Accés obert Vols més informació?

Grau d'Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

Objectius

El títol de grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC pretén proporcionar als estudiants la formació necessària per a l'estudi i comprensió de la varietat de les societats i cultures humanes, les seves causes i els seus significats dins d'una comprensió de la complexitat de la vida social.

Els objectius generals del grau són:

 1. Proporcionar la formació necessària per a desenvolupar un coneixement de la diversitat humana, i apreciar la seva complexitat i potencial riquesa com a expressió de la diversitat territorial, adaptació a l'entorn i procés evolutiu.
 2. Proporcionar els coneixements teòrics, substantius i instrumentals que permetin desenvolupar l'estudi comparat de les societats i les cultures humanes amb dos enfocaments necessaris, un etnogràfic i l'altre adaptatiu, basat en l'evolució de la biologia i la cultura.
 3. Oferir un coneixement detallat dels diferents àmbits temàtics de l'antropologia social, cultural i biològica (processos econòmics, ecològics i evolutius, sistemes tecnològics i de gestió de recursos i del territori, sistemes de parentiu i relacions de gènere, sistemes polítics i jurídics; sistemes de creences, religió i rituals, i sistemes simbòlico-cognitius, valorant de tots la seva aparició i desenvolupament en el procés evolutiu i la seva expressió com a formes adaptatives), i saber aplicar aquest coneixement a la comprensió i resolució de problemes socials, econòmics, tècnics i ecològics contemporanis.
 4. Donar la formació que permeti reconèixer la importància del treball de camp empíric com a mètode primari per a la recol·lecció de dades i com a base per a la generació de les teories antropològiques, ja sigui en el camp de l'etnografia o en el de l'arqueologia dels orígens i evolució humans.
 5. Proporcionar a l'alumnat els coneixements i instruments necessaris per a l'exercici professional de l'antropologia en els àmbits de l'arqueologia del quaternari, de la posada en valor de jaciments arqueològics, mitjançant la museïtzació o la creació de centres d'interpretació, de les relacions interculturals i la diversitat cultural, el patrimoni etnològic i arqueològic, el desenvolupament territorial i el paper del patrimoni i el turisme cultural, la cooperació internacional, la docència i la investigació bàsica i aplicada en l'àmbit sociosanitari, sociocultural, socioeducatiu i organitzatiu, i la docència en ensenyaments secundaris i la docència i investigació universitària en tots els àmbits de l'antropologia.
Competències
 • Identificar i reconèixer els corrents i debats teòrico-metodològics de la història de l'antropologia en general i de les escoles evolucionistes en particular, i la gènesi dels seus conceptes bàsics.
 • Identificar els mecanismes de construcció de la diferència i la identitat, i de les desigualtats vinculades amb l'etnicitat, la classe, o el gènere-sexe.
 • Reconèixer la variabilitat transcultural i diacrònica de les societats humanes, els sistemes econòmics, de parentiu, de salut, polítics, simbòlics i cognitius, educatius i de gènere.
 • Contextualitzar i integrar els coneixements d'evolució humana en el conjunt de les ciències humanes i socials des d'una mirada interdisciplinària.
 • Analitzar i avaluar la diacronia de l'evolució humana i els sistemes diversos d'adaptació biològica i cultural a l'entorn.
 • Dissenyar i implementar els procediments, protocols, tècniques i recursos instrumentals per a realitzar una investigació basada en el treball de camp etnogràfic, arqueològic o de laboratori.
 • Ser capaç de registrar, tractar, analitzar i avaluar les dades procedents de les investigacions.
 • Valorar les diferents formes de la comparació transcultural i distingir l'especificitat etnogràfica.
 • Identificar les diferents modalitats d'anàlisi i interpretació del registre de l'evolució humana.
 • Aplicar els coneixements i tècniques propis de la disciplina antropològica, des d'una visió holística, als diferents contextos d'intervenció social.
 • Ser capaç de relacionar-se amb persones, grups i institucions d'altres contextos culturals i socials diferents del propi, superant els prejudicis etnocèntrics.
 • Ser capaç de promoure la participació dels col·lectius en els seus processos de canvi social.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament
fraccionat

Per a màsters universitaris i graus, quota inicial del 35% de la matrícula.

Següent quota, al març.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't a la UOC.
Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE