Accés obert Vols més informació?

Grau d'Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)

Objectius

El títol de grau d'Antropologia i Evolució Humana URV-UOC pretén proporcionar als estudiants la formació necessària per a l'estudi i comprensió de la varietat de les societats i cultures humanes, les seves causes i els seus significats dins d'una comprensió de la complexitat de la vida social.

Els objectius generals del grau són:

 1. Proporcionar la formació necessària per a desenvolupar un coneixement de la diversitat humana, i apreciar la seva complexitat i potencial riquesa com a expressió de la diversitat territorial, adaptació a l'entorn i procés evolutiu.
 2. Proporcionar els coneixements teòrics, substantius i instrumentals que permetin desenvolupar l'estudi comparat de les societats i les cultures humanes amb dos enfocaments necessaris, un etnogràfic i l'altre adaptatiu, basat en l'evolució de la biologia i la cultura.
 3. Oferir un coneixement detallat dels diferents àmbits temàtics de l'antropologia social, cultural i biològica (processos econòmics, ecològics i evolutius, sistemes tecnològics i de gestió de recursos i del territori, sistemes de parentiu i relacions de gènere, sistemes polítics i jurídics; sistemes de creences, religió i rituals, i sistemes simbòlico-cognitius, valorant de tots la seva aparició i desenvolupament en el procés evolutiu i la seva expressió com a formes adaptatives), i saber aplicar aquest coneixement a la comprensió i resolució de problemes socials, econòmics, tècnics i ecològics contemporanis.
 4. Donar la formació que permeti reconèixer la importància del treball de camp empíric com a mètode primari per a la recol·lecció de dades i com a base per a la generació de les teories antropològiques, ja sigui en el camp de l'etnografia o en el de l'arqueologia dels orígens i evolució humans.
 5. Proporcionar a l'alumnat els coneixements i instruments necessaris per a l'exercici professional de l'antropologia en els àmbits de l'arqueologia del quaternari, de la posada en valor de jaciments arqueològics, mitjançant la museïtzació o la creació de centres d'interpretació, de les relacions interculturals i la diversitat cultural, el patrimoni etnològic i arqueològic, el desenvolupament territorial i el paper del patrimoni i el turisme cultural, la cooperació internacional, la docència i la investigació bàsica i aplicada en l'àmbit sociosanitari, sociocultural, socioeducatiu i organitzatiu, i la docència en ensenyaments secundaris i la docència i investigació universitària en tots els àmbits de l'antropologia.
Competències
 • Identificar i reconèixer els corrents i debats teòrico-metodològics de la història de l'antropologia en general i de les escoles evolucionistes en particular, i la gènesi dels seus conceptes bàsics.
 • Identificar els mecanismes de construcció de la diferència i la identitat, i de les desigualtats vinculades amb l'etnicitat, la classe, o el gènere-sexe.
 • Reconèixer la variabilitat transcultural i diacrònica de les societats humanes, els sistemes econòmics, de parentiu, de salut, polítics, simbòlics i cognitius, educatius i de gènere.
 • Contextualitzar i integrar els coneixements d'evolució humana en el conjunt de les ciències humanes i socials des d'una mirada interdisciplinària.
 • Analitzar i avaluar la diacronia de l'evolució humana i els sistemes diversos d'adaptació biològica i cultural a l'entorn.
 • Dissenyar i implementar els procediments, protocols, tècniques i recursos instrumentals per a realitzar una investigació basada en el treball de camp etnogràfic, arqueològic o de laboratori.
 • Ser capaç de registrar, tractar, analitzar i avaluar les dades procedents de les investigacions.
 • Valorar les diferents formes de la comparació transcultural i distingir l'especificitat etnogràfica.
 • Identificar les diferents modalitats d'anàlisi i interpretació del registre de l'evolució humana.
 • Aplicar els coneixements i tècniques propis de la disciplina antropològica, des d'una visió holística, als diferents contextos d'intervenció social.
 • Ser capaç de relacionar-se amb persones, grups i institucions d'altres contextos culturals i socials diferents del propi, superant els prejudicis etnocèntrics.
 • Ser capaç de promoure la participació dels col·lectius en els seus processos de canvi social.

Accés obert:
fins al 31 de gener inclòs

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 

Juntament amb:


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Sessió de resolució de dubtes online

Sessió online:
16 de febrer, 17.00hInformació i inscripció

Per què escollir la UOC?

Titula't a la UOC.
Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE