Accès obert Vols més informació?

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Objectius

L'objectiu principal del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la UOC és formar professionals capaços d'ocupar càrrecs en la direcció i la gestió de l'empresa (pública o privada), i també dotar l'estudiant de les eines necessàries per a iniciar el seu propi negoci amb domini dels conceptes i les tècniques més innovadores i amb consciència de la internacionalització dels mercats.

Perfils

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) capacita el titulat per a exercir una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada, i també per a iniciar el seu propi negoci. En aquest sentit, capacita per a l'exercici de la professió d'economista, regulada en el Decret de la Presidència 871/77, Estatut professional de l'economista. El pla d'estudis dissenyat pretén formar professionals polivalents i dotar-los d'una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la disciplina, la qual els capacita per a desenvolupar adequadament les diverses professions relacionades amb la gestió empresarial, i sobretot les relacionades amb els àmbits següents:

 • Gestió fiscal.
 • Gestió comptable i financera.
 • Gestió de la innovació.
 • Gestió de la internacionalització.
 • Direcció i administració general.
 • Anàlisi econòmica.
Competències

Les competències del grau d'ADE de la UOC estan dividides en tres apartats:

Competències transversals

 • Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional d'una manera òptima.
 • Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 • Capacitat per a >treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a la negociació.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, per escrit i oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els àmbits acadèmic i professional.
 • Capacitat per a emprendre i innovar.

Competències específiques

 • Capacitat per a entendre el funcionament de l'economia i els seus agents i institucions, i especialment el comportament empresarial.
 • Capacitat per a generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 • Capacitat per a gestionar eficientment una empresa o organització, entendre'n la ubicació competitiva i institucional, i identificar-ne les fortaleses i febleses.
 • Capacitat per a desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per a valorar críticament situacions empresarial concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per a planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials.
 • Capacitat per a orientar-se a resultats, mitjançant la satisfacció de les necessitats dels clientsinterns i externs.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

 

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris, fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari, informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.