologia del parentiu **

6
 

Antropologia política **

6
  Antropologia de la religió 6
 

Antropologia econòmica **

6

 

Optativa 1

6
     
 

Semestre 6

 
 

Antropologia urbana **

6
 

Comunicació i cultura

6
 

Antropologia mèdica **

6
 

Optativa 2

6
 

Seminaris de disseny d'investigació **

6
 

Menció d'Evolució Humana (Recomanem matricular les assignatures d'Evolució Humana seguint l'ordre en què apareixen al Pla d'Estudis).

 
     
  Semestre 5  
 

Prehistòria **

6
 

Etnoarqueologia **

6
 

Paleoecologia humana **

6
 

Patrimoni arqueològic

6
 

Optativa 1

6
     

 

Semestre 6

 
 

Epistemologia de l'evolució **

6
 

Genètica **

6
 

Metodologia arqueològica **

6
 

Optativa 2

6
 

Seminaris de disseny d'investigació **

 
     
  Semestre 7  
 

Optativa 4

6
 

Optativa 5

6
 

Optativa 6

6
 

Treball de fi de grau anual **

6
     
 

Semestre 8

 
  Optativa 7 6
 

Optativa 8

6
 

Optativa 9

6
 

Optativa 10

6
 

Treball de fi de grau anual **

6
     

 

El pla d'estudis del grau d'Antropologia i Evolució Humana és estructurat de manera que l'estudiant pot cursar una menció de 42 ECTS. Les mencions que s'ofereixen són les següents:

Menció d'Antropologia Social i Cultural

Antropologia del Parentiu
Antropologia Política
Antropologia de la Religió
Antropologia Econòmica
Antropologia Urbana
Comunicació i Cultura
Antropologia Mèdica

Menció d'Evolució Humana

Prehistòria
Etnoarqueologia
Paleoecologia Humana
Patrimoni Arqueològic
Epistemologia de l'Evolució
Genètica
Metodologia Arqueològica

Recomanacions generals per a la primera matrícula (estudiants nous):

1. Combinar sempre en la matrícula assignatures disciplinars (relacionades amb l'Antropologia Social i l'Evolució Humana) i assignatures generalistes.

2. Combinar en la matrícula, sempre que sigui possible per l'estudiant, assignatures virtuals i assignatures semipresencials.

En el cas de la primera matrícula, es recomana triar un màxim de tres assignatures. Amb la voluntat d'oferir un tast de les diferents matèries del grau es proposa la combinació següent:

 

ITINERARI RECOMANAT DE MATRÍCULA PRIMER CURS

 

Períodes

Assignatures

Semestre 1

Introducció a l'Antropologia

Fonaments de la Història

Evolució Humana i Cultura (semipresencial)

Semestre 2

Pensament filosòfic i científic contemporani    

Història de l'antropologia I (semipresencial)    

Etnografia

 

 

ITINERARI RECOMANAT DE MATRÍCULA SEGON CURS

 

Períodes

Assignatures

Semestre 1

Història de l'antropologia II  (semipresencial)    

Evolució humana (semipresencial)    

Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes (semipresencial)

Semestre 2

Arqueologia del quaternari  (semipresencial)    

Cultura material (semipresencial)    

Mètodes i tècniques etnogràfiques  (semipresencial)    

 

Accés obert:
fins al 31 de gener inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió de resolució de dubtes online

Sessió online:
16 de febrer, 17.00hInformació i inscripció

Per què escollir la UOC?

Titula't a la UOC.
Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE