Accés obert Vols més informació?

Grau de Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau de Turisme per 330 ECTS en total. L'estudiant d'aquest itinerari obté els dos títols oficials: graduat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i graduat en Turisme.

Crèdits: 330 ECTS

Inici: 28 setembre 2022

Títol: Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

Continguts en revisió per canvis al pla d'estudis del grau d'ADE

Aquest programa respon a la necessitat creixent del sector empresarial de disposar de professionals amb un perfil interdisciplinari. La suma de competències de tots dos graus proporciona al professional un perfil polivalent molt valorat per les empreses i el sector turístic.

Aquest itinerari integra els continguts i les assignatures de les dues titulacions. L'estudiant obté una completa formació en la gestió i organització de les empreses que li permetrà exercir càrrecs de responsabilitat en qualsevol organització, a més de conèixer amb profunditat la indústria turística.

L'estudiant amb la doble titulació format a la UOC és un professional innovador, emprenedor i flexible, amb domini de l'anglès i capacitat per a prendre decisions davant de múltiples realitats. A més, és capaç de treure el màxim rendiment a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Titulació oficial

El grau de Doble titulació en Adiministració i Direcció d'Empreses i Turisme de la UOC és una titulació que ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

 

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Accés obert

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula
Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.

 

La UOC, quarta millor universitat d'Espanya  segons el Young University Rankings del Times Higher Education

 


Matrícula
anticipada

Fins a un 8% de dte en graus i màsters universitaris si et matricules fins al 21 de juny inclòs.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau o màster universitari.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Introdueix un número de 9 dígits.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.
i_fix
Pref. Int.
Introdueix un número de 9 dígits.