Accés obert Vols més informació?

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses

Objectius

L'objectiu del grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC és preparar professionals amb una formació polivalent, capaços d'exercir tant una àmplia gamma de funcions de direcció i gestió en qualsevol institució pública o privada com d'iniciar el seu propi projecte empresarial.

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC proporciona un coneixement profund de les diferents àrees de valor de l'empresa i de l'administració i direcció d'empreses.

A més, ofereix la possibilitat d'aprofundir en les competències i habilitats relacionades amb la direcció general de l'empresa, la gestió de l'àrea comptable i fiscal de les empreses, la globalització dels mercats i les empreses, i la digitalització i les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) aplicades a la gestió i a la innovació empresarial.

La proposta de grau que s'actualitza el 2022 emfatitza cinc eixos d'acord amb els reptes professionals que hauran d'afrontar els futurs graduats i graduades els pròxims anys. Aquests eixos són els següents:

 • Una perspectiva teòrica àmplia amb un enfocament generalista.
 • El compromís ètic i de responsabilitat social, incloent-hi la perspectiva de gènere.
 • La digitalització i les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la gestió d'empreses.
 • L'extensió de l'anglès i el reforç de determinades competències cognitives (per exemple, la creativitat) i interpersonals (treball en equip i comunicació).
 • L'actualització de metodologies d'aprenentatge.

En el programa es treballa de forma transversal i específica el compromís ètic i la responsabilitat social, aspecte que volem que distingeixi els graduats i graduades d'ADE de la UOC.

Perfils

El grau d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC prepara l'estudiant per exercir com a economista i per assumir responsabilitats en una àmplia diversitat de professions relacionades amb l'empresa i l'economia, així com per emprendre un negoci propi. Els àmbits de treball, doncs, són els següents:

 • Comptabilitat i auditoria
 • Gestió fiscal
 • Finances
 • Operacions i logística
 • Recursos humans
 • Direcció estratègica
 • Empresa i mercats globals
 • Màrqueting i investigació de mercats
 • Iniciativa emprenedora
 • Gestió de la innovació
 • Sistemes d'informació
Competències

Els graduats i graduades en Administració i direcció d'empreses de
la UOC han de ser capaços:

- Demostrar un nivell B2 (Marc europeu comú de referència per a les llengües) d'un idioma modern en la comprensió i producció de textos orals i escrits en un context acadèmic i professional. 
- Utilitzar i aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional. 
- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.
 - Interpretar el funcionament de l'economia i els seus agents en relació al context nacional i internacional amb l'objectiu d'anticipar tendències micro i macroeconòmiques en el comportament empresarial.
 - Manejar els principals conceptes, models i tècniques d'anàlisis de la realitat històrica, social i institucional en la qual es desenvolupa l'empresa i els agents econòmics.
 - Identificar l'entorn legal i aplicar el marc normatiu que afecta la gestió i l'activitat empresarial. 
- Exercir eficientment les funcions bàsiques d'administració i gestió en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització. 
- Aplicar les tècniques, mètodes i instruments quantitatius i qualitatius adequats per a obtenir i analitzar la informació de l'empresa i del seu entorn socioeconòmic per a la presa de decisions. 
- Elaborar, analitzar i aplicar la informació comptable i financera externa i interna per a controlar la gestió i la presa de decisions amb especial èmfasi en les estratègies d'inversió i finançament. 
- Planificar, avaluar i comunicar l'activitat de l'empresa o projecte empresarial a nivell global amb criteris d'eficiència, competitivitat i sostenibilitat.
-Identificar les necessitats dels consumidors i intentar satisfer-les mitjançant la comprensió dels diferents conceptes de màrqueting i el disseny i aplicació d'estratègies de màrqueting. 
- Planificar i organitzar les operacions i la logística de l'empresa per a aconseguir els objectius empresarials.
- Elaborar i aplicar polítiques de gestió de recursos humans de l'empresa reconeixent la importància i la contribució de les persones i promoure el seu potencial creatiu i innovador.
- Analitzar els sistemes de gestió i d'informació més adequats i gestionar-los per a donar suport a la presa de decisions i la implementació de l'estratègia.
- Valorar els processos i tendències de transformació digital, tecnològica i mediambiental i el seu impacte en les organitzacions per a aplicar polítiques i accions més eficients. 
- Desenvolupar habilitats directives per a aplicar-les en la direcció de l'empresa i la gestió del canvi organitzatiu.

Accés obert

Fins al 8% de dte.per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 15 de desembre inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Sessió informativa

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.