Accés obert Vols més informació?

Grau de Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau de Turisme per 342 ECTS en total. L'estudiant d'aquest itinerari obté els dos títols oficials: graduat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i graduat en Turisme.

Crèdits: 330 ECTS

Inici: 27 setembre 2023

Títol: Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

Per què estudiar el doble grau online d''ADE i Turisme per la UOC?


Estudiant el doble grau d'ADE i Turisme adquiriràs les competències que t'ajudaran a:

  • Assolir les capacitats imprescindibles per liderar una empresa o un negoci i per exercir d''economista.
  • Innovar i emprendre el teu propi negoci.
  • Adquirir les habilitats directives en les activitats clau de l''empresa.
  • Tenir un ampli coneixement de comptabilitat, finances i fiscalitat.
  • Dominar la gestió de la globalització i la internacionalització dels mercats i les empreses.
  • Liderar processos de canvi i resoldre els desafiaments de sostenibilitat als que s'enfronta qualsevol empresa i institució del sector.
  • Obtenir coneixment profund de la indústria turística a totes les seves dimensions: social, cultural, legal, política i econòmica.
  • Generar coneixement per a la gestió d'organitzacions, espais i destinacions turístiques a partir de l'aplicació de la tecnologia i el tractament de dades.
  • Entendre el turisme des de la perspectiva ètica i responsable.
  • Aprendre llengües estrangeres requerides en el desenvolupament de tasques professionals.
Titulació oficial

El grau de Doble titulació en Adiministració i Direcció d'Empreses i Turisme de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Proper accés:
abril 2023

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Pagament
fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.