Tipus d'activitat formativa

Durada

Modalitat d'ensenyament-aprenentatge

Distribució temporal

Obligatorietat

Cursos

Semestral

Virtual

Durant el període de recerca

Recomanables

Complements de formació

Semestral

Virtual

1r. curs (1r. o 2n. semestre)

Optatius

Seminaris formatius

Dos mesos

Virtual

Durant el període de recerca

Altament recomanables

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

Semestral

Virtual

Durant el període de recerca

Optatius

Tallers

10 hores

Virtual

Durant el període de recerca

Optatius

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: setembre 2020

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE